N Trades Per Set Martingale Expert Advisor For MT4

N Trades Per Set Martingale Expert Advisor For MT4

 

WE IMPROVED THIS EXPERT ADVISOR FOR YOU!!!

PLEASE NOTE: This expert advisor was publicly available for free usage on other websites and is not programmed by us. We explain the functionality and possible improvements of the EA. Furthermore, we are convinced that fully automatic Expert Advisors will fail in the long run. On the other hand, our semi-automatic approach with detecting the best setups and then activating our Expert Advisors (e.g. V-Power EA, EdgeZone EA) produced many successful traders and some of them even got prop traders at prop trading firms. Therefore, we added a similar semi-automatic trading feature (to allow only buy or only sell trades) to the free Expert Advisors. You can download the modified version here and enjoy!

 

Table Of Contents:

  1. N Trades Per Set Martingale Expert Advisor For MT4
  2. N Trades Per Set Martingale Expert Advisor For MT4 - Tiêu chí Đầu vào
  3. N Trades Per Set Martingale Expert Advisor For MT4 - Tiêu chí Thoát
  4. N Trades Per Set Martingale Expert Advisor For MT4 - Phòng để Cải thiện

 

N Trades Per Set Martingale Expert Advisor For MT4 áp dụng định cỡ vị trí martingale không phải cho mọi giao dịch mà sau một số giao dịch thua lỗ được người dùng khai báo trong Đầu vào. Điều này làm cho cố vấn chuyên môn này có một chút khác biệt so với các hệ thống martingale khác. Tuy nhiên, như với phương pháp quản lý tiền martingale tiêu chuẩn, hệ số kích thước lô được sử dụng cho giao dịch tiếp theo sau một số giao dịch thua lỗ nhất định là hai.

Khi chạy trong trình kiểm tra chiến lược trong khoảng thời gian năm tháng dữ liệu lịch sử, hệ thống giao dịch đã tạo ra một ít lợi nhuận với số tiền rút ra có thể chấp nhận được. Điều thú vị là robot đã kiếm được tiền ngay cả khi tỷ lệ thắng thấp hơn 50 phần trăm và tỷ lệ rủi ro-phần thưởng chỉ là một. Lý do có thể xảy ra nhất cho điều này là việc sử dụng phương pháp định cỡ lô martingale. Mặc dù kết quả cuối cùng là tích cực, nhưng ấn tượng chung là trung tính. Điều này là do thực tế là robot chỉ kiếm được một ít tiền trong một vài tháng dữ liệu thử nghiệm.


FREE N Trades Per Set Martingale EA

Download the FREE N Trades Per Set Martingale Expert Advisor for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


N Trades Per Set Martingale Expert Advisor For MT4 - Tiêu chí Đầu vào
N Giao dịch mỗi Bộ Cố vấn Chuyên gia Martingale hiển thị một số thông tin trên biểu đồ nơi nó đang chạy. Như có thể thấy trong hình trên, người dùng có thể thấy trạng thái của robot, rằng nó đang hoạt động. Ngoài ra, ba giá trị của mức chênh lệch được hiển thị (mức chênh lệch thời gian thực, mức chênh lệch tối đa, mức chênh lệch tối thiểu và mức chênh lệch trung bình). Không rõ giá trị chênh lệch được sử dụng trong hệ thống giao dịch như thế nào. Có vẻ như rô bốt đã mở giao dịch ngay sau khi bị bỏ trên biểu đồ bằng tài khoản demo.

Có rất ít tham số trong Đầu vào có sẵn để người dùng điều chỉnh. Đây là tất cả các thông số mà người ta có thể thấy trong cài đặt chuyên gia, mặc dù thuật toán trông khá phức tạp và dài dòng. Các tham số này và các giá trị mặc định được giải thích bên dưới:


  • MagicStart = 4779 - Số nguyên này được sử dụng làm số ma thuật cho các giao dịch do cố vấn chuyên môn này khởi xướng.

  • N_trades_per_set = 3 - Tham số này không có nghĩa là mỗi bộ chứa ba giao dịch. Con số này đề cập đến số lần thắng hoặc thua liên tiếp sau đó rô bốt quyết định tăng hoặc đặt lại kích thước lô. Nếu ba giao dịch cuối cùng là người chiến thắng, rô bốt sẽ đặt lại kích thước lô về kích thước vị trí ban đầu. Nếu ba giao dịch cuối cùng là người thua cuộc, robot sẽ tăng kích thước lô vào giao dịch tiếp theo.

  • TP = 50 - Robot sẽ đặt mức chốt lời của mỗi giao dịch là 50 pips.

  • SL = 50 - Robot sẽ đặt mức dừng lỗ của mỗi giao dịch là 50 pips.

  • Hệ số = 2 - Kích thước lô của giao dịch trước đó được nhân với hệ số này để có kích thước lô trong giao dịch tiếp theo. Điều này xảy ra khi ba giao dịch cuối cùng bị thua.

  • Số chia = 100000 - Số này được chia cho số dư tài khoản để lấy kích thước lô ban đầu của giao dịch.


Cố vấn chuyên môn không sử dụng bất kỳ loại chỉ báo kỹ thuật nào để tạo mục nhập giao dịch. Khi nhận được dấu tích, rô bốt chạy qua các lệnh trong nhóm giao dịch để đếm các giao dịch đang mở trên biểu tượng hiện tại. Nếu có bất kỳ lỗi nào, cố vấn chuyên gia dừng tính toán thêm và trả lệnh về thiết bị đầu cuối. Nếu vẫn chưa có giao dịch, robot sẽ gửi yêu cầu giao dịch đến máy chủ với các thông số kỹ thuật về kích thước lô, dừng lỗ và chốt lời.

