Chỉ báo kênh ZZ cho MT4

Chỉ báo Kênh ZZ cho MT4 là chỉ báo giao dịch được xây dựng trên nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 và được xây dựng cho tất cả các nhà giao dịch sử dụng nền tảng giao dịch này trong ngày giao dịch để chủ động đưa ra quyết định giao dịch của họ, để lập biểu đồ cho các khung thời gian khác nhau của các cặp tiền tệ được chọn và yêu thích của chúng tôi và để thực hiện phân tích kỹ thuật hàng ngày về các cặp tiền tệ này. Chỉ báo được xây dựng để chính xác và giúp các nhà giao dịch điều hướng chính xác các khung thời gian cao hơn của thị trường.

Nó thực hiện điều này bằng cách giúp nhà giao dịch xác định điểm dao động chính trên thị trường trên các biểu đồ khung thời gian cao hơn như vậy để các nhà giao dịch có thể sử dụng các điểm này để đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn. Một số quyết định giao dịch khác mà nhà giao dịch có thể rút ra từ việc sử dụng Chỉ số ZZ Kênh cho MT4 được nêu và liệt kê dưới đây như sau.

FREE Channel ZZ Indicator

Download the FREE Channel ZZ Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Một số ưu điểm và nhược điểm chính của việc sử dụng Chỉ báo ZZ kênh cho MT4

Một trong những lợi thế giao dịch quan trọng nhất mà nhà giao dịch có thể dễ dàng rút ra khi sử dụng Chỉ số ZZ của Kênh đối với MT4 là nó có thể giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định các điểm dao động chính trong giá trên các khung thời gian cao hơn của một cặp tiền tệ cụ thể.

Điều này có nghĩa là khi một nhà giao dịch gắn chỉ báo vào biểu đồ giao dịch của mình, chỉ báo sẽ tự động xác định các điểm dao động chính trên các khung thời gian cao hơn của cặp tiền tệ đó. Xác định các điểm dao động chính trong bất kỳ cặp tiền nào là rất quan trọng vì nhiều lý do.

Một trong những lý do chính tại sao điều này rất quan trọng là nó có thể ngay lập tức giúp nhà giao dịch phát hiện ra các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên cặp tiền tệ. Điều này có nghĩa là một khi nhà giao dịch thêm Chỉ số ZZ Kênh cho MT4 vào biểu đồ giao dịch của mình, nhà giao dịch sẽ ngay lập tức có thể xác định các điểm dao động chính của tiền tệ.

Các điểm dao động chính của bất kỳ cặp tiền tệ hoặc tài sản giao dịch nào đặc biệt hiển thị trong biểu đồ khung thời gian cao hơn của các cặp tiền tệ đó và tài sản giao dịch là điểm giao dịch. Bằng cách này, một khi giao dịch thêm chỉ báo này vào biểu đồ của mình, anh ta hoặc cô ta sẽ có thể phát hiện các điểm dao động này trên bất kỳ khung thời gian nào của bất kỳ cặp tiền tệ hoặc tài sản giao dịch nào.

Điều này sau đó sẽ cho phép người giao dịch cũng có thể xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự chính trên các khung thời gian thấp hơn của các biểu đồ vì các điểm xoay trên các khung thời gian cao hơn cũng là các vùng hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian thấp hơn.

Điều này cũng có nghĩa là vì người giao dịch có thể dễ dàng phát hiện các điểm hỗ trợ và kháng cự này trong biểu đồ của mình, nên người giao dịch sẽ dễ dàng phát hiện ra các khu vực trong giá mà thị trường có khả năng đảo chiều hoặc bị đình trệ trong một thời gian cách của nó lên hoặc xuống trong ngày giao dịch.

Một khu vực hỗ trợ là một khu vực trong giá thường nằm dưới giá mà một nhà giao dịch có thể nhận thấy đã có sự phản đối rõ ràng về giá.

Sự phản đối này chủ yếu là do rất nhiều đơn đặt hàng tại khu vực giá đó không đồng ý rằng giá sẽ xuống thấp hoặc thấp hơn khu vực giá đó. Mặt khác, một vùng kháng cự là một khu vực trong giá mà người giao dịch có thể dễ dàng nhận ra rằng đã có một nỗ lực để hạn chế giá di chuyển lên trên nó.

Các vùng kháng cự như vậy thường cao hơn giá và có xu hướng ngăn giá tăng lên trong ngày giao dịch chủ yếu là do số lượng đơn đặt hàng ở mức đó từ các nhà giao dịch không đồng ý rằng giá của cặp tiền tệ hoặc tài sản giao dịch không nên cao như thế.

Một khi một nhà giao dịch có thể phát hiện ra các khu vực này, anh ta hoặc cô ta có thể rất dễ dàng sau đó chuẩn bị trước thời hạn khi giá sẽ đến những điểm này trong ngày giao dịch.

Khi giá đạt đến những điểm này, người giao dịch có thể quyết định có thực hiện giao dịch hay không và theo hướng nào người đó sẽ thực hiện giao dịch. Các mức này rất quan trọng vì chúng chủ động giúp người giao dịch hiểu giá.

Họ có thể giúp người giao dịch hiểu giá vì họ cung cấp cho người giao dịch cái nhìn tổng quát về cấu trúc thị trường và cách thị trường thực sự hoạt động để người giao dịch có thể tìm hiểu nhiều hơn khi họ xem giá tương tác với các mức này.

Khi sử dụng Chỉ báo ZZ Kênh cho MT4, nhà giao dịch cũng có thể đặt các giao dịch có mức rủi ro thấp nhất trong xu hướng.

Điều này có nghĩa là nhà giao dịch sẽ có thể đặt các giao dịch được căn chỉnh chính xác theo hướng không theo xu hướng. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch sẽ có thể phát hiện ra hướng chung mà xu hướng đang di chuyển trước khi họ có thể tận dụng hướng chung này và thực hiện các giao dịch hiện đang phù hợp với xu hướng.

Nhà giao dịch có thể dễ dàng khám phá xu hướng vì trên các khung thời gian thấp hơn, các xu hướng thường được gói gọn trong các dao động lớn hơn trên các khung thời gian cao hơn. Khi một nhà giao dịch có thể xác định các điểm xoay khung thời gian lớn hơn này, sau đó người giao dịch có thể cố gắng tìm hiểu điểm chính xác của mình trong điểm xoay khung thời gian lớn hơn.

Điều này sau đó sẽ giúp nhà giao dịch biết chính xác hướng đi của thị trường mà họ sẽ giao dịch. Một khi nhà giao dịch đã xác định hướng thị trường này, người giao dịch sẽ dễ dàng đặt giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường được quan sát này .

Sau đó, người giao dịch cần phải đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm nào trước khi anh ta thực hiện bất kỳ giao dịch nào, trước tiên anh ta phải phân tích các khung thời gian cao hơn để hiểu các điểm swing trên các khung thời gian đó.

Sau đó, các điểm swing sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian nhỏ hơn mà người giao dịch có thể dựa vào hướng giao dịch của họ khi họ giao dịch trong ngày giao dịch.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!