Δημοσίευση ένδειξης zigzag για πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4Table Of Contents:

  1. Δημοσίευση ένδειξης zigzag για πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4
  2. Μερικά από τα κύρια πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του δείκτη Post zigzag για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4

Ο δείκτης Post zigzag για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4 είναι ένας δείκτης που δημιουργήθηκε για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4. Αυτός ο δείκτης μετάδοσης ζιγκ-ζαγκ για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4 χτίστηκε βάσει του δείκτη Zigzag και του δείκτη τυπικής απόκλισης με βάση το τρέχον χρονικό πλαίσιο του ζεύγους νομισμάτων του εμπόρου και τη δράση τιμής στο τρέχον χρονικό πλαίσιο του εμπόρου και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε έμπορο προκειμένου να προσδιοριστεί η κατεύθυνση των τάσεων και να προσδιοριστούν οι επικερδείς εγγραφές καθώς και οι πιθανές εξόδους στην αγορά κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης και να βοηθηθεί ο έμπορος με τη διαδικασία τεχνικής ανάλυσης στην αγορά.

Οι έμποροι που είναι πιο πιθανό να επωφεληθούν από τη χρήση του δείκτη Post zigzag για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4 είναι εκείνοι οι έμποροι που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα χαρτογράφησης για τη χαρτογράφηση όλων των διαφορετικών χρονικών πλαισίων που αποτελούν την επιλογή των συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων και ζευγών νομισμάτων κατά τη διάρκεια ημέρα συναλλαγών.

Οι έμποροι που χρησιμοποιούν επίσης την πλατφόρμα χαρτογράφησης για να κάνουν όλη την τεχνική ανάλυση όλων των ζευγών νομισμάτων που ο έμπορος έχει επιλέξει να συνεργαστεί, καθώς και να λαμβάνουν ενεργά αποφάσεις συναλλαγών κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης θα επωφεληθούν επίσης από τη χρήση του δείκτη Post zigzag για Πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά εμπορικά πλεονεκτήματα καθώς και πληροφορίες που μπορούν εύκολα να αντληθούν από τη χρήση του δείκτη Post Zigzag για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4 και ορισμένες από αυτές τις ιδέες συναλλαγών και τα πλεονεκτήματα περιγράφονται και συζητούνται σε πολλές λεπτομέρειες παρακάτω ως εξής.

FREE Post zigzag Indicator

Download the FREE Post zigzag Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Μερικά από τα κύρια πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του δείκτη Post zigzag για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4

Ένα από τα πρώτα σημαντικά πλεονεκτήματα της χρήσης του δείκτη Post zigzag για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4 που αξίζει να αναφερθεί στον έμπορο που την χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τον έμπορο να προσδιορίσει ποια είναι η γενική κατεύθυνση της τάσης στο τρέχον χρονικό πλαίσιο το εμπορικό περιουσιακό στοιχείο ή το ζεύγος νομισμάτων που επεξεργάζεται σήμερα ο έμπορος κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Αυτό σημαίνει ότι ο έμπορος που έχει τον δείκτη Post Zigzag για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4 που είναι συνδεδεμένος με τα γραφήματα διαπραγμάτευσής του θα είναι σε θέση να καταλάβει αμέσως πού κατευθύνεται προς το παρόν, καθώς η αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον έμπορο, λόγω του είδους των γνώσεων που μπορεί να βοηθήσει τον έμπορο να αντλήσει και των διαφορετικών βελτιώσεων στην ικανότητα λήψης αποφάσεων του εμπόρου ως αποτέλεσμα αυτών των παραληφθεισών στοιχείων κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης. Ένα από αυτά τα στοιχεία διαπραγμάτευσης ότι ο έμπορος που χρησιμοποιεί τον δείκτη Post Zigzag για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4 μπορεί εύκολα να αντλήσει από τη χρήση του δείκτη είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τον έμπορο να λάβει σωστή απόφαση σχετικά με την κατεύθυνση στην οποία ο έμπορος θα ευθυγραμμίσει τις συναλλαγές του κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Αυτό σημαίνει ότι ο έμπορος που χρησιμοποιεί τον δείκτη θα είναι σε θέση να γνωρίζει εύκολα ποιες ρυθμίσεις συναλλαγών μπορεί να εργαστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης και σε ποια κατεύθυνση πρέπει αυτές οι ρυθμίσεις να ευθυγραμμιστούν, ώστε οι συναλλαγές να λειτουργούν σωστά. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διορατικότητα, καθώς μπορεί να σώσει δραστικά έναν έμπορο από πολλές απώλειες συναλλαγών κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης ως αποτέλεσμα.