Robot xác định kích thước lô dựa trên số dư tài khoản và biến Số chia trong Đầu vào. Bất kể số dư tài khoản hiện tại là gì, nó được chia cho 100.000 để có khối lượng giao dịch. Không có phép tính nào được thực hiện để kiểm tra xem kích thước lô thu được có chính xác hay không. Trong khi đó, mức dừng lỗ được yêu cầu là 50 pips và mức chốt lời được yêu cầu là 50 pips, đạt được sự cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng trên mọi giao dịch.N Trades Per Set Martingale Expert Advisor For MT4 - Tiêu chí Thoát


N Giao dịch trên mỗi Bộ Cố vấn Chuyên gia Martingale không thực hiện các lệnh khi chúng đã hoạt động. Nó cho phép thị trường hoàn toàn tự do quyết định kết quả của một giao dịch mở. Nếu giá chạm mức cắt lỗ, giao dịch kết thúc thua lỗ, nhưng nếu giá chạm mức chốt lời, giao dịch được coi là chiến thắng và kết thúc có lãi. Không có hoạt động theo dõi và phá vỡ chẵn được thực hiện. Mặc dù điều này trông giống như một cách tiếp cận quản lý thương mại rất đơn giản, nhưng nó có một lợi thế ngẫu nhiên là giữ cho tỷ lệ rủi ro-phần thưởng không đổi. Cách duy nhất để hệ thống giao dịch tạo ra tiền là tỷ lệ thắng cao hoặc sử dụng chiến lược quản lý tiền martingale.N Trades Per Set Martingale Expert Advisor For MT4 - Phòng để Cải thiện


Mặc dù Cố vấn chuyên gia của N Giao dịch trên mỗi Bộ Martingale đã kiếm tiền trong quá trình thử nghiệm, nhưng kết quả tổng thể không khả quan do một số vấn đề rõ ràng được ghi nhận khi rô bốt đang chạy. Đầu tiên, robot chỉ mở giao dịch mua trong suốt năm tháng thử nghiệm. Ít nhất có thể có xu hướng tăng và xu hướng giảm ngắn hạn trong khoảng thời gian này, vì vậy không rõ ràng hoặc dễ hiểu tại sao robot cũng không thực hiện các giao dịch bán. Có thể có một lỗi trong mã chương trình gây ra hiện tượng không mong muốn này.

Một quan sát khác là robot bắt đầu thực hiện các giao dịch ở kích thước lô 0,01. Sau một thời gian, vì lý do nào đó, kích thước vị trí đã tăng lên 0,10. Loại thay đổi trong thuật toán này trông không bình thường. Dựa trên số dư tài khoản được sử dụng để thử nghiệm, chia số dư với số chia sẽ cho kết quả là 0,10. Thay vào đó, robot bắt đầu với 0,01, một điều bất thường. Người dùng có thể hỏi tại sao nó bắt đầu với 0,01 trong khi nó phải là 0,10 ngay từ đầu. Đây là một câu hỏi không dễ để trả lời. Cách duy nhất để tìm ra là đọc mã, đây thực sự là một con đường khó thực hiện khi xem xét độ dài và độ phức tạp của mã nguồn chương trình.

Ở đỉnh điểm của thử nghiệm, robot đã tạo ra khoảng hai phần trăm số dư ban đầu. Xem xét hệ thống giao dịch đã được chạy trong năm tháng dữ liệu thử nghiệm, kết quả cuối cùng này là quá nhỏ. Người ta có thể nói rằng robot an toàn để sử dụng nhưng không đủ lợi nhuận để các nhà đầu tư hoặc thương nhân nghiêm túc nghĩ đến. Thử nghiệm thêm có thể cung cấp các kết quả khác nhau, vì vậy người dùng có thể tự do thực hiện điều tra của riêng mình. Người dùng có thể sử dụng các công cụ và khoảng thời gian giao dịch khác nhau trong quá trình thử nghiệm của mình và có thể xem xét việc chạy rô bốt ở chế độ tối ưu hóa. Nếu quá trình chạy thử nghiệm cho thấy kết quả tích cực, người dùng có thể thực hiện thử nghiệm chuyển tiếp bằng tài khoản demo tiếp theo.

Vì giao dịch tự động bằng hệ thống giao dịch cơ học có nhiều rủi ro, người dùng nên cẩn thận hơn khi sử dụng hệ thống giao dịch martingale vì nó có nhiều rủi ro hơn hệ thống giao dịch tự động thông thường. Có rất nhiều hệ thống giao dịch dựa trên martingale ngoài kia, và đây chỉ là một trong số đó, chỉ khác một chút. Tiêu chí quan trọng nhất đối với hệ thống martingale là số lượng lợi nhuận được xem xét với việc rút tiền. Ít nhất một năm dữ liệu thử nghiệm nên được sử dụng khi thử nghiệm hệ thống martingale để xem liệu hệ thống đó có tồn tại trong các điều kiện thị trường khác nhau hay không. Đây là một bài kiểm tra căng thẳng mà các hệ thống này phải trải qua. Nếu rô bốt thành công trong thử nghiệm này, lợi nhuận hàng tháng trong thời gian thử nghiệm sẽ được xem xét. Lợi nhuận hàng tháng 10 phần trăm là đủ tốt nếu việc rút vốn được giữ ở mức thấp. Một hệ thống martingale được coi là an toàn nếu nó duy trì mức giảm xuống dưới 20%.


 

FREE N Trades Per Set Martingale EA

Download the FREE N Trades Per Set Martingale Expert Advisor for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.