Chỉ báo kênh Keltner cho MT4Table Of Contents:

  1. Chỉ báo kênh Keltner cho MT4
    1. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng Chỉ báo kênh Keltner cho MT4

Chỉ báo kênh Keltner cho MT4 là một công cụ được xây dựng cho phần mềm biểu đồ Meta Trader 4. Chỉ báo này tạo ra các phong bì giá dựa trên mức độ biến động của giá của một cặp tiền tệ hoặc tài sản giao dịch cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Ở giữa 2 phong bì giá này, Trung bình Di chuyển theo cấp số nhân nằm ở đó làm cho các kênh keltner trông rất giống với Dải bollinger dựa trên độ lệch chuẩn.

Liên quan đến cách biểu đồ tín hiệu của nó xung quanh một cặp tài sản giao dịch hoặc tiền tệ, Chỉ báo kênh Keltner cho MT4 đặt khoảng cách giữa đường bao trên thường ở trên giá và đường bao dưới thường ở dưới giá sử dụng chỉ báo Phạm vi trung thực (ATR) là một chỉ số chỉ số mà hầu hết các nhà giao dịch và nhà phân tích tài chính đồng ý là một trong những chỉ số ổn định và hữu ích nhất trong bộ công cụ Meta Trader 4.

Sử dụng Kênh Keltner cho MT4 thực sự mang lại cho người giao dịch rất nhiều lợi thế và rất ít nhược điểm. Hãy để chúng tôi đi qua một số trong số họ với nhau rất nhanh dưới đây.

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng Chỉ báo kênh Keltner cho MT4

Một trong những lợi thế nổi bật nhất là nhà giao dịch sử dụng nó là nó đã là một công cụ giao dịch rất phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch trên toàn thế giới trong giao dịch hàng ngày của họ. Điều này sẽ ngay lập tức cho người giao dịch biết rằng Kênh Keltner rất đáng tin cậy trong cách họ tạo tín hiệu dựa trên hành động giá. Điều này sau đó cho phép người giao dịch tin tưởng bất cứ tín hiệu nào mà Kênh Keltner tạo ra cho người giao dịch vì họ đáng tin cậy nhất.

Một lợi thế khác khi sử dụng Chỉ báo kênh Keltner cho MT4 là nó có thể giúp nhà giao dịch xác định và xác định chính xác xu hướng hiện tại trên bất kỳ khung thời gian và tài sản giao dịch hoặc cặp tiền nào mà chỉ báo được đặt. Điều này có nghĩa là chỉ báo sau đó có thể được sử dụng làm công cụ phát hiện xu hướng cho giao dịch của họ vì nó được xây dựng chính xác cho điều đó. Điều này cũng có nghĩa là các kênh Keltner có thể được sử dụng với bất kỳ chỉ báo nào khác có thể giúp nhà giao dịch thực hiện các mục theo hướng Xu hướng khi cả hai kết hợp với nhau sau đó sẽ cho phép nhà giao dịch tìm ra hướng xu hướng hiệu quả và nhận các mục dựa trên hướng đó thôi. Điều này dễ dàng dẫn đến lợi nhuận trên thị trường.

Các thương nhân cũng có thể sử dụng Chỉ báo kênh Keltner cho MT4 để phát hiện các đảo ngược tiềm năng rất rõ ràng và mạnh mẽ trong hành động giá. Điều này đơn giản có nghĩa là chỉ báo có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện sự đảo chiều khi chúng xảy ra trong thời gian thực. Một cách điều này có thể đạt được là khi Trader xem khoảng 3 đến 4 khung thời gian khác nhau bằng cách sử dụng Chỉ báo kênh Keltner cho MT4. Điều này sẽ ngay lập tức cho phép người giao dịch thấy các sự đảo ngược giá này đang diễn ra như thế nào và hành động giá nào đang thực hiện để đáp ứng với các đảo ngược này qua các khung thời gian. Trong một thời gian rất ngắn, nhà giao dịch sẽ hoàn toàn hiểu rằng thị trường ngoại hối thực sự là bất kể khung thời gian mà nhà giao dịch đang xem giá từ đâu.

