Kazalnik po cikcaku za platformo Meta Trader 4Table Of Contents:

  1. Kazalnik po cikcaku za platformo Meta Trader 4
  2. Nekatere glavne prednosti in slabosti uporabe kazalca post-cik-cak za grafikonsko platformo Meta Trader 4

Kazalnik post cik-cak za platformo Meta Trader 4 je kazalnik, ki je bil izdelan za grafično platformo Meta Trader 4. Ta kazalnik o cik-cak objavi za platformo kartic Meta Trader 4 je bil izdelan na podlagi kazalnika Zigzag in kazalnika Standard Deviacija, ki temelji na trenutnem časovnem okviru trgovčevega valutnega para in cenovnem dejanju v trenutnem časovnem okviru trgovca in ga lahko uporablja vsak trgovec. da bi ugotovili smer trenda in določili dobičkonosne vnose, pa tudi morebitne izhode na trg med trgovalnim dnevom in pomagali trgovcu pri postopku tehnične analize na trgu.

Trgovci, ki imajo največjo korist od uporabe kazalca post cik-cak za Meta Trader 4 Charting platformo, so tisti trgovci, ki uporabljajo platformo za načrtovanje vseh različnih časovnih okvirov, ki sestavljajo trgovčevo izbiro trgovinskih sredstev in valutnih parov med trgovalni dan.

Trgovci, ki uporabljajo tudi grafikonsko platformo, da opravijo vse svoje tehnične analize vseh valutnih parov, s katerimi se je trgovec odločil sodelovati, in aktivno sprejemajo odločitve o trgovanju v trgovalnem dnevu, bodo prav tako imeli koristi od uporabe kazalca Post cikcak Meta Trader 4 grafikon. Obstaja veliko različnih prednosti trgovanja in vpogledov, ki jih je mogoče enostavno pridobiti z uporabo kazalca Post cikcak za grafikonsko platformo Meta Trader 4, nekateri od teh trgovskih spoznanj in prednosti pa so opisani in razpravljani v številnih podrobnostih v nadaljevanju.

FREE Post zigzag Indicator

Download the FREE Post zigzag Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Nekatere glavne prednosti in slabosti uporabe kazalca post-cik-cak za grafikonsko platformo Meta Trader 4

Ena prvih glavnih prednosti uporabe kazalca post cik-cak za platformo za trgovanje Meta Metader 4, ki je vreden omembe trgovca, ki ga uporablja v trgovalnem dnevu, je ta, da lahko trgovcu pomaga ugotoviti, kakšna je splošna smer trenda v trenutnem časovnem okviru tržno sredstvo ali valutni par, s katerim trgovec trenutno dela v trgovalnem dnevu.

To pomeni, da bi lahko trgovec, ki ima na svoje trgovalne grafikone pritrjen kazalnik postavkov cik-cak za grafično kartico Meta Trader 4, takoj spoznal, kje se trenutno giblje cena, saj se trg še naprej razvija v trgovalnem dnevu.

Za trgovca je to zelo pomembno zaradi vrste vpogledov, s katerimi lahko trgovec izpelje, in zaradi različnih izboljšav sposobnosti sprejemanja odločitev trgovca, ki so posledica teh pridobljenih vpogledov med trgovalnim dnem. Eden takšnih vpogledov v trgovanje, da lahko trgovec, ki uporablja kazalnik postavkov cik-cak za platformo Meta Trader 4, zlahka izhaja iz uporabe kazalca, je, da lahko trgovcu pomaga pravilno odločiti, v katero smer bo trgovec poravnal svoje trgovanje med trgovalnim dnem.

To pomeni, da bi lahko trgovec, ki uporablja kazalnik, zlahka vedel, s katerimi trgovalnimi nastavitvami lahko dela v trgovalnem dnevu in v katero smer se morajo te nastavitve uskladiti, da se lahko trgovine pravilno izvajajo. To je zelo bistven vpogled, saj lahko trgovec drastično reši pred številnimi izgubami trgovanja v trgovalnem dnevu.

Ko lahko trgovec med trgovalnim dnem uskladi svoje trgovanje v pravilni smeri, se bo potem lahko izognil velikim izgubam, ki pogosto nastanejo zaradi tega, da trgovec ne trguje v pravi smeri splošni trend v trgovalnem dnevu. Običajno se cena giblje v trendih na trgu, zato imamo naraščajoče in upadajoče trende. Ti različni tipi trendov so navadno sestavljeni iz valov, ki jih je enostavno opisati kot manjše trende, ki se gibljejo enako kot trendi, saj je trg fraktalne narave.

Če bi malce opazili trgovca, ki je uporabljal Post zigzag Indicator for Meta Trader 4 Charting Platform na trgu, bi trgovcu zlahka pokazali, da so valovi ali manjši trendi, ki so v isti smeri kot splošni trend na trgu ponavadi so večji glede na velikost pipov in se ponavadi premikajo z veliko večjo močjo kot tisti valovi, ki se gibljejo v nasprotni smeri smeri trenda v trgovalnem dnevu.

Zato pameten trgovec zlahka ve, da če trguje v smeri trenda, je običajno veliko večja uspešnost, kot če trgovec te posle postavi v smer, ki je v nasprotju s splošnim trendom v trg. To je zato, ker se bo cena močno gibala v smeri trenda, kot pa se bo gibala proti smeri trenda.

Zato so posli, dani v pravilni smeri trenda, veliko bolj donosni od tistih, ki so v trgovalnem dnevu v nasprotju s splošno smerjo trenda. To bo nato trgovcu pomagalo ustvariti veliko več dobička iz trgovanja in povečati svoj trgovalni račun kot rezultat tekom dneva trgovanja. Druga zelo pomembna prednost uporabe kazalca cik-cak posta za trgovalno platformo Meta Trader 4 trgovcu v trgovalnem dnevu je, da lahko zlahka pomaga izboljšati tehnične analize trgovca na trgih.

To pomeni, da bi trgovec, ki uporablja kazalnik postavkov cik-cak za platformo kartic Meta Trader 4, na splošno veliko lažje in hitreje opravil svojo tehnično analizo valutnih parov in ali trgovalnih sredstev, s katerimi trgovec dela v trgovalnem dnevu, v nasprotju s tem trgovcu, ki indikatorja ne uporablja. Razlog je zato, ker bo kazalnik objavljal cik-cak za platformo Meta Trader 4 na splošno trgovcu dal namigovanja glede smeri trga med trgovalnim dnem.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.