Aeron JJN Scalper Expert Advisor For MT4

Aeron JJN Scalper Expert Advisor For MT4

 

WE IMPROVED THIS EXPERT ADVISOR FOR YOU!!!

PLEASE NOTE: This expert advisor was publicly available for free usage on other websites and is not programmed by us. We explain the functionality and possible improvements of the EA. Furthermore, we are convinced that fully automatic Expert Advisors will fail in the long run. On the other hand, our semi-automatic approach with detecting the best setups and then activating our Expert Advisors (e.g. V-Power EA, EdgeZone EA) produced many successful traders and some of them even got prop traders at prop trading firms. Therefore, we added a similar semi-automatic trading feature (to allow only buy or only sell trades) to the free Expert Advisors. You can download the modified version here and enjoy!

 

Table Of Contents:

 1. Aeron JJN Scalper Expert Advisor For MT4
 2. Cố vấn Chuyên gia Scalper Aeron JJN cho MT4 - Tiêu chí Đầu vào
 3. Cố vấn Chuyên gia Scalper Aeron JJN cho MT4 - Tiêu chí Thoát
 4. Cố vấn Chuyên gia Scalper Aeron JJN cho MT4 - Phòng Cải tiến

 

Aeron JJN Scalper Expert Advisor For MT4 là một hệ thống giao dịch tự động đơn giản nhưng đầy hứa hẹn. Nó sử dụng một chiến lược hành động giá đơn giản để tìm cơ hội giao dịch và sử dụng chỉ báo phạm vi thực trung bình để thiết lập các mục tiêu cắt lỗ và chốt lời. Phương pháp hành động giá này được các nhà giao dịch kỹ thuật biết đến rộng rãi như một mô hình nhận chìm tăng hoặc giảm. Hệ thống giao dịch được khuyến nghị sử dụng trên biểu đồ hàng giờ của bất kỳ cặp USD chính nào.

Khi robot được thử nghiệm bằng cách sử dụng dữ liệu thử nghiệm trong năm tháng trong biểu đồ một giờ của EURUSD, nó đã quản lý để tạo ra lợi nhuận tối thiểu với hệ số lợi nhuận là 1,16 và mức rút vốn rất thấp khoảng một phần trăm. Mặc dù tỷ lệ giành chiến thắng trông rất ấn tượng (tức là 69%), số liệu này không chuyển thành khả năng sinh lời lớn. Điều này là do việc sử dụng chức năng dừng sau. Hệ thống giao dịch có thể kiếm tiền nhờ tỷ lệ thắng cao, nhưng lợi tức đầu tư là không đáng kể khi tính theo lượng thời gian dành cho giao dịch. Cần phải kiểm tra thêm để xác định các cài đặt tốt nhất sẽ mang lại nhiều lợi nhuận nhất.


FREE Aeron JJN Scalper EA

Download the FREE Aeron JJN Scalper Expert Advisor for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Cố vấn Chuyên gia Scalper Aeron JJN cho MT4 - Tiêu chí Đầu vào
Aeron JJN Scalper Expert Advisor cho MT4 là một hệ thống giao dịch mở rộng quy mô đơn giản, đánh giá dựa trên số lượng mã hóa được người tạo sử dụng để phát triển chương trình. Nó cung cấp cho người dùng vừa đủ số lượng tham số trong Đầu vào để làm việc với để có thể kiểm soát các hoạt động giao dịch. Các biến và giá trị mặc định của chúng được liệt kê và giải thích bên dưới để hướng dẫn người dùng:


 • MagicNumber = 1237322 - Chuyên gia cố vấn chỉ định con số kỳ diệu này cho mỗi giao dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý thương mại.
 • Comments = "Aeron_JJN" - Nhận xét này được thêm vào mỗi giao dịch như một định danh khác của các giao dịch do cố vấn chuyên gia thực hiện.
 • Lots = 0.10 - Mỗi giao dịch sẽ có kích thước lot là 0.10.
 • ResetTime = 10 - Giá trị này tính bằng phút và đang được sử dụng khi xóa lệnh đang chờ xử lý. Nếu một lệnh dừng mua hoặc dừng bán đang chờ xử lý đã được mở trong hơn 10 phút, rô bốt sẽ xóa lệnh đó.
 • DojiDiff1 = 0,001 - Giá trị này bằng 10 pips khi ký hiệu cơ bản là cặp USD. Nó không áp dụng cho các cặp JPY. Giá trị này là khoảng cách tối thiểu mong muốn giữa giá mở và giá đóng của thanh hiện tại.
 • DojiDiff2 = 0,0004 - Giá trị này bằng 4 pips. Biến này được sử dụng để xác nhận xem khoảng cách giữa giá mở và giá đóng cửa của thanh hiện tại có còn dương hoặc đáng kể hay không.
 • TrailSL = true - Vì tham số này là true, cố vấn chuyên gia sẽ sử dụng điểm dừng sau khi quản lý các giao dịch mở.
 • TrailPips = 10 - Trailing stop được kích hoạt khi giao dịch đạt được 10 pips.
 • AtrPeriod = 8 - Chỉ báo phạm vi thực trung bình có khoảng thời gian là 8.


