Chỉ báo xu hướng khung thời gian cao hơn cho MT4

Chỉ báo xu hướng khung thời gian cao hơn cho MT4 là chỉ báo dành cho tất cả những người giao dịch sử dụng nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 cho phân tích kỹ thuật hàng ngày của họ, để thực hiện tất cả các biểu đồ về các khung thời gian khác nhau của loại tiền tệ yêu thích hoặc được chọn của họ cặp và để chủ động đưa ra quyết định giao dịch hàng ngày của họ.

Đó là những người giao dịch cần biết chính xác những khung thời gian cao hơn đang nói gì về hướng hiện tại mà một cặp tiền tệ cụ thể đang hướng đến trên tất cả các khung thời gian tương ứng của họ.

Chỉ báo này rất đáng tin cậy và dựa trên các chỉ số trung bình di chuyển và chỉ số sức mạnh tương đối trên một số biểu đồ khung thời gian cao hơn khác nhau. Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để phát hiện các mục có lợi nhuận theo hướng chung của xu hướng từ các tín hiệu được tổng hợp từ tất cả các khung thời gian cao hơn được phân tích bởi chỉ báo.

Một số lợi thế và lợi ích mà nhà giao dịch có thể nhận được từ việc sử dụng Chỉ báo xu hướng khung thời gian cao hơn cho MT4 được phác thảo và thảo luận rộng rãi bên dưới.

FREE Higher TimeFrame Trend Indicator

Download the FREE Higher TimeFrame Trend Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Một số lợi ích và yêu cầu chính mà Nhà giao dịch có thể rút ra từ việc sử dụng Chỉ báo xu hướng khung thời gian cao hơn cho MT4

Một trong những lợi thế quan trọng đầu tiên mà nhà giao dịch sử dụng Chỉ báo xu hướng khung thời gian cao hơn cho MT4 có thể dễ dàng bắt nguồn từ việc sử dụng chỉ báo trên bất kỳ khung thời gian nào mà nhà giao dịch hiện đang làm việc là họ có thể dễ dàng biết được xu hướng chung đó là xu hướng nào hiện đang di chuyển trên tất cả các khung thời gian khác nhau mà chỉ báo hiện đang rút ra kết luận kỹ thuật từ đó.

Điều này có nghĩa là người giao dịch rất dễ dàng xác định hướng chung là xu hướng của bất kỳ cặp tiền tệ hoặc tài sản giao dịch nào hiện đang di chuyển trong bất kỳ khung thời gian nào mà nhà giao dịch hiện đang xem một cặp tiền tệ như vậy.

Điều này có thể xảy ra do chỉ báo hoàn toàn tự động hóa quá trình phân tích kỹ thuật các cặp tiền bằng cách sử dụng chỉ báo Trung bình di chuyển và Chỉ số sức mạnh tương đối trên tất cả các khung thời gian cao hơn đã được nhà giao dịch chọn. Bằng cách này, sau đó nó sử dụng phân tích kỹ thuật này để cung cấp cho người giao dịch một tín hiệu thống nhất từ tất cả các tín hiệu khác nhau thu được từ tất cả các khung thời gian khác nhau.

Tín hiệu dẫn xuất này rất quan trọng đối với người giao dịch vì rất nhiều lý do. Một trong những lý do quan trọng nhất khiến tín hiệu hướng chung này xuất phát từ tất cả các khung thời gian được chọn của cặp tiền tệ là rất quan trọng là nó có thể giúp nhà giao dịch nhanh chóng phát hiện ra hướng nào nên giao dịch theo khung thời gian hiện tại của mình.

Điều này có nghĩa là người giao dịch sẽ có thể biết chính xác mình nên giao dịch theo hướng nào trong bất kỳ ngày giao dịch nào, đặc biệt là nếu người đó thường không có thời gian hoặc không phải trải qua nhiều khung thời gian khác nhau của một cặp tiền tệ cụ thể trong tìm kiếm đúng hướng để sử dụng.

Điều này sẽ ngay lập tức cho phép người giao dịch được tổ chức chặt chẽ hơn trong ngày giao dịch vì nó sẽ làm giảm đáng kể gánh nặng phân tích kỹ thuật của nhà giao dịch vì họ không cần phải thực hiện nhiều phân tích kỹ thuật cần thiết để tạo ra tín hiệu đúng cho giao dịch của mình.

Điều này sẽ chứng tỏ là rất có lợi cho người giao dịch vì người đó sẽ rất dễ dàng có thể thực hiện các giao dịch tốt hơn vì các giao dịch này sau đó sẽ được dựa trên hướng đi đúng. Một lợi thế rất quan trọng khác của việc sử dụng Chỉ báo xu hướng khung thời gian cao hơn cho MT4 là nó sẽ giúp nhà giao dịch có thể điều chỉnh các giao dịch của họ theo hướng xu hướng phù hợp trong ngày giao dịch.

Điều này có nghĩa là nhà giao dịch sẽ có thể xác định hướng xu hướng chung là gì và vì quá trình này dễ dàng đối với anh ta, nên nó cũng trở nên rất dễ dàng để đặt các giao dịch tương ứng với hướng này. Điều này là có thể vì nhà giao dịch đương nhiên cần phải đảm bảo rằng tất cả các giao dịch của mình phù hợp với hướng đi đúng của xu hướng, nếu không, có lẽ sẽ là một ý tưởng tồi khi thực hiện các giao dịch đó.

Có lẽ sẽ là một ý tưởng tồi khi thực hiện các giao dịch không được sắp xếp theo hướng xu hướng được tạo vì nhà giao dịch biết rằng một khi họ được điều chỉnh đúng hướng, giao dịch của họ có xác suất thành công cao nhất nhưng nếu anh ta hoặc cô ấy không được sắp xếp theo hướng xu hướng phù hợp, điều này ngay lập tức đặt tỷ lệ cược của các giao dịch xoay quanh thành công so với người giao dịch.

Điều này chắc chắn sẽ gây bất lợi cho người giao dịch trong thời gian dài do đó người giao dịch phải đảm bảo rằng mình dính vào hướng được tạo này. Một lý do rất quan trọng khác là nhà giao dịch sử dụng Chỉ báo xu hướng khung thời gian cao hơn cho MT4 có thể sẽ có thể đặt giao dịch của họ chính xác hơn nhiều.

Điều này có nghĩa là vì nhà giao dịch có thể xác định hướng xu hướng, nên sau đó họ có thể giao dịch dựa trên hướng này và có thể phát hiện chính xác thời điểm các tín hiệu giao dịch này xuất hiện vì thời điểm đó sẽ là thời điểm chính xác nhất để nhà giao dịch đặt giao dịch của mình theo hướng chung đã được chỉ báo bởi Chỉ báo xu hướng khung thời gian cao hơn cho MT4.

Điều này sẽ giúp nhà giao dịch trong dài hạn có thể thực hiện các giao dịch có lợi nhuận cao hơn và ít giao dịch có tổn thất lớn vì nhà giao dịch sẽ luôn định hướng hầu hết các giao dịch của mình theo hướng của xu hướng khung thời gian cao hơn vì hướng này sẽ hướng tốt nhất để được trong.

Nhà giao dịch khi sử dụng Chỉ báo xu hướng khung thời gian cao hơn cho MT4 phải đảm bảo rằng họ sẵn sàng và có thể tuân thủ chiến lược quản lý tiền rất nghiêm ngặt vì trong dài hạn giao dịch của mình, đây có thể là yếu tố quyết định duy nhất cho dù anh ta hoặc cô ta kết thúc có lãi hoặc cuối cùng mất tiền giao dịch của họ.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!