Μόλις ο έμπορος είναι σε θέση να ευθυγραμμίσει τις συναλλαγές του με τη σωστή κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης, τότε θα είναι σε θέση να αποφύγει τις τεράστιες απώλειες που συχνά προκύπτουν ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο έμπορος δεν έχει τις συναλλαγές του προς τη σωστή κατεύθυνση τη γενική τάση κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης. Συνήθως, η τιμή κινείται στις τάσεις στην αγορά, έτσι έχουμε ανοδικές τάσεις και πτωτικές τάσεις. Αυτοί οι διαφορετικοί τύποι τάσεων αποτελούνται συνήθως από κύματα που μπορούν εύκολα να περιγραφούν ως μικρότερες τάσεις που κινούνται με τον ίδιο τρόπο όπως οι τάσεις, δεδομένου ότι η αγορά είναι φράκταλ στη φύση.

Μια μικρή παρατήρηση εκ μέρους του έμπορου με τη χρήση του δείκτη Post Zigzag για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4 στην αγορά θα έδειχνε εύκολα στον έμπορο ότι τα κύματα ή οι μικρότερες τάσεις που βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τη γενική τάση στην αγορά είναι συνήθως μεγαλύτερες σε σχέση με το μέγεθος του pip και τείνουν να κινούνται με πολύ περισσότερη δύναμη από εκείνα τα κύματα που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση προς την κατεύθυνση της τάσης κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Ως εκ τούτου, ένας έξυπνος έμπορος γνωρίζει εύκολα ότι εάν κάνει συναλλαγές προς την κατεύθυνση της τάσης, είναι συνήθως πολύ πιο πιθανό να είναι επιτυχής απ 'ό, τι αν ο έμπορος τοποθετήσει αυτά τα επαγγέλματα προς την κατεύθυνση που είναι ενάντια σε εκείνη της γενικής τάσης στην αγορά. Αυτό συμβαίνει επειδή η τιμή θα τείνει να βαριά προς την κατεύθυνση της τάσης από ό, τι θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της τάσης.

Ως εκ τούτου, οι συναλλαγές που τοποθετούνται στη σωστή κατεύθυνση της τάσης τείνουν να είναι πολύ πιο κερδοφόρες από εκείνες τις συναλλαγές που βρίσκονται ενάντια στη γενική κατεύθυνση της τάσης κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης. Αυτό θα βοηθήσει στη συνέχεια τον έμπορο να παράγει πολύ περισσότερα κέρδη από τη διαπραγμάτευση και να αυξήσει τον λογαριασμό συναλλαγής του ως αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης του δείκτη Post Zigzag για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4 στον έμπορο κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης είναι ότι μπορεί εύκολα να συμβάλει στη βελτίωση της τεχνικής ανάλυσης του εμπόρου στις αγορές.

Αυτό σημαίνει ότι ο έμπορος που χρησιμοποιεί το δείκτη Post Zigzag για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4 θα ήταν γενικά πολύ πιο εύκολο και πιο γρήγορο να κάνει την τεχνική του ανάλυση των ζευγών νομισμάτων και / ή των συναλλαγών με τα οποία εργάζεται ο έμπορος κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης, στον έμπορο που δεν χρησιμοποιεί την ένδειξη. Αυτό συμβαίνει επειδή ο δείκτης Post zigzag για την πλατφόρμα χαρτογράφησης Meta Trader 4 θα δώσει γενικά στον έμπορο τη χρήση του υποδείξεις ως προς την κατεύθυνση της αγοράς κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.