Hệ thống giao dịch này sử dụng hành động giá để tìm cơ hội giao dịch. Khi hành động giá sử dụng các thanh nến đã tìm thấy mục nhập giao dịch, giới hạn cắt lỗ và chốt lời được đặt bằng cách sử dụng ATR. Quá trình tìm và đặt mục nhập được giải thích chi tiết hơn bên dưới:


 • Phạm vi thực trung bình (giai đoạn 8) - Giá trị của chỉ báo này khi nó được áp dụng trong biểu tượng, khung thời gian và nến hiện tại được tính toán để đặt giá cắt lỗ và chốt lời của lệnh đang chờ xử lý. Đối với giao dịch mua, lệnh dừng lỗ được đặt thấp hơn giá mở của nến hiện tại một ATR và chốt lời được đặt cao hơn giá mở một ATR. Đối với giao dịch bán, lệnh dừng lỗ được đặt một ATR cao hơn giá mở của thanh hiện tại và chốt lời được đặt thấp hơn một ATR giá mở.
 • Mô hình nến - Yếu tố kích hoạt chính để vào lệnh là sự xuất hiện của một mô hình nến cụ thể liên quan đến hai cây nến. Mô hình này thường được gọi là mô hình nhận chìm. Tín hiệu mua được tạo ra khi nến trước giảm, nến hiện tại tăng và phạm vi giữa giá mở và giá đóng của nến hiện tại lớn hơn 10 pips. Tín hiệu giảm giá nhận được khi nến trước đó tăng, nến hiện tại giảm và phạm vi giữa giá mở và giá đóng của thanh hiện tại lớn hơn 10 pips.

Chuyên gia cố vấn này sử dụng lệnh dừng mua hoặc dừng bán đang chờ xử lý để tham gia thị trường. Nếu hành động giá báo hiệu một mục nhập và hiện không có thị trường mở hoặc lệnh đang chờ xử lý trên biểu tượng hiện tại, một lệnh chờ được đặt trên biểu đồ. Đối với lệnh dừng mua đang chờ xử lý, giá được đặt chênh lệch trên giá mở của thanh hiện tại. Đối với lệnh dừng bán đang chờ xử lý, giá được đặt chênh lệch thấp hơn giá mở của thanh hiện tại.

Tại thời điểm đặt lệnh chờ, giới hạn cắt lỗ và chốt lời cũng được xác định. Đối với lệnh dừng mua đang chờ xử lý, lệnh dừng lỗ được đặt một ATR thấp hơn giá mở của thanh hiện tại và chốt lời được đặt cao hơn giá mở một ATR. Đối với lệnh dừng bán đang chờ xử lý, lệnh dừng lỗ được đặt một ATR cao hơn giá mở của nến hiện tại và chốt lời được đặt thấp hơn một ATR giá mở.Cố vấn Chuyên gia Scalper Aeron JJN cho MT4 - Tiêu chí Thoát


Aeron JJN Scalper Expert Advisor cho MT4 chỉ mở một lệnh thị trường tại một thời điểm. Lệnh thị trường này là lệnh đang chờ xử lý được chuyển đổi thành giao dịch trực tiếp. Các lệnh đang chờ xử lý do rô bốt này đặt có kích thước lô là 0,10 như được định nghĩa trong Đầu vào. Các đơn đặt hàng đang chờ xử lý như vậy không có thời gian hết hạn, nhưng rô bốt sẽ giám sát khoảng thời gian mà một đơn đặt hàng đang chờ xử lý đã được đặt trên biểu đồ. Nếu khoảng thời gian đạt đến 10 phút, lệnh đang chờ xử lý sẽ bị cố vấn chuyên môn xóa.

Chỉ có thể có tối đa hai lệnh được mở cùng một lúc trên biểu tượng hiện tại. Có thể một lệnh đang chờ xử lý là lệnh dừng mua và lệnh còn lại là lệnh dừng bán. Nếu một trong các lệnh đang chờ xử lý đã được chuyển đổi thành lệnh thị trường, thì một lệnh là giao dịch thực tế trong khi lệnh kia là lệnh chờ. Thông thường, chỉ có một lệnh trên biểu đồ (thị trường hoặc đang chờ xử lý). Khi một lệnh thị trường có lãi và đã đạt được ít nhất 10 pips, lệnh dừng theo dõi sẽ xuất hiện cho đến khi giá chạm mức chốt lời hoặc mức dừng lỗ mới. Dù bằng cách nào thì giao dịch cũng đóng cửa với lợi nhuận.Cố vấn Chuyên gia Scalper Aeron JJN cho MT4 - Phòng Cải tiến


Aeron JJN Scalper Expert Advisor cho MT4 có thể được cải tiến theo chương trình để biến nó thành một hệ thống giao dịch linh hoạt hơn. Tại thời điểm này, rô bốt chỉ có thể áp dụng cho các cặp USD do cách các giá trị của phạm vi giữa giá mở và giá đóng của nến được đưa ra trong Đầu vào (xem DojiDiff1 và DojiDiff2). Robot sẽ trả về lỗi khi sử dụng theo cặp yên.

Ngoài ra, mã được thiết kế cho các cặp tiền tệ chỉ có bốn chữ số và năm chữ số. Có thể có vấn đề khi đặt lệnh chờ cho các cặp có hai hoặc ba chữ số, đó là trường hợp của các cặp yên. Mặc dù người tạo chương trình đề xuất rằng nên sử dụng cố vấn chuyên gia trong biểu đồ hàng giờ của EURUSD, các nhà giao dịch không có hiểu biết có thể cho rằng sử dụng các cặp tiền tệ khác với ký hiệu được đề xuất là được. Nếu điều này xảy ra, người dùng có thể gặp lỗi hoặc kết luận rằng rô bốt hoàn toàn không hoạt động.

 

FREE Aeron JJN Scalper EA

Download the FREE Aeron JJN Scalper Expert Advisor for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.