Chỉ số tương quan USDCHF EURUSD cho MT4

Chỉ báo tương quan USDCHF EURUSD cho MT4 là một chỉ báo dựa trên chỉ báo Trung bình di chuyển trên hệ thống biểu đồ Meta Trader 4. Chỉ báo được xây dựng cho các nhà giao dịch sử dụng nền tảng biểu đồ mỗi ngày để phân tích kỹ thuật hàng ngày, cho tất cả các biểu đồ của họ về các khung thời gian tiền tệ khác nhau tạo nên sự lựa chọn của họ về các cặp tiền tệ và tài sản giao dịch và chủ động đưa ra quyết định giao dịch trong ngày giao dịch.

Chỉ báo được xây dựng cụ thể để giúp các nhà giao dịch trực tiếp đo lường mức độ tương quan tồn tại giữa cặp tiền tệ EURUSD và cặp tiền tệ USDCHF trong thời gian thực.

Chỉ báo đặc biệt phù hợp với các nhà giao dịch giao dịch cặp tiền EURUSD vì họ có thể xác định thời điểm khi mức độ tương quan giữa cả hai cặp tiền tệ cao hoặc thấp. Có một số lợi thế giao dịch đạt được từ việc có được cái nhìn sâu sắc về giá này và một số lợi thế này được nêu ra và thảo luận dưới đây.

FREE Correlation USDCHFEURUSD Indicator

Download the FREE Correlation USDCHFEURUSD Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Một số ưu điểm và nhược điểm chính của việc sử dụng Chỉ báo USDCHF EURUSD tương quan cho MT4

Một trong những lợi thế lớn đầu tiên của việc sử dụng Chỉ số USDCHF EURUSD Tương quan cho MT4 là nó có thể giúp nhà giao dịch phát hiện các giai đoạn khi các cặp tiền EURUSD và USDCHF di chuyển cùng hướng trong ngày giao dịch. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch sẽ có thể phát hiện ra những động thái rất mạnh về giá là kết quả của cả hai cặp tiền tệ này di chuyển theo một hướng. Điều này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì rất nhiều lý do. Một trong những lý do đầu tiên tại sao nó quan trọng đối với các nhà giao dịch là nó có thể được sử dụng cho giao dịch dựa trên tương quan.

Đây là một kỹ thuật giao dịch thường bao gồm hai loại tiền hoặc cặp tiền. Một trong các cặp tiền tệ hoặc tiền tệ là cặp tiền tệ được quan sát trong khi cặp tiền tệ hoặc cặp tiền tệ khác là cặp tiền tệ hoặc cặp tiền tệ. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật giao dịch này thường sẽ xem một trong các cặp tiền tệ hoặc tiền tệ để thực hiện chuyển động trong cặp tiền tệ hoặc cặp tiền tệ thứ hai.

Các hành động hoặc quyết định giao dịch mà nhà giao dịch sẽ thực hiện đối với cặp tiền tệ hoặc cặp tiền tệ thứ hai hoặc lò phản ứng phụ thuộc vào các động thái được thực hiện bởi cặp tiền tệ đầu tiên. Một ví dụ tuyệt vời sẽ là một nhà giao dịch theo dõi Chỉ số Hoa Kỳ (USDX) để đưa ra quyết định giao dịch trên EURUSD (cặp tiền tệ Euro-US Dollar). Các quyết định giao dịch mà nhà giao dịch sẽ thực hiện đối với cặp tiền EURUSD hoàn toàn phụ thuộc vào các động thái được thực hiện bởi US Index, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cặp tiền tệ EURUSD.

