Nivåhandelsindikator för MT4Table Of Contents:

  1. Nivåhandelsindikator för MT4
  2. Några av de stora fördelarna och nackdelarna med att använda nivåhandelsindikatorn för MT4

Nivåhandelsindikatorn för MT4 är en indikator som byggdes för att hjälpa den näringsidkare som tar aktiva handelsbeslut, gör sin tekniska analys och gör sin eller hennes kartläggning av de olika valutapar och deras tidsramar med Meta Trader 4 kartläggningsplattform.

Nivåhandelsindikatorn för MT4 kan hjälpa en näringsidkare att snabbt lära sig hur marknaden fungerar och att identifiera lönsamma handelsmöjligheter i linje med det marknadsbeteende som handlaren har lärt sig.

Indikatorn kommer också att göra det möjligt för näringsidkaren att upptäcka omkastningar och mycket annat handelsinsikt i handelsmiljön. På så sätt kan en näringsidkare lätt förbättra sig i sin handel. Några av dessa handelsinsatser och fördelar eller nackdelar med att använda indikatorn beskrivs nedan och diskuteras nedan.

FREE Level Trading Indicator

Download the FREE Level Trading Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Några av de stora fördelarna och nackdelarna med att använda nivåhandelsindikatorn för MT4

En av de första stora fördelarna med att använda Nivåhandelsindikatorn för MT4t till näringsidkaren är att det enkelt kan hjälpa honom eller henne att lära sig marknadsbeteendet bara genom att titta på indikatorn och hur det interagerar med priset under handelsdagen.

Det innebär att näringsidkaren snabbt kommer att lära sig hur marknaden fungerar när det gäller marknadsrörelsen, hur eller när de bildas och hur den näringsidkare lätt kan dra nytta av dessa marknadsrörelser. Oavsett näringsidkarens handelsstil eller handelsteknik skulle handlaren normalt ha lärt sig exakt hur marknaden fungerar om han eller hon vill bli professionell när han läser vad marknaden säger och exakt var marknaden går på tidsramarna näringsidkaren arbetar med varje dag.

Indikatorn skulle tydligt hjälpa näringsidkaren att se att marknaden rör sig i ett specifikt mönster för att skapa höga och låga på ett visst sätt. Generellt, när marknaden vill flytta till en viss riktning skapar det ofta en serie med tre rörelser som är inriktade på den specifika riktningen.

Det innebär att varje marknad, oavsett handelstider eller valutapar, skulle generera en serie av tre olika drag i en viss riktning som den vill flytta in. Det skulle då hjälpa näringsidkaren att utnyttja den tredje delen av flytten om han eller hon vill vara en del av den särskilda prisflyttningen. De tre rörelserna i någon riktning består vanligtvis av två olika drag i den riktning som marknaden vill flytta och 1 rör sig i motsatt riktning mot den därför prisrörelsen.

Denna motsatta riktning är vanligtvis en retracement eller pullback där näringsidkare kan ta några vinster på trenden eller den första prisrörelsen. Om en näringsidkare kan spåra den första och andra delen av flytten blir det därför lätt för näringsidkaren att vara beredd på tredje delen av prisrörelsen redan innan det sker i vilken tidsram som näringsidkaren ser marknaderna på.

På det här sättet kan näringsidkaren då lätt förbereda sig förut eftersom han eller hon inte skulle behöva gissa vilken riktning priset leder till eftersom priset i allmänhet visar riktningen som den är på väg mot på näringsidkarens diagram. Flyttningen i den riktningen som priset ligger på är vanligtvis mycket mer betydande när det gäller storlek än flyttningen i motsatt riktning.

Nivåhandelsindikatorn för MT4 kommer att hjälpa näringsidkaren att identifiera detta prisbeteende i vilken tidsram han eller hon tittar på med en annan färg för den nya höga eller låga som betecknar det första benet eller den första delen av varje nytt drag i en viss riktning i priset. Näringsidkaren som använder Nivåhandelsindikatorn för MT4 kommer då att kunna utnyttja sådana nya drag i priset när de visas. Att förstå detta marknadsbeteende kommer då att ge näringsidkaren möjlighet att förstå och förutse att marknaden går före tidpunkten innan de händer.

En annan mycket viktig fördel med att använda Level Trading Indicator for MT4 är att det kan hjälpa en näringsidkare att upptäcka och dra nytta av lönsamma poster när de visas i priset. Det innebär att näringsidkaren skulle kunna identifiera dessa lönsamma inträdesmöjligheter när de kommer fram och skulle kunna dra nytta av dem eftersom han eller hon skulle ha tillräckligt med tid för att förbereda sig för prisdragningarna långt innan de dyker upp.

Till exempel på marknaden för en näringsidkare gör marknaden plötsligt en kraftig prisrörelse i uppåtriktningen och även näringsidkaren kan identifiera denna prisrörelse med hjälp av indikatorn eftersom det finns en rödfärgad symbol som skapas av indikatorn under prisrörelsen. Marknaden börjar sedan omedelbart återgå efter prisrörelsen och retracement gör indikatorn att skriva ut en blåfärgad symbol ovanför priset för att indikera att det första benet av flytten är för närvarande färdig.

När näringsidkaren ser den här nya blå symbolen vet han eller hon omedelbart att priset har gått in i en retracement och börjar sedan komma till nästa prisrörelse, eftersom retracement inte kan vara längre än den ursprungliga prisrörelsen i den riktning som näringsidkaren är tittar på för att installationen ska vara giltig. När näringsidkaren kan fånga den andra benbildningen, skulle han eller hon behöva vara tålmodig och vänta på att det tredje benet börjar börja innan han eller hon kan delta i prisrörelsen.

Riktningen för det tredje prisflyttet bör ligga i samma riktning som det första prisflyttet och näringsidkaren kommer i allmänhet att veta när tiden är rätt att gå in i en handel för nästa prisflyttning när det andra draget slutförts och indikatorn sätter in en ny röd symbol under priset lågt i detta exempel. När näringsidkaren ser det nya röda tecknet under det låga som priset har skapat kan han eller hon då köpa valutaparet och placera hans eller hennes slutförlust under det låga som skapats av priset.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.