Δείκτης Kuskus Starlight για MT4Table Of Contents:

  1. Δείκτης Kuskus Starlight για MT4
  2. Μερικά από τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του δείκτη Kuskus Starlight για MT4

Ο Δείκτης Kuskus Starlight για τον MT4 είναι ένας δείκτης που βασίζεται στην πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4. Ο δείκτης δημιουργείται για εμπόρους που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα χαρτογράφησης για να λαμβάνουν ενεργά αποφάσεις διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης για να κάνουν όλη την τεχνική τους ανάλυση για τα επιλεγμένα ζεύγη νομισμάτων και τα εμπορεύσιμα περιουσιακά τους στοιχεία και για τη χαρτογράφηση όλων των χρονικών πλαισίων όλων των επιλογών του εμπόρου ζεύγη νομισμάτων ή στοιχεία ενεργητικού διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης

Ο δείκτης Kuskus Starlight για MT4 είναι κατασκευασμένος με βάση την τιμή και τον δείκτη εύρους τιμών που λειτουργεί επίσης στην πλατφόρμα συναλλαγών. Χρησιμοποιώντας την ένδειξη, είναι εύκολο για έναν έμπορο να εντοπίσει ακριβώς ποια είναι η γενική κατεύθυνση της τάσης σε ό, τι γράφημα αυτός ή αυτή αποδίδει ο δείκτης κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Είναι επίσης εύκολο για τον έμπορο να εντοπίσει πότε η τάση της αγοράς έχει αντιστραφεί σε μια νέα κατεύθυνση. Ο έμπορος που έχει τον δείκτη που είναι συνημμένος στο εμπορικό του διάγραμμα θα αντλήσει πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές και τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του δείκτη και ορισμένες από αυτές τις εμπορικές ιδέες και πλεονεκτήματα περιγράφονται και αναλύονται εκτενώς παρακάτω.

FREE Kuskus Starlight Indicator

Download the FREE Kuskus Starlight Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Μερικά από τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του δείκτη Kuskus Starlight για MT4

Ένα από τα πρώτα σημαντικά πλεονεκτήματα της χρήσης του δείκτη Kuskus Starlight για τον MT4 στον έμπορο που το χρησιμοποιεί είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τον έμπορο να εντοπίσει αμέσως ποια είναι η γενική κατεύθυνση της τάσης σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο οποιουδήποτε ζεύγους νομισμάτων ή στοιχείου διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιεί ο έμπορος ένδειξη ενεργοποιημένη.

Αυτό σημαίνει ότι ο έμπορος που έχει τον δείκτη που συνδέεται με το διάγραμμα συναλλαγών του κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης θα είναι σε θέση να εντοπίσει με μια ματιά ποια είναι η γενική κατεύθυνση μιας τάσης σε αυτό το χρονικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Ο έμπορος θα είναι σε θέση να εντοπίσει ποια είναι η κατεύθυνση της τάσης ανεξάρτητα από το ποιο ζεύγος νομισμάτων ή το εμπορικό περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιεί ο έμπορος ο δείκτης είναι ως ο δείκτης λειτουργεί σε όλα τα ζεύγη νομισμάτων και τα περιουσιακά στοιχεία συναλλαγών. Να είναι σε θέση να προσδιορίσει ποια είναι η γενική κατεύθυνση του τρέχοντος διαγράμματος συναλλαγών ενός εμπόρου είναι πολύ σημαντική για τον έμπορο για πολλούς λόγους.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι σε θέση να προσδιορίσει ποια είναι η γενική κατεύθυνση των τάσεων χρησιμοποιώντας τον δείκτη Kuskus Starlight για MT4 είναι πολύ σημαντική για τον έμπορο είναι ότι μπορεί να τον βοηθήσει να αυξήσει την πιθανότητά του να είναι κερδοφόρα κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης. Ο έμπορος θα είναι σε θέση να αυξήσει την πιθανότητά του να είναι επικερδής αν αυτός ή αυτή κάνει μόνο συναλλαγές προς την κατεύθυνση της γενικής τάσης.

Αυτό σημαίνει ότι ο έμπορος θα είναι σε θέση να αυξήσει τον αριθμό των κερδισμένων συναλλαγών και να μειώσει τον αριθμό των χαμένων συναλλαγών τους όταν χρησιμοποιούν τον δείκτη Kuskus Starlight για MT4 για να προσδιορίσουν ακριβώς ποια είναι η γενική κατεύθυνση της τάσης στο τρέχον χρονικό πλαίσιο.