Bằng cách này, Chỉ số Hoa Kỳ trở thành đồng tiền được quan sát trong khi cặp tiền tệ Euro-US là cặp tiền tệ của lò phản ứng. Sử dụng Chỉ báo USDCHF EURUSD Tương quan cho MT4, nhà giao dịch sẽ học cách dễ dàng quan sát cách di chuyển của các cặp tiền tệ khác nhau ảnh hưởng đến nhau và cách kiếm lợi nhuận từ việc sử dụng chúng. Theo thời gian, nhà giao dịch sau đó sẽ phát triển một cảm giác bản năng về các sắc thái của biến động giá trên cả hai cặp tiền tệ và cả hai đều bị ảnh hưởng bởi các tin tức liên quan đến Đô la Mỹ và các sự kiện toàn cầu xảy ra xung quanh tiền tệ.

Nhà giao dịch sử dụng Chỉ báo tương ứng USDCHF EURUSD cho MT4 sẽ học được từ một chút sử dụng rằng bất cứ khi nào các đường tín hiệu của chỉ báo tương quan gần với phía trên của luồng gió dưới, cả hai cặp tiền tệ đều di chuyển theo cùng một hướng như cả hai trong số họ đang phản ứng giống hệt với một tin tức hoặc sự kiện ảnh hưởng đến cả hai trong khi đó khi đường tín hiệu của chỉ báo tương quan gần với phần dưới của chỉ số phụ, cả hai cặp tiền tệ đang di chuyển theo các hướng hoàn toàn khác nhau có thể là kết quả của một trong số họ phản ứng với một sự kiện hoặc trình điều khiển cụ thể riêng lẻ.

Sau đó, các thương nhân có thể xem đường tín hiệu của Chỉ báo USDCHF EURUSD Tương quan cho MT4 cho các lần khi đường của chỉ báo di chuyển theo hướng tương tự vì đây là dấu hiệu chắc chắn rằng di chuyển là một động thái hợp pháp. Điều này là do cả hai loại tiền tệ không thể đáp ứng với một trình điều khiển giá đơn lẻ nếu một động thái như vậy không có một mức độ hợp pháp nhất định.

Một lợi thế hoặc lợi thế rất quan trọng khác mà điều này có thể mang lại cho một nhà giao dịch là nó có thể giúp một nhà giao dịch phát hiện ra thời điểm khi giá đang bị thao túng trên bất kỳ cặp tiền tệ cụ thể nào. Việc phát hiện các giai đoạn như vậy sau đó sẽ mang lại cho người giao dịch sự tự tin mà họ cần để tránh các khoảng thời gian giá như vậy trong ngày giao dịch.

Một ví dụ điển hình là khi một nhà giao dịch phát hiện ra rằng hai cặp tiền riêng lẻ di chuyển theo một hướng tương tự nhau. Anh ấy hoặc cô ấy sau đó có thể xem cả hai cặp này cho những lần họ không di chuyển theo cùng một hướng vì những khoảng thời gian đó sẽ tự nhiên nói với người giao dịch rằng giá đang bị thao túng vào những thời điểm đó. Bằng cách này, người giao dịch sau đó có thể bỏ qua các khoảng thời gian giá này cho đến khi giá bắt đầu di chuyển theo cùng một hướng một lần nữa.

Một khi người giao dịch học được điều này, tham gia giao dịch vào thời điểm lý tưởng trên thị trường sẽ trở thành một tiêu chuẩn cho người giao dịch vì họ sẽ dễ dàng chọn ra các động thái tốt từ các động thái xấu trong giá và có thể dễ dàng tránh được các động thái xấu . Tránh các động thái xấu trong giá là rất quan trọng bởi vì nó có thể giúp nhà giao dịch tránh khỏi các giao dịch xấu có thể dẫn đến mất một số vốn giao dịch của nhà giao dịch.

Mặc dù lượng vốn mà nhà giao dịch đã tiết kiệm được bằng cách tránh một số hoặc tất cả các động thái xấu này có vẻ không đáng kể đối với nhà giao dịch trong ngắn hạn, những khoản tiền nhỏ này có thể dễ dàng thêm vào số lượng rất đáng kể có thể dễ dàng giúp tài khoản của nhà giao dịch để phát triển nếu anh ta hoặc cô ta đã tránh được các tín hiệu xấu dẫn đến các giao dịch như vậy.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!