Một lợi thế rõ ràng khác của việc sử dụng chỉ báo kênh keltner là nó có thể cung cấp cho người giao dịch các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy trong ngày giao dịch. Điều này thường là khi giá vượt qua tất cả các kênh của nó vào không gian bên ngoài hoặc bên dưới các kênh thấp hơn vào không gian bên ngoài thấp hơn. Điều này về cơ bản giúp người giao dịch thấy mức giá biến động như thế nào và xem thời gian tồn tại bên ngoài các kênh Keltner là bao lâu, vì điều này có thể cho người giao dịch biết chính xác xu hướng giá dự kiến sẽ kéo dài bao lâu hoặc thời gian thực sự kéo dài, tùy thuộc vào thời điểm nó quay trở lại vào các kênh Keltner.

Một trong những điều tuyệt vời khi sử dụng chỉ báo kênh Keltner cho MetaTrader 4 là nó ngay lập tức giúp Nhà giao dịch thấy khi giá đang rất biến động. Bây giờ, điều này có một vài lợi thế cho nó.

Ưu điểm đầu tiên là Trader có thể ngay lập tức phát hiện ra rằng một xu hướng đang diễn ra. Một lợi thế khác là Trader có thể thấy chính xác xu hướng đó đang tiến triển như thế nào. Tại sao xem giá, nó ngay lập tức tạo cơ sở cho Nhà giao dịch hiểu chính xác giá đang làm gì. chẳng hạn, trong một xu hướng tăng, một nhà giao dịch có thể theo dõi giá di chuyển ra ngoài kênh Keltner theo hướng tăng. Sau đó, Nhà giao dịch có thể theo dõi di chuyển khi kênh keltner sau đó hoạt động như một hướng dẫn dừng lỗ cho Nhà giao dịch đã theo xu hướng khi nó đi theo xu hướng lên đến đỉnh và xác định chính xác nơi xu hướng bắt đầu đảo ngược.

Một cách quan trọng và ấn tượng khác mà Thương nhân có thể sử dụng kênh keltner là xác định các xu hướng chính. Các kênh keltner cho phép Nhà giao dịch xác định các xu hướng chính bằng cách giúp họ bỏ qua các xu hướng nhỏ và loại hành động giá trơn tru theo cách mà Nhà giao dịch không nhìn thấy các xu hướng nhỏ thường xuyên như khi các kênh keltner không diễn ra ở đó Điều này sẽ ngay lập tức cho phép Nhà giao dịch xác định các cơ hội giao dịch chính bằng cách xác định các mẫu giá được hiển thị theo các xu hướng chính.

Khi một nhà giao dịch có thể xác định các mẫu giá này, Nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch bức tranh xu hướng lớn hơn.
Do đó, các kênh Keltner cho phép nhà giao dịch sau đó phát hiện các đảo ngược giá, phát hiện các mô hình giá chính và có thể giúp nhà giao dịch xác định các đột phá lớn trong xu hướng và giao dịch chúng một cách hiệu quả.

Các kênh keltner có thể hoạt động trên mọi khung thời gian từ biểu đồ 1 phút đến biểu đồ hàng ngày và có thể được tích hợp vào bất kỳ hệ thống giao dịch chính nào đã được nhà giao dịch sử dụng. Việc tích hợp này sẽ giúp tinh chỉnh bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà một nhà giao dịch có thể có và có thể giúp đưa ra những điều tốt nhất trong các hệ thống giao dịch khác.

Sử dụng Kênh Keltner trong giao dịch sẽ yêu cầu nhà giao dịch tiếp tục thực hành, thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo với một điểm dừng rất bảo vệ và thói quen quản lý tiền nghiêm ngặt và trong một thời gian ngắn, nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo để giao dịch.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.