Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4

Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4

 

WE IMPROVED THIS EXPERT ADVISOR FOR YOU!!!

PLEASE NOTE: This expert advisor was publicly available for free usage on other websites and is not programmed by us. We explain the functionality and possible improvements of the EA. Furthermore, we are convinced that fully automatic Expert Advisors will fail in the long run. On the other hand, our semi-automatic approach with detecting the best setups and then activating our Expert Advisors (e.g. V-Power EA, EdgeZone EA) produced many successful traders and some of them even got prop traders at prop trading firms. Therefore, we added a similar semi-automatic trading feature (to allow only buy or only sell trades) to the free Expert Advisors. You can download the modified version here and enjoy!

 

Table Of Contents:

  1. Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4
  2. Renko Live Charts Vs Biểu đồ hình nến
  3. Cách giao dịch các biểu đồ được tạo bởi Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4
  4. Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4 cài đặt Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4
  5. Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4 - Hạn chế:
  6. Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4 - Kết luận

 

Bạn đang tìm kiếm các phương pháp biểu đồ thay thế ngoài biểu đồ nến, biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường? Bạn có muốn khám phá một biểu đồ lọc nhiễu và biểu thị trực quan các chuyển động của xu hướng không? Nếu có, Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4 sẽ tạo biểu đồ Renko một cách liền mạch và trang nhã trong thiết bị đầu cuối MetaTrader.


FREE Renko Live Charts v4.13 EA

Download the FREE Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Renko Live Charts Vs Biểu đồ hình nến
Hình A: Biểu đồ Renko và Biểu đồ nến trong cùng thời kỳ

Hình trên cho thấy biểu đồ Renko EURUSD với Hộp 10 được tạo bởi Renko Live Charts v4.13 Chuyên gia cố vấn cho MT4 và biểu đồ nến EURUSD M30. Biểu đồ Renko phân biệt rõ ràng các điểm dao động và tạo cơ hội tốt hơn cho nhà giao dịch ngoại hối để vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự.

Biểu đồ Renko được tạo bởi Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4 loại bỏ thành phần thời gian khỏi biểu đồ. Một hộp Renko mới được hình thành khi giá di chuyển một số pips được xác định trước như đã đề cập trong cài đặt của cố vấn chuyên gia, ví dụ: mười pips trong hình B ở trên, không liên quan đến thời gian cần thiết để giá di chuyển mười pips.


Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4 cung cấp tùy chọn của nhà giao dịch để tạo hộp Renko với pips cố định hoặc tự động tính toán kích thước hộp tối ưu bằng ATR. ATR loại bỏ phỏng đoán và cho phép nhà giao dịch xác định kích thước hộp tối ưu bằng cách sử dụng dữ liệu giá.


Chuyên gia cố vấn cung cấp các tùy chọn bổ sung để ẩn hoặc hiển thị bấc trong các hộp Renko để hiển thị biểu đồ mượt mà hơn. Việc không có bấc chỉ cung cấp cho các nhà giao dịch những ô đã hoàn thành. Mặc dù việc không có bấc có thể không phù hợp với mọi chiến lược giao dịch, nhưng các nhà giao dịch Renko thường giấu chúng đi. Các hộp Renko có thể được hiển thị với sự thay đổi trong chúng. Các hộp Renko mới được mở với một sự thay đổi nhỏ thay vì đóng chính xác của hộp Renko trước đó. Sự thay đổi này khi mở hộp Renko mới giúp các nhà giao dịch theo xu hướng nhìn thấy xu hướng rõ ràng hơn.Cách giao dịch các biểu đồ được tạo bởi Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4Hình ảnh B: Cách giao dịch biểu đồ Renko thành côngCác chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, Stochastic và tất cả các chỉ báo khác có thể được đính kèm vào biểu đồ được tạo bởi Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4. Trong Hình B ở trên, các đường trung bình động được nhà giao dịch ngoại hối áp dụng để giao dịch EURUSD. Đường màu vàng thể hiện khoảng thời gian SMA 200 và Đường màu đỏ thể hiện SMA 13 thời kỳ. Đường SMA 200 đại diện cho hướng của xu hướng. Nếu giá trên 200 EMA, thì xu hướng đang tăng. Nếu giá nằm dưới 200 EMA, thì xu hướng được coi là giảm.


Khi SMA 200 thiết lập hướng xu hướng, các nhà giao dịch ngoại hối sẽ chỉ giao dịch theo hướng xu hướng. Nếu giá di chuyển cao hơn và tạo hộp Renko trên đường SMA 13, các nhà giao dịch sẽ vào vị trí MUA. Điều cần thiết là phải đợi sự phá vỡ rõ ràng của đường SMA 13 và tìm kiếm ít nhất một hoặc hai hộp Renko.


