Grid Template Expert Advisor For MT4

Grid Template Expert Advisor For MT4

 

WE IMPROVED THIS EXPERT ADVISOR FOR YOU!!!

PLEASE NOTE: This expert advisor was publicly available for free usage on other websites and is not programmed by us. We explain the functionality and possible improvements of the EA. Furthermore, we are convinced that fully automatic Expert Advisors will fail in the long run. On the other hand, our semi-automatic approach with detecting the best setups and then activating our Expert Advisors (e.g. V-Power EA, EdgeZone EA) produced many successful traders and some of them even got prop traders at prop trading firms. Therefore, we added a similar semi-automatic trading feature (to allow only buy or only sell trades) to the free Expert Advisors. You can download the modified version here and enjoy!

 

Table Of Contents:

  1. Grid Template Expert Advisor For MT4
  2. The Grid Template Expert Advisor For MT4 - Entry Criteria
  3. The Grid Template Expert Advisor For MT4 - Exit Criteria
  4. The Grid Template Expert Advisor For MT4 - Room for Improvement

 

Grid Template Expert Advisor For MT4 är ett rutmartingale algoritmiskt handelssystem för MT4-plattformen. Det är en komplett handelslösning eftersom den hanterar både handelsinträde och handelsutgång. När den väl tappats i diagrammet tar roboten kontroll över handeln och användaren behöver inte justera några parametrar i ingångarna. Standardinställningarna fungerar bra. Det unika med detta handelssystem är användningen av väntande order med utgångstid. Som ett nätverk-martingalsystem använder roboten inga tekniska indikatorer för att generera köp- och säljsignaler. Handel är matematiskt motiverad.

Den som har begränsad erfarenhet av att använda automatiserade handelssystem kan omedelbart sätta den här roboten i handling på ett demo-konto. Oavsett om handelskontot öppnas i en fyrsiffrig eller femsiffrig mäklare kommer expertrådgivaren att fungera utan problem. På en ganska kort sikt i strategitestern lyckades roboten komma till breakeven. Vinstprocenten är gynnsam (mer än 50 procent) och neddragningen är låg (mindre än två procent). Testet kördes under en period av fem månader men endast för en symbol. Under testningen utförde roboten totalt 489 affärer, vilket är nära 100 affärer per månad. Handelsstatistiken ser bra ut, men roboten var inte lönsam och det är inte klart varför resultatet blir så. Användaren kan hitta ett svar när han gör sin egen utredning.


FREE Grid Template EA

Download the FREE Grid Template Expert Advisor for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


The Grid Template Expert Advisor For MT4 - Entry Criteria
Grid Template Expert Advisor för MT4 väntar inte på att ett nytt ljus ska bildas för att vidta åtgärder. Den löper efter krysset och utför endast en kontroll innan transaktioner inleds. Roboten kontrollerar bara om automatisk handel är aktiverad på klientterminalen. Om så är fallet kommer det att placera väntande beställningar direkt i diagrammet.

Som visas i bilden ovan kommer roboten att placera fem köp- och fem säljväntande beställningar, särskilt stopporder, på den aktiva symbolen omedelbart efter att expertrådgivaren har placerat någon symbol. Det första paret med köpstopp- och försäljningsstopporder placeras 15 punkter över och under marknadspriset. De efterföljande väntande beställningarna placeras 10 punkter från den tidigare beställningen. Denna typ av handelstillträde gör att marknaden kan komma till förutbestämda nivåer innan order blir livehandel. När marknaden bestämmer sig för att gå i en riktning kommer det att gynna denna typ av order.

Varje handel har en storleksstorlek på 0,01 såvida inte användaren justerar detta värde i ingångar. Dessutom har användaren frihet att specificera avståndet mellan handelsorder och avståndet mellan marknadspriset och det första paret av order. Detta rekommenderas om användaren har gjort några initiala tester, antingen manuellt eller i backtester, för att förstå vilka värden som är lämpliga för vilka par.

