Chỉ số giao dịch cấp cho MT4Table Of Contents:

  1. Chỉ số giao dịch cấp cho MT4
  2. Một số ưu điểm và nhược điểm chính của việc sử dụng Chỉ báo giao dịch cấp độ cho MT4

Chỉ số giao dịch cấp độ cho MT4 là một chỉ báo được xây dựng để hỗ trợ người giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch chủ động, phân tích kỹ thuật của mình và thực hiện biểu đồ của các cặp tiền tệ khác nhau và khung thời gian của họ bằng cách sử dụng Meta Trader 4 nền tảng biểu đồ.

Chỉ số giao dịch cấp độ cho MT4 có thể giúp nhà giao dịch nhanh chóng tìm hiểu cách hoạt động của thị trường và xác định các cơ hội giao dịch có lợi nhuận phù hợp với hành vi thị trường mà nhà giao dịch đã học.

Chỉ báo cũng sẽ cho phép nhà giao dịch phát hiện sự đảo chiều và rất nhiều hiểu biết về giao dịch khác trong môi trường giao dịch. Bằng cách này, một nhà giao dịch có thể dễ dàng cải thiện trong giao dịch của họ. Một số trong những hiểu biết giao dịch và cũng có những ưu điểm hoặc nhược điểm của việc sử dụng chỉ báo được nêu và thảo luận dưới đây.

FREE Level Trading Indicator

Download the FREE Level Trading Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Một số ưu điểm và nhược điểm chính của việc sử dụng Chỉ báo giao dịch cấp độ cho MT4

Một trong những lợi thế lớn đầu tiên của việc sử dụng Chỉ báo giao dịch cấp độ cho MT4t cho người giao dịch là nó có thể dễ dàng giúp anh ta tìm hiểu hành vi thị trường chỉ bằng cách xem chỉ báo và cách nó tương tác với giá trong ngày giao dịch.

Điều này có nghĩa là nhà giao dịch sẽ nhanh chóng tìm hiểu cách thức thị trường hoạt động theo sự chuyển động của thị trường, cách thức hoặc thời điểm chúng được hình thành và cách người giao dịch có thể dễ dàng kiếm lợi nhuận từ những động thái thị trường này. Thông thường, bất kể phong cách giao dịch hay kỹ thuật giao dịch của nhà giao dịch, người giao dịch sẽ cần phải biết chính xác cách thức thị trường hoạt động nếu họ muốn trở thành một chuyên gia trong việc đọc những gì thị trường đang nói và chính xác nơi thị trường đang diễn ra theo các khung thời gian các thương nhân làm việc với mỗi ngày.

Chỉ báo rõ ràng sẽ giúp nhà giao dịch thấy rằng thị trường di chuyển theo một mô hình cụ thể tạo ra mức cao và mức thấp theo một cách cụ thể. Thông thường, khi thị trường muốn chuyển sang một hướng cụ thể, nó thường tạo ra một loạt 3 động thái được nhắm mục tiêu theo hướng cụ thể đó.

Điều này có nghĩa là bất kỳ thị trường nào, bất kể khung thời gian giao dịch hoặc cặp tiền tệ sẽ tạo ra một loạt ba động thái khác nhau theo một hướng cụ thể mà nó muốn di chuyển. Điều này sẽ giúp nhà giao dịch tận dụng phần thứ ba của bước đi nếu anh ta hoặc cô ấy muốn trở thành một phần của động thái giá cụ thể đó. 3 động thái theo bất kỳ hướng nào thường bao gồm hai động thái khác nhau theo hướng thị trường muốn di chuyển và 1 di chuyển theo hướng ngược lại với hướng di chuyển giá đó.

Hướng ngược lại này thường là thoái lui hoặc pullback, nơi các nhà giao dịch có thể nhận một số lợi nhuận theo xu hướng hoặc di chuyển giá ban đầu. Do đó, nếu một nhà giao dịch có thể phát hiện ra phần thứ nhất và phần thứ hai của động thái, người giao dịch sẽ dễ dàng chuẩn bị cho phần thứ ba của sự di chuyển giá ngay cả trước khi nó xảy ra trong bất kỳ khung thời gian nào mà nhà giao dịch đang theo dõi thị trường.

