Manual Hedging Expert Advisor For MT4

Manual Hedging Expert Advisor For MT4

 

WE IMPROVED THIS EXPERT ADVISOR FOR YOU!!!

PLEASE NOTE: This expert advisor was publicly available for free usage on other websites and is not programmed by us. We explain the functionality and possible improvements of the EA. Furthermore, we are convinced that fully automatic Expert Advisors will fail in the long run. On the other hand, our semi-automatic approach with detecting the best setups and then activating our Expert Advisors (e.g. V-Power EA, EdgeZone EA) produced many successful traders and some of them even got prop traders at prop trading firms. Therefore, we added a similar semi-automatic trading feature (to allow only buy or only sell trades) to the free Expert Advisors. You can download the modified version here and enjoy!

 

Table Of Contents:

 1. Manual Hedging Expert Advisor For MT4
 2. Cố vấn chuyên gia phòng ngừa rủi ro thủ công cho MT4 - Tiêu chí đầu vào
 3. Cố vấn chuyên gia phòng ngừa rủi ro thủ công cho MT4 - Tiêu chí thoát
 4. Cố vấn chuyên gia phòng ngừa rủi ro thủ công cho MT4 - Phòng cải tiến

 

Manual Hedging Expert Advisor For MT4 giống một hệ thống giao dịch martingale hơn là một chiến lược phòng ngừa rủi ro. Trong khi bảo hiểm rủi ro được sử dụng để bảo vệ vốn trong thời điểm thị trường không chắc chắn như trong các sự kiện tin tức có tác động cao, martingale được sử dụng để đảm bảo lợi nhuận khi thị trường đã chọn một hướng xu hướng.

Robot được gọi là bảo hiểm rủi ro thủ công bởi vì người dùng đặt giao dịch đầu tiên theo cách thủ công dựa trên phân tích thị trường của mình. Nếu hướng của giao dịch được đặt theo cách thủ công xảy ra sai, giao dịch được trục lợi bằng một giao dịch khác có khối lượng lớn hơn được đặt theo hướng khác.

Loại quản lý giao dịch này nhằm tránh thua lỗ khi nhà giao dịch thực hiện lệnh gọi sai. Chiến lược này có hiệu quả khi thị trường biến động hoặc có xu hướng bất kể hướng nào. Tuy nhiên, trong các thị trường khác nhau, robot có thể mở quá nhiều giao dịch với khối lượng ngày càng tăng mà tài khoản giao dịch có thể không xử lý được. Nếu thị trường dao động trong một thời gian, có thể xóa tài khoản trừ khi có biện pháp bảo vệ.

Trước khi bất kỳ ai sử dụng cố vấn chuyên gia này trong giao dịch, anh ta phải thực hiện thẩm định của mình trước để tìm hiểu xem robot có hoạt động như dự định hay không. Người dùng cũng phải xác định giá trị chốt lời tối ưu và vùng tự bảo hiểm tính bằng pips cho các lệnh mua và bán sẽ mang lại nhiều lợi nhuận nhất và an toàn cho tài khoản. Cách duy nhất để làm điều này là chạy cố vấn chuyên gia trong tài khoản demo trong một thời gian. Như đã thiết kế, không thể sử dụng trình kiểm tra chiến lược để xác định lợi nhuận của chuyên gia cố vấn này. Robot sẽ không mở giao dịch trong thử nghiệm.


FREE Manual Hedging EA

Download the FREE Manual Hedging Expert Advisor for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Cố vấn chuyên gia phòng ngừa rủi ro thủ công cho MT4 - Tiêu chí đầu vào
Cố vấn chuyên gia phòng hộ rủi ro thủ công cho MT4 tạo ba nút khi chương trình được khởi chạy. Các nút này là các nút mua, bán và đóng và chúng xuất hiện dưới dạng hộp vuông lớn ở phần trên bên trái của cửa sổ chính với nền vàng. Nhấp vào nút mua sẽ kích hoạt rô bốt mở giao dịch mua, trong khi nhấn nút bán sẽ kích hoạt mở giao dịch bán. Nếu có một hoặc nhiều giao dịch trên biểu tượng hiện tại, việc nhấp vào nút đóng sẽ nhắc robot đóng tất cả các giao dịch đang mở, dù thắng hay thua.

Có rất ít tham số mà người dùng có thể tinh chỉnh trong Đầu vào. Trong tài khoản demo, người dùng có thể thực hiện một số kết hợp cài đặt sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Các thông số này được liệt kê và giải thích bên dưới:


 • TakeProfit = 200 - Mỗi giao dịch được mở bởi robot này có lợi nhuận là 200 điểm (hoặc 20 pips).
 • Zone_Recovery_Area = 10 - Theo mặc định, vùng hàng rào có phạm vi 10 pips.
 • Độ trượt = 3 - Giá trị này tính bằng điểm, không phải pips. Đây là độ lệch tối đa giữa giá do chuyên gia cố vấn yêu cầu và giá do máy chủ trả về. Nếu độ lệch này bằng hoặc nhỏ hơn 3 điểm, giao dịch đang được xem xét có thể được thực hiện.
 • Lots = 0,01 - Đây là kích thước lô của giao dịch đầu tiên.
 • MaxTrade = 100 - Điều này có nghĩa là rô bốt có thể mở tối đa 100 giao dịch trong biểu tượng hiện tại.
 • Nhân = 2 - Kích thước lô của giao dịch cuối cùng được nhân với hệ số này để có kích thước lô tiếp theo.
 • EAMagicNumber = 8095 - Đây là con số kỳ diệu được gán cho mỗi giao dịch.