Tillsammans med de väntande orderförfrågningarna finns order för stoppförlust och vinst för varje handel. Standard stoppförlust är 30 punkter och standardavkastningen är 20 punkter. Detta förhållande mellan stoppförlust och vinst vinst gynnar risk framför belöning. Om en handel råkar bli en förlorare skulle näringsidkaren tappa mer än om handeln annars hade visat sig vara en vinnare. Att justera risk-belöningsförhållandet till förmån för belöning kan leda till ett helt annat resultat, så användaren kan överväga att ta denna väg.The Grid Template Expert Advisor For MT4 - Exit Criteria


Grid Template Expert Advisor för MT4 hanterar inte aktivt beställningar när de har placerats på den aktuella symbolen. Det låter marknaden komma till de väntande orderna för att konvertera dem till marknadstransaktioner. Därefter bestämmer marknaden om en marknadsorder vinner eller förlorar. Detta händer när priset berör antingen stoppförlustgränsen eller målet för vinst.

Den enda gången som expertrådgivaren ingriper är när en väntande beställning har gjorts ett tag men inte har blivit en levande handel. Om den väntande beställningen har varit i handelspoolen i mer än fyra timmar (standard) kommer roboten att annullera beställningen. Om flera väntande beställningar har gjorts samtidigt kommer de att annulleras samtidigt.The Grid Template Expert Advisor For MT4 - Room for Improvement


Grid Template Expert Advisor för MT4 är lämplig att användas vid handel med starka trender på marknader och i tider med höga effekter. Detta beror på att stopporder öppnas och stängs i vinst när marknaden rör sig starkt i en riktning. Om marknaden sträcker sig kommer den att utlösa affärer och sedan gå i motsatt riktning för en förlust.

Mot bakgrund av detta måste användaren göra en sökning för att ta reda på vilka marknader som trender för det mesta. I det senaste minnet är marknaderna som tenderar att växa starkt NZDUSD, USDCAD, EURAUD och EURNZD, för att bara nämna några. Andra marknader visar också starka enriktade prisrörelser tidigare, troligen utlöst av starka grundläggande influenser. Bland dessa är EURUSD, GBPUSD och de stora yenparen. Ett sätt att veta om en marknad visar ett trendande beteende är att titta på dagliga och veckovisa diagram. Om högre tidsramar som dagliga och veckodiagram ska användas som referens, måste näringsidkaren öka nätets storlek samtidigt som den minimala partistorleken för varje handel bibehålls.

Även om enkelhet är en bra sak inom andra arbetsområden, kanske det inte är tillämpligt för handel med automatiserade handelssystem. Annars skulle dåliga skådespelare inte behöva svettas innan de slog in koden för handelssystemet. Om detta händer skulle den näringsidkare som använder ett sådant system ha en nackdel. Därför måste expertrådgivaren med sin mycket enkla strategi för handel förbättras.

Ett sätt att förbättra detta handelssystem är att dölja nätnivåerna genom att inte placera efterföljande stopporder vid start. Roboten kan ställas in för att lägga till en handel i taget om priset har flyttat ett visst avstånd från den tidigare handeln. Dessutom, i stället för att använda samma mellanrum mellan transaktioner, kan nätnivån varieras för varje handel med hjälp av steg. Om detta inte räcker kan programutvecklaren eller redaktören överväga att lägga till affärer vid öppningen av det nya ljuset. På detta sätt är avståndet mellan affärer säkert inte detsamma.

En annan väg att utforska är tillämpningen av justering av stop loss istället för att använda ett fast pris för stop loss. Medan denna strategi sätter hela handelskontot i fara, gör det det möjligt för roboten att generera återkommande små vinster som lägger till över tiden. För att minska risken för kontot kan ett kapitalstopp sättas in för att utlösa stängning av alla öppna affärer när en viss kontot dras ner. Dessa är alla möjliga vägar som alla med programmeringsspråk kan ta.

Det verkar som om denna expertrådgivare är avsedd att ge vägledning om hur man utvecklar ett handelssystem som använder nätkonceptet. För att göra den till en lönsam robot måste vissa andra funktioner byggas in i koden. Som redan nämnts är stoppförlustjustering, öppnande av handel vid ett nytt ljus och varierande nätnivåer några av de riktningar som näringsidkaren eller kodaren kan gå. När expertrådgivaren har förbättrats programmatiskt, kan först därefter ytterligare testning i strategitestaren eller demohandeln göras på allvar. Backtestning med optimering är en svår men fördelaktig process man kan överväga att ta för att maximera potentialen i detta handelssystem.


 

FREE Grid Template EA

Download the FREE Grid Template Expert Advisor for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.