Ένδειξη LeManSignal για το Meta Trader 4Table Of Contents:

  1. Ένδειξη LeManSignal για το Meta Trader 4
  2. Μερικά οφέλη και μειονεκτήματα της χρήσης του δείκτη LeManSignal για το Meta Trader 4

Ο δείκτης LeManSignal για το Meta Trader 4 είναι ένας δείκτης που βασίζεται στην πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4 κυρίως για έναν απλό λόγο στις αγορές. Αυτός ο απλός λόγος είναι ότι ο δείκτης θα βοηθήσει τους εμπόρους να βρουν εισόδους στις αγορές κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης. Παρέχει καταχωρήσεις για τον έμπορο μέσω μιας μάλλον περίπλοκης μεθόδου αυτοματοποιημένης ανάλυσης Cha και στη συνέχεια η απεικόνιση μιας απλής έγχρωμης κουκκίδας ως σήμα εισόδου για το εμπόριο για να λάβει στη συνέχεια μια απόφαση με βάση. Αυτός ο δείκτης θα είναι πολύ χρήσιμος για όλους τους εμπόρους που το δοκιμάζουν. Μερικοί τρόποι με τους οποίους ένας έμπορος μπορεί να έχει πρόσβαση σε μερικά από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, συζητούνται παρακάτω.

FREE LeManSignal Indicator

Download the FREE LeManSignal Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Μερικά οφέλη και μειονεκτήματα της χρήσης του δείκτη LeManSignal για το Meta Trader 4

Ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους κάθε έμπορος θα ήθελε να χρησιμοποιήσει τον δείκτη LeManSignal για το Meta Trader 4 είναι ότι προσφέρει στον έμπορο μια εμπειρία συναλλαγών χωρίς άγχος. Αυτό είναι μόνο επειδή αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία της ανάλυσης των χαρτών συναλλαγών, κάνει όλη την ανάλυση και την επεξεργασία από μόνος του, τότε απλά λέει στον έμπορο ποια απόφαση έχει προκύψει σε κάθε σημείο των διαγραμμάτων εντός της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Αυτό μπορεί πραγματικά να απελευθερώσει χρόνο από την πλευρά του εμπόρου καθώς αυτός ή αυτή δεν πρέπει απαραίτητα να κάνει οποιαδήποτε τεχνική ανάλυση στα γραφήματα πια και χρειάζεται μόνο να περιμένει για τα αυτοματοποιημένα σήματα από τον δείκτη LeManSignal για το Meta Trader 4 είτε να κάνει συναλλαγές ή εξόδου. Είναι πολύ ευχάριστο να έχετε πρόσβαση ως έμπορος.

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα που προκύπτει από τη χρήση του δείκτη LeManSignal για το Meta Trader 4 είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τον έμπορο να τοποθετήσει πολλαπλές συναλλαγές σε μια ενιαία τάση. Ο δείκτης το κάνει αυτό με την παροχή πολλαπλών σημάτων για τους εμπόρους που πιθανόν να έχουν χάσει τα προηγούμενα σήματα.

Άλλοι τύποι εμπόρων που μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το χαρακτηριστικό είναι εκείνοι οι έμποροι που αγαπούν να εισέλθουν σε μια αγορά πολλές φορές μέσα σε μια τάση μέχρι να γίνει η τάση. Αυτοί οι έμποροι θα διαπιστώσουν ότι ο δείκτης τους ταιριάζει ιδιαίτερα, καθώς αυτόματα βοηθά αυτόν τον έμπορο να μην πρέπει να δουλεύει πολλά σήματα εισόδου στην τάση και όλα αυτά που θα χρειαστεί να κάνουν οι έμποροι θα ήταν να είναι υπομονετικοί και να λαμβάνουν όλα τα σήματα προς την κατεύθυνση που θέλουν να διαπραγματεύονται όταν έρχονται αυτά τα σήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο έμπορος δεν θα χρειαστεί να κάνει υπερβολική τεχνική ανάλυση όπως για την παραγωγή σημάτων συναλλαγών, όπως αυτό γίνεται αυτομάτως από τον δείκτη.

Επίσης, ο έμπορος μπορεί στη συνέχεια να προσθέσει ακόμα ένα κομμάτι της τιμολόγησης ενεργειών τιμών δεδομένου ότι αυτός ή αυτή ασχολείται με πολλαπλές συμμετοχές και ως τέτοια θα πρέπει να διαχειρίζεται τις συναλλαγές εξαιρετικά καλά, έτσι ώστε να μπορούν να αποκομίσουν κέρδη από αυτό. Το είδος της τεχνικής ανάλυσης που μπορεί να προσθέσει ο έμπορος θα ήταν ίσως υψηλότερο υψηλό και υψηλότερο χαμηλό είδος ανάλυσης για τις ανοδικές τάσεις, για παράδειγμα, ώστε ο έμπορος να γνωρίζει ακριβώς πότε η τάση τελειώνει όχι μόνο από τον δείκτη αλλά και από την εκτύπωση των τιμών σε χαμηλότερα ανώτατα όρια και χαμηλότερα χαμηλά που θα χρησίμευαν ως πρόσθετη επιβεβαίωση για τους εμπόρους να αποχωρήσουν από τις συναλλαγές τους.