Ο έμπορος θα είναι επίσης σε θέση να μειώσει σημαντικά τις χαμένες συναλλαγές τους όταν κάνουν μόνο συναλλαγές σε αυτή τη γενική κατεύθυνση της τάσης. Συνήθως, σε μια τάση, υπάρχουν διαφορετικά κύματα που κάνουν την τάση επάνω. Μερικά από αυτά τα κύματα είναι προς την κατεύθυνση της τάσης και τα άλλα κύματα είναι στην αντίθετη κατεύθυνση προς την τάση. Τα κύματα στην κατεύθυνση της τάσης είναι τα κύματα που πραγματικά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της τάσης και είναι συνήθως μεγαλύτερα και μεγαλύτερα από τα άλλα κύματα.

Από την άλλη πλευρά, τα κύματα προς την αντίθετη κατεύθυνση προς την τάση είναι τα κύματα αντιστάθμισης ή τα κερδοφόρα κύματα και συνήθως αποτελούν ευκαιρία για τους εμπόρους που έχουν συμμετάσχει στα αρχικά κύματα της τάσης να κερδίζουν κερδοφόρα μερικά κέρδη κατά τη διάρκεια της τάσης.

Μεταξύ αυτών των δύο διαφορετικών τύπων κυμάτων σε μια τάση, ο έμπορος θα εντοπίσει αμέσως ότι τα κύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με την τάση είναι συνήθως μεγαλύτερα σε μέγεθος από εκείνα τα κύματα που δεν κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με την τάση.

Ως εκ τούτου, εάν ο έμπορος παραμείνει με διαπραγμάτευση στη γενική κατεύθυνση των τάσεων που ο έμπορος ταυτοποίησε χρησιμοποιώντας τον δείκτη Kuskus Starlight για MT4, αυτός ή αυτή θα ήταν στατιστικά ικανός να κάνει συναλλαγές που είναι πιθανότερο να αποκομίσουν κέρδη, αφού αυτά τα κύματα θα ευθυγραμμιστούν στο προς την κατεύθυνση της έντονης κίνησης της αγοράς.

Ο δείκτης Kuskus Starlight για το MT4 μπορεί εύκολα να βοηθήσει έναν έμπορο να προσδιορίσει ποια είναι αυτή η γενική κατεύθυνση των τάσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι πολύ πιθανό, δεδομένου ότι ο δείκτης Kuskus Starlight For MT4 εκτυπώνει έγχρωμα σύμβολα στα γραφήματα του εμπόρου για να δηλώσει στον έμπορο εάν η αγορά βρίσκεται προς τα εμπρός σε ανοδική τάση ή σε πτωτική πορεία.

Ο έμπορος θα γνωρίζει αν η αγορά βρίσκεται σε ανοδική πορεία, επειδή ο δείκτης θα εκτυπώσει τα σύμβολα πράσινου χρώματος πάνω από τη μεσαία γραμμή στο δευτερεύον παράθυρο του δείκτη. Αυτά τα πράσινα σύμβολα θα συμβολίζουν τότε στον έμπορο ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άνοδο της αγοράς και θα έπρεπε καλύτερα να τοποθετεί παραγγελίες αγορών, καθώς αυτός ή αυτή έχει την υψηλότερη πιθανότητα να είναι επικερδής αν αγοράζει στην αγορά αντί να πουλάει συγκεκριμένο χρόνο.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως επισημαίνεται στον έμπορο από τον δείκτη, η τάση είναι προς το παρόν μεροληπτική προς την ανοδική κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, ο έμπορος θα ξέρει αμέσως ότι η τάση αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς την κατεύθυνση προς τα κάτω όταν χρησιμοποιεί τον δείκτη Kuskus Starlight για MT4 αν βλέπει ότι ο δείκτης εκτυπώνει επί του παρόντος ερυθρόχρωμα σύμβολα κάτω από τη μεσαία γραμμή του δείκτη υποπεριοχή.

Αυτό θα ήταν μια γενική ένδειξη για τον έμπορο ότι η αγορά βρίσκεται σήμερα προς τα κάτω προς τα κάτω και ότι ο έμπορος είναι πιο στατιστικά πιθανό να παράγει κέρδη αν αυτός ή αυτή κάνει μόνο συναλλαγές στην κατεύθυνση πώλησης. Με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ πιθανό ο έμπορος να αποκομίσει κέρδη κατά τη διάρκεια μιας τάσης, καθώς ο έμπορος θα διαπραγματεύεται προς τη σωστή κατεύθυνση της τάσης.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.