Chỉ số Madlen_5_0 cho MT4Table Of Contents:

  1. Chỉ số Madlen_5_0 cho MT4
  2. Một số ưu điểm và nhược điểm chính của việc sử dụng Chỉ báo Madlen_5_0 cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4

Chỉ báo Madlen_5_0 cho MT4 là một chỉ báo được xây dựng cho nền tảng biểu đồ và giao dịch Meta Trader. Chỉ số Madlen_5_0 Chỉ số cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 được xây dựng cho các nhà giao dịch, nền tảng biểu đồ cho tất cả các phân tích kỹ thuật hàng ngày của họ về các cặp tiền tệ và tài sản giao dịch đã chọn của họ và cho các nhà giao dịch sử dụng nền tảng biểu đồ để chủ động đưa ra quyết định giao dịch trong ngày giao dịch.

Chỉ số Madlen_5_0 Chỉ số cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 cũng phù hợp với tất cả các nhà giao dịch sử dụng nền tảng biểu đồ cho tất cả các biểu đồ của họ về tất cả các khung thời gian tạo nên các cặp tiền tệ và tài sản giao dịch mà nhà giao dịch đã chọn trong ngày giao dịch . Chỉ báo Madlen_5_0 dành cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc Fibonacci và công cụ Fibonacci để đo mức cao, mức thấp và mức giảm giá.

Các thương nhân sử dụng Chỉ báo Madlen_5_0 cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 sẽ rất dễ dàng để đo lường sự di chuyển của giá và cũng để xác định các khoản rút lại cũng như đảo ngược giá dựa trên kết thúc thoái lui và các điểm chính xác mà các lần rút tiền này có thể kết thúc trong ngày giao dịch. Các thương nhân sử dụng chỉ báo cũng sẽ có thể có được các lợi thế giao dịch khác cũng như hiểu biết về việc sử dụng chỉ báo và một số hiểu biết này được phác thảo và thảo luận rộng rãi như sau.

FREE Madlen_5_0 Indicator

Download the FREE Madlen_5_0 Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Một số ưu điểm và nhược điểm chính của việc sử dụng Chỉ báo Madlen_5_0 cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4

Một trong những lợi thế lớn đầu tiên của việc sử dụng Chỉ số Madlen_5_0 Chỉ số cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 đáng được đề cập với người giao dịch là anh ta hoặc cô ta sẽ có thể xác định các điểm chính xác mà giá có thể lấy lại dựa trên tỷ lệ Fibonacci.

Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có Chỉ số Madlen_5_0 Chỉ số cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 được đính kèm với biểu đồ giao dịch của họ sẽ có thể xác định chính xác các tỷ lệ Fibonacci trong giá đặc biệt áp dụng cho một động thái cụ thể. Điều này sau đó sẽ giúp nhà giao dịch xác định vị trí chính xác trong đó việc di chuyển giá như vậy có khả năng bắt đầu lại sau khi xảy ra thoái lui hoặc giảm giá.

Trong giá cả, có những xu hướng di chuyển lên hoặc xuống. Các xu hướng sau đó được tạo thành từ các sóng hoặc đang di chuyển cùng hướng với xu hướng hoặc theo hướng ngược lại với xu hướng. Những sóng này đang di chuyển theo hướng ngược lại với hướng của xu hướng được gọi là sóng thoái lui và những sóng thoái lui này có thể được ánh xạ bằng cách sử dụng các tỷ lệ Fibonacci.

Các tỷ lệ Fibonacci này cũng được sử dụng bởi Madlen_5_0 Chỉ số cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 để ánh xạ các bước di chuyển sau đó được sử dụng để xác định chính xác nơi di chuyển giá sẽ kết thúc lý tưởng cũng như điểm chính xác nơi cuối cùng đảo chiều.

Có thể xác định chính xác các điểm đảo chiều này và ngay lập tức chúng xuất hiện trong giá là rất quan trọng bởi vì nó có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch cho phép họ có thể sinh lãi dựa trên các điểm đảo chiều như vậy trong giá. Điều này sẽ cung cấp cho người giao dịch khả năng biết chính xác hướng mà giá đang đi ngay cả trước khi nó bắt đầu di chuyển theo hướng này và cũng để tận dụng hướng giá mới bằng cách nhập các giao dịch được điều chỉnh theo hướng giá mới này.

Các cơ hội giao dịch như vậy thường có tỷ lệ thành công tốt nhất về giá vì chúng dựa trên giá đảo ngược về hướng ban đầu của xung lực ban đầu trên thị trường. Điều này sau đó sẽ giúp nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận vào cuối tuần hoặc tháng từ giao dịch của mình.

Một ưu điểm khác của việc sử dụng Chỉ số Madlen_5_0 cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 là nó có thể giúp nhà giao dịch tự động biết biện pháp di chuyển giá là gì ngay khi giá kết thúc phát triển trên thị trường. Điều này có nghĩa là Chỉ số Madlen_5_0 Chỉ số cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 có thể giúp người giao dịch bằng cách tự động đo chiều dài của bất kỳ động thái nào xảy ra trong giá khi họ cố gắng đo lường tỷ lệ Fibonacci từ các biến động giá đó là gì.

Nếu chỉ báo là để có được kết quả chính xác, ban đầu nó cũng sẽ phải có được một phép đo chính xác về sự di chuyển giá trong ngày giao dịch. Do đó, người giao dịch sau đó có thể sử dụng các động thái giá được đo để dự kiến mục tiêu lợi nhuận cho làn sóng giá tiếp theo dựa trên mô hình giá ABCD trên thị trường. Mẫu giá ABCD này trước tiên là logic cố gắng tìm hiểu mối quan hệ giữa các sóng riêng lẻ tạo nên xu hướng trên thị trường.

Logic sau đó đi xa hơn để nói rằng kích thước của sóng ban đầu có thể được đánh dấu bằng các điểm A cho nơi bắt đầu và điểm B cho nơi kết thúc. Sau khi sự thoái lui về giá đã diễn ra tích cực, kích thước của bước di chuyển tiếp theo thường giống với kích thước của bước di chuyển ban đầu và nếu sóng tiếp theo này được đánh dấu là C cho nơi nó bắt đầu và D cho nơi nó kết thúc, sẽ tồn tại một mối quan hệ giữa những động thái giá như vậy.

Mối quan hệ tồn tại giữa cả hai biến động giá này được đo bằng AB = CD. Điều này có nghĩa và có thể dễ dàng được giải thích bằng cách nói rằng kích thước của bước di chuyển ban đầu trong giá thường bằng hoặc nhiều hơn kích thước của bước di chuyển tiếp theo theo cùng hướng đó. Khi người giao dịch biết được mối quan hệ này, anh ta hoặc cô ta có thể sử dụng cái nhìn sâu sắc có được này để tìm kiếm những cơ hội mà người giao dịch có thể xác định là có lợi nhuận.

Sau đó, người giao dịch phải áp dụng ý tưởng này cho các cơ hội như vậy để có được các thiết lập giao dịch tốt có thể dễ dàng kiếm tiền của người giao dịch trong ngày giao dịch khi họ giao dịch trên thị trường. Sau đó, người giao dịch phải đảm bảo rằng mình sử dụng lợi thế giao dịch này một cách nhất quán khi phát triển tài khoản giao dịch của mình.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.