Các nhà giao dịch Renko có xu hướng duy trì xu hướng càng lâu càng tốt. Điểm dừng lỗ sẽ được đặt cách xa hai viên gạch Renko. Nhà giao dịch có thể theo dõi giá, tiếp tục di chuyển các điểm dừng với khoảng cách hai hộp Renko để bắt kịp xu hướng.


Điều quan trọng cần lưu ý là Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4 không thực hiện bất kỳ giao dịch nào; nó là một gói biểu đồ được sử dụng để xây dựng biểu đồ ngoại tuyến trong MetaTrader.Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4 cài đặt Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4Hình ảnh C: Cài đặt cho Cố vấn Chuyên giaRenkoBoxSize: Nhập kích thước hộp Renko tính bằng pips.


RenkoBoxOffset: Mở hộp Renko mới X pips bên dưới hộp Renko trước đó. Giá trị bù không được cao hơn kích thước hộp Renko.


RenkoTimeFrame: Khung thời gian biểu đồ để mở biểu đồ Renko ngoại tuyến.


ShowWicks: Hiển thị hoặc ẩn bấc của hộp Renko.


EmulateOnLineChart: Mô phỏng các biểu đồ hộp Renko thành biểu đồ đường.


BuildChartsWhenMarketOffline: Tạo các hộp Renko ngoại tuyến


TínhBestBoxSize: True sẽ sử dụng hộp Renko dựa trên ATR. Sai tạo hộp Renko dựa trên đầu vào trong đầu vào RenkBoxSize.


ATRPeriod: Khoảng thời gian ATR để tính toán kích thước hộp renko.


ATRTimeFrame: Giai đoạn được sử dụng để tính toán các giá trị ATR, tính toán lại ATR mỗi X chu kỳ.


UseATRMA: Sử dụng giá trị trung bình động của ATR.


MAMethod: Phương pháp tính đường trung bình.


MAPeriod: Chu kỳ để tính toán đường trung bình động.Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4 - Hạn chế:


Biểu đồ Renko làm giảm nhiễu của biểu đồ, nhưng chúng bỏ sót một số dữ liệu và việc tính toán các ô có thể không chính xác.


Nhà giao dịch nên tính toán kích thước hộp Renko để phù hợp với phong cách giao dịch của họ. Các kích thước hộp Renko giống nhau có thể không áp dụng cho mọi cặp tiền tệ, do đó, tùy thuộc vào nhà giao dịch để xác định các cài đặt kích thước hộp khác nhau.


Kích thước hộp Renko nhỏ hơn sẽ tạo ra nhiều nhiễu hơn cho biểu đồ, mặc dù chúng sẽ nhanh chóng phản ánh các biến động giá. Cài đặt kích thước hộp lớn hơn sẽ cung cấp biểu đồ mượt mà hơn vì biểu đồ hấp thụ nhiễu, nhưng kích thước hộp lớn hơn có thể chậm hiển thị các thay đổi trong xu hướng. Kích thước hộp Renko lớn hơn có thể không hữu ích cho các nhà giao dịch dựa vào biến động giá mạnh.


Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4 sử dụng ATR để tính toán kích thước hộp, tính toán dựa trên ATR có thể thay đổi cấu trúc của biểu đồ mỗi khi ATR được tính, tạo ra sự nhầm lẫn cho một số nhà giao dịch.Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor For MT4 - Kết luận


Giống như các phương pháp biểu đồ khác, biểu đồ Renko cũng có những hạn chế và ưu điểm của chúng. Renko loại bỏ yếu tố thời gian khỏi chiến lược giao dịch. Biểu đồ Renko có thể phù hợp với một số phương pháp giao dịch nhưng không phù hợp với tất cả các phương pháp giao dịch. Renko Live Charts v4.13 Chuyên gia cố vấn cho MT4 cho phép các nhà giao dịch có thêm một phương pháp biểu đồ để nâng cao kinh nghiệm giao dịch của họ và có quan điểm thay thế về thị trường.


Chuyên gia Cố vấn Chuyên gia về Biểu đồ Trực tiếp Renko v4.13 cho MT4 cho phép các nhà giao dịch ngoại hối tạo biểu đồ Renko tốt nhất có sẵn trong MetaTrader. Nhiều tùy chọn bao gồm khả năng xây dựng biểu đồ ngoại tuyến và khả năng tự động tính toán kích thước hộp tối ưu.

 

FREE Renko Live Charts v4.13 EA

Download the FREE Renko Live Charts v4.13 Expert Advisor for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.