Fractal Adaptive Moving Average Indicator For MT4

Fractal Adaptive Moving Average Indicator For MT4 là phiên bản sửa đổi của chỉ báo ban đầu của John Ehlers. Nó phục vụ như là một thay thế cho các fractals mặc định được tải sẵn với MT4. Fractal Adaptive Moving Average Indicator For MT4 (FRAMA) sử dụng tính chất cơ bản của thị trường tài chính để tự động điều chỉnh thời gian làm mịn của nó.

FREE Fractal Adaptive Moving Average Indicator

Download the FREE Fractal Adaptive Moving Average Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Fractals là gì?

Fractals là các đường cong hoặc mô hình hình học, khi được chia thành các phần, tiếp tục hiển thị các đặc điểm tương tự như đường cong lớn hơn hoặc mẫu. Fractal xảy ra phổ biến trong tự nhiên, và cũng có thể được sử dụng có lợi cho giao dịch tài chính.

Fractals giúp phá vỡ các xu hướng thị trường rộng lớn hơn thành các tín hiệu đảo chiều có thể dự đoán và có lợi nhuận. Một mô hình fractal được tạo thành từ năm ngọn nến trở lên, và cho thấy giá đã đấu tranh để cạnh cao hơn (tăng fractal), hoặc thấp hơn (fractal xuống).

Các quy tắc cơ bản cho đốm fractals được nêu dưới đây:

• fractal lên là một bước ngoặt giảm giá, xảy ra khi một cây nến trong bất kỳ khung thời gian nào được bao quanh bởi ít nhất hai thanh bên phải và hai thanh bên trái với mức cao thấp hơn tương ứng.

• Một fractal xuống là tín hiệu đảo chiều tăng trong đó một cây nến có hai mức cao hơn ở hai bên của nó.

Làm thế nào để tính toán Fractal Adaptive Moving Average Indicator For MT4 ?

Fractal Adaptive Moving Average Indicator For MT4 được tính toán dựa trên thuật toán của trung bình di chuyển theo hàm mũ, trong đó hệ số làm mịn được đưa ra bằng cách xem xét kích thước fractal của chuỗi giá đang xem xét.

FRAMA (t) = A (t) * Giá (t) + (1 - A (t)) * FRAMA (t-1)

Ở đâu,
FRAMA (t) = Giá trị hiện tại của FRAMA;
Giá (t) = Giá hiện tại;
FRAMA (t-1) = Giá trị trước đó của FRAMA;
A (t) = hệ số làm mịn theo cấp số nhân.

Hệ số làm mịn theo cấp số nhân được sử dụng theo công thức đã cho dưới đây:

A (t) = EXP (-4,6 * (D (t) - 1))

Ở đâu,
D (t) = Kích thước Fractal hiện tại;
EXP = Hàm số mũ toán học.

Cách giao dịch bằng Fractal Adaptive Moving Average Indicator For MT4

Tất cả các loại phân tích được sử dụng cho các đường trung bình di chuyển thông thường có thể được áp dụng cho Fractal Adaptive Moving Average Indicator For MT4 .


1. Giá vượt trên hoặc dưới FRAMA là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi theo hướng. Nhưng các nhà giao dịch cần nhớ rằng cũng giống như bất kỳ trung bình di chuyển nào khác, một chiến lược chéo đơn giản có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai. Điều này có thể được giảm đáng kể bằng cách kết hợp bộ lọc giá hoặc bộ lọc thời gian với các tín hiệu chéo.


2. Hướng của Fractal Adaptive Moving Average Indicator For MT4 có thể xác định xu hướng rộng lớn của thị trường. Nếu FRAMA đang tăng và âm mưu cao hơn, xu hướng tăng lên. Ngược lại, khi FRAMA giảm, xu hướng giảm.


3. Cuối cùng, các nhà giao dịch có thể kết hợp FRAMA dài hạn và FRAMA ngắn hạn hơn để tạo ra một hệ thống giao dịch mạnh mẽ. Đường trung bình dài hạn có thể xác định xu hướng chung. Sau đó, các thương nhân có thể giao dịch theo hướng của xu hướng đó bằng cách sử dụng Fractal Adaptive Moving Average Indicator For MT4 ngắn hơn Fractal Adaptive Moving Average Indicator For MT4 .

Suy nghĩ cuối cùng

Khi giá di chuyển tương đối nhỏ, Fractal Adaptive Moving Average Indicator For MT4 theo sát giá. Nhưng khi xích đu mở rộng, FRAMA theo giá từ một khoảng cách xa hơn. Xu hướng theo chỉ báo này có thể được sử dụng một cách hiệu quả để xác định các bước ngoặt thị trường và lọc tiếng ồn ra khỏi biến động giá. Ưu điểm chính của FRAMA so với các đường trung bình được sử dụng phổ biến là nó di chuyển rất chậm khi thị trường đi ngang nhưng nhanh chóng thay đổi bánh răng khi giá bắt đầu xu hướng.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!