Bằng cách này, người giao dịch sau đó có thể dễ dàng chuẩn bị trước thời hạn vì họ sẽ không cần phải đoán hướng mà giá sẽ hướng đến vì giá thường sẽ hiển thị hướng đi trên biểu đồ của nhà giao dịch. Sự di chuyển theo hướng này mà giá hướng đến thường có ý nghĩa hơn nhiều về kích thước so với di chuyển theo hướng ngược lại.

Chỉ báo giao dịch cấp độ cho MT4 sẽ giúp nhà giao dịch xác định hành vi giá này trên bất kỳ khung thời gian nào mà họ đang xem bằng cách sử dụng màu khác cho mức cao hoặc thấp mới biểu thị chân đầu tiên hoặc phần đầu tiên của mỗi bước đi mới trong một động thái cụ thể hướng trong giá. Nhà giao dịch sử dụng Chỉ báo giao dịch cấp độ cho MT4 sau đó sẽ có thể khai thác các động thái mới như vậy trong giá mỗi khi chúng xuất hiện. Hiểu được hành vi thị trường này sau đó sẽ trao quyền cho nhà giao dịch có thể hiểu và thấy trước thị trường di chuyển trước thời hạn trước khi chúng xảy ra.

Một lợi thế rất quan trọng khác khi sử dụng Chỉ số giao dịch cấp độ cho MT4 là nó có thể giúp nhà giao dịch phát hiện và tận dụng các mục có lợi nhuận bất cứ khi nào chúng xuất hiện trong giá. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch sẽ có thể xác định các cơ hội gia nhập có lợi nhuận này bất cứ khi nào chúng xuất hiện và có thể tận dụng lợi thế của chúng vì chúng sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị cho việc di chuyển giá từ lâu trước khi chúng xuất hiện.

Chẳng hạn, trên biểu đồ của một nhà giao dịch, thị trường đột nhiên thực hiện một động thái tăng giá mạnh theo hướng tăng và người giao dịch có thể xác định sự di chuyển giá này bằng cách sử dụng chỉ báo bởi vì có một biểu tượng màu đỏ được tạo ra bởi chỉ báo bên dưới sự di chuyển giá. Thị trường sau đó ngay lập tức bắt đầu hồi phục sau khi giá di chuyển và mức thoái lui làm cho chỉ báo in biểu tượng màu xanh lam trên giá để biểu thị rằng chặng đầu tiên của bước đi hiện đã hoàn tất.

Khi người giao dịch nhìn thấy biểu tượng màu xanh mới này, anh ta hoặc cô ta lập tức biết rằng giá đã đi vào mức thoái lui và sau đó bắt đầu có được sự dịch chuyển giá tiếp theo vì mức thoái lui không thể dài hơn mức giá ban đầu theo hướng mà người giao dịch đang đi nhìn vào để thiết lập là hợp lệ. Một khi người giao dịch có thể phát hiện ra chân thứ hai hình thành, anh ta hoặc cô ta sẽ cần phải kiên nhẫn và chờ đợi chân thứ ba bắt đầu hình thành trước khi anh ta hoặc cô ta có thể tham gia vào việc di chuyển giá.

Hướng di chuyển của giá thứ ba phải theo cùng hướng với di chuyển giá thứ nhất và người giao dịch thường sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp để giao dịch cho lần di chuyển giá tiếp theo khi động thái thứ hai hoàn thành và chỉ báo đưa vào một giao dịch mới biểu tượng màu đỏ dưới mức giá thấp trong ví dụ này. Khi người giao dịch nhìn thấy dấu hiệu màu đỏ mới bên dưới mức thấp mà giá đã tạo ra, anh ta hoặc cô ta có thể mua cặp tiền tệ và đặt mức dừng lỗ của mình dưới mức thấp được tạo bởi giá.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.