Không có chỉ báo kỹ thuật nào được sử dụng trong hệ thống giao dịch này để vào hoặc ra. Là một hệ thống giao dịch bán tự động, rô bốt đợi lệnh từ người dùng để bắt đầu thuật toán bảo hiểm rủi ro. Điều này xảy ra khi nhà giao dịch nhấp vào nút mua hoặc bán. Nếu giao dịch đầu tiên diễn ra chính xác và đạt được mục tiêu chốt lời, chu kỳ tiếp theo sẽ bắt đầu. Trong trường hợp đó, chỉ có một giao dịch được thực hiện.

Nếu thị trường cơ sở đang có xu hướng, có một kịch bản khác có thể xảy ra sau khi giao dịch đầu tiên được thực hiện. Điều này được giải thích dễ dàng hơn với một ví dụ. Nếu giao dịch đầu tiên là mua, giá có thể giảm và vượt ra khỏi vùng phòng hộ.

Phạm vi mặc định của vùng hàng rào là 10 pips. Nếu giá giảm 10 pips dưới giá nhập mua, giao dịch bán sẽ được mở với kích thước lô lớn gấp đôi so với giao dịch đầu tiên. Nếu xu hướng giảm mạnh, giá có thể chạm mức cắt lỗ của giao dịch mua và chốt lời của giao dịch bán. Kết quả là, chu kỳ giao dịch kết thúc mang lại lợi nhuận cho nhà giao dịch vì giao dịch thứ hai đạt được lợi nhuận có khối lượng lớn hơn.

Như đã định nghĩa trong Đầu vào, giao dịch đầu tiên do nhà giao dịch bắt đầu có kích thước lô là 0,01. Nếu thị trường đi theo hướng khác trong ít nhất 10 pips, thì giao dịch thứ hai được robot mở ở kích thước lô là 0,02. Nếu giao dịch thứ hai không đạt được mục tiêu chốt lời và thay vào đó đảo ngược và đạt đến giá của giao dịch đầu tiên, thì giao dịch thứ ba được mở với quy mô lô là 0,04. Việc bổ sung các giao dịch và nhân số lượng lô tiếp tục cho đến khi thị trường thoát khỏi sự hợp nhất. Tất cả các giao dịch mua sẽ được mở ở cùng một mức giá, trong khi tất cả các giao dịch bán sẽ được thực hiện ở cùng một mức giá thấp hơn 10 pips so với giá nhập mua.Cố vấn chuyên gia phòng ngừa rủi ro thủ công cho MT4 - Tiêu chí thoát


Cố vấn chuyên gia phòng ngừa rủi ro thủ công cho MT4 đặt các giá trị tương tự cho lệnh cắt lỗ và chốt lời của các giao dịch mua và bán. Theo mặc định, mức dừng lỗ là 20 pips và chốt lời là 20 pips, mặc dù chỉ có thông số chốt lời được cung cấp trong Đầu vào. Về lý thuyết, mức cắt lỗ của các giao dịch mua phải giống như mức chốt lời của các giao dịch bán và ngược lại. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp trong hệ thống giao dịch này. Ngay cả khi lý thuyết này được hiện thực hóa, không có gì đảm bảo rằng tất cả các giao dịch mua và bán sẽ được đóng lại cùng một lúc. Điều này một phần là do mức chênh lệch luôn thay đổi, nhưng lý do chính là các giao dịch mua bị đóng bởi giá mua và giao dịch bán được đóng bởi giá bán.Cố vấn chuyên gia phòng ngừa rủi ro thủ công cho MT4 - Phòng cải tiến


Không thể dễ dàng đánh giá mức độ hiệu quả của Cố vấn chuyên gia phòng ngừa rủi ro thủ công cho MT4 vì nó không phù hợp để thử nghiệm trong trình thử nghiệm chiến lược. Do đó, người dùng phải đầu tư nhiều thời gian xem để tìm hiểu cách hoạt động của thuật toán. Trong giao dịch demo, người ta phát hiện ra rằng nếu nhấn nút bán thì nút mua không thể được kích hoạt. Chỉ một trong các nút mua hoặc bán có thể hoạt động bất kỳ lúc nào trừ khi người dùng nhấp vào nút đóng và bắt đầu thử nghiệm lại. Hành vi này của robot có thể hiểu được vì người dùng chỉ có thể bắt đầu giao dịch đầu tiên.

Khi người dùng nhấp vào nút mua hoặc bán, nút đó sẽ hoạt động trong mọi chu kỳ giao dịch. Ví dụ: nếu người dùng chọn nút mua, nghĩ rằng thị trường đang tăng giá, anh ta không thể chọn nút bán sau đó mà không nhấp vào nút đóng trước và kết thúc chu kỳ hiện tại. Trong trường hợp này, giao dịch đầu tiên trong mỗi chu kỳ sẽ là giao dịch mua. Có vẻ như không thể bỏ nhấn một nút sau khi nó được nhấn. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách xem xét và cập nhật mã.

Sẽ tốt hơn nếu người dùng được cung cấp khả năng sử dụng cố vấn chuyên môn trong trình thử nghiệm chiến lược. Điều này sẽ làm cho giai đoạn thử nghiệm dễ dàng hơn để người dùng có thể kiểm tra xem chương trình có hoạt động như thiết kế hay không và xác định thị trường nào phù hợp để sử dụng.

 

FREE Manual Hedging EA

Download the FREE Manual Hedging Expert Advisor for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.