Ένα άλλο πλεονέκτημα που μπορούν να αντλήσουν οι έμποροι από τη χρήση του δείκτη LeManSignal για το Meta Trader 4 είναι ότι όχι μόνο ο έμπορος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για τακτικές συμμετοχές στις αγορές ή για πολλαπλές συμμετοχές στις αγορές, αλλά επίσης ότι οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ένδειξη για σήματα εξόδου.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο δείκτης εκτυπώνει φυσικά αντιτιθέμενα μηνύματα για το πότε η τάση έχει αλλάξει κατεύθυνση και θέλει ο έμπορος να εισέλθει σε συναλλαγές προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μόλις ο έμπορος που βρίσκεται ήδη σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αρχίζει να παρατηρεί ότι υπάρχουν πολλά σήματα για τις εμπορικές συναλλαγές προς την αντίθετη κατεύθυνση έναντι του εμπόρου, ο έμπορος ίσως χρειαστεί να αρχίσει να αναθεωρεί την έξοδο είτε από ένα μέρος των εμπορικών θέσεών του είτε τις πλήρεις εμπορικές τους θέσεις, καθώς η τάση μπορεί να στρέψει ενεργά την τρέχουσα θέση του εμπόρου.

Οι έμποροι που χρησιμοποιούν τον δείκτη LeManSignal για το Meta Trader 4 θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουν ότι ο δείκτης είναι πολύ χρήσιμος, δεδομένου ότι παρέχει στον έμπορο ένα πολύ καθαρό γράφημα παρά το γεγονός ότι εκτυπώνει τα σήματα του στα γραφήματα. Με αυτόν τον τρόπο, ο έμπορος μπορεί να εξακολουθήσει να είναι σε θέση να κάνει όλη την τεχνική ανάλυση των χαρτών, ενώ εξακολουθεί να είναι σε θέση να λαμβάνει και να παίζει με τα σήματα του δείκτη ή ακόμα και να χρησιμοποιεί τα σήματα είτε για να επιβεβαιώσει τις δικές του εμπορικές αποφάσεις, να πάρει τις εμπορικές αποφάσεις του δείκτη μόνο με τον τρόπο που έρχεται.

Ο δείκτης LeManSignal για το Meta Trader 4 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια ταυτόχρονα για να δημιουργηθεί ένα σύστημα συναλλαγών που μπορεί να επιβεβαιωθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο έμπορος μπορεί να στρώσει την ένδειξη διαπραγμάτευσης σε διάφορους χρονικούς χάρτες ταυτοχρόνως. Ο έμπορος το κάνει για να είναι σε θέση να ευθυγραμμίσει τα σήματα από όλα τα πολλαπλά χρονικά πλαίσια και στη συνέχεια να πάρει τα σήματα που αντιστοιχούν ή είναι ευθυγραμμισμένα σε όλα τα χρονικά πλαίσια.

Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε την εμπορική συναλλαγή πιο ακριβή, εφόσον κάθε φορά που τα σήματα ευθυγραμμίζονται σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια, αποτελεί σαφώς επιβεβαίωση ότι τα σήματα ευθυγραμμίζονται με τη γενική τάση της αγοράς και ότι οι έμποροι βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του εμπορίου. Με αυτόν τον τρόπο οι έμποροι μπορούν τώρα να έχουν αρκετή εμπιστοσύνη για να κάνουν πολλαπλές συναλλαγές στην αγορά και να παρακολουθήσουν για να βεβαιωθούν ότι όλες οι συναλλαγές είναι σωστά ευθυγραμμισμένες προς την ίδια κατεύθυνση.

Αυτό θα βοηθήσει τον έμπορο επίσης να γνωρίζει ακριβώς πότε να εγκαταλείψει τις συναλλαγές, καθώς αμέσως τα χρονικά πλαίσια δεν ευθυγραμμίζονται πια, ο έμπορος πρέπει τότε να γνωρίζει ότι πρέπει να εγκαταλείψει το εμπόριο. Ένα σημαντικό όμως μέλημα είναι ότι ο έμπορος που χρησιμοποιεί τον δείκτη LeManSignal για το Meta Trader 4 και σκοπεύει να αυξήσει τον λογαριασμό του και να μην το σπάσει πρέπει να είναι διατεθειμένος να διαχειριστεί πόσο μεγάλος κίνδυνος παίρνει ανά εμπόριο, τόσο πολύ και καταλήγουν να χάνουν τους λογαριασμούς συναλλαγών τους.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.