Đăng chỉ số ngoằn ngoèo cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4Table Of Contents:

  1. Đăng chỉ số ngoằn ngoèo cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4
  2. Một số ưu điểm và nhược điểm chính của việc sử dụng Chỉ báo zigzag Post cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4

Chỉ báo zigzag Post cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 là một chỉ báo được xây dựng cho nền tảng biểu đồ Meta Trader 4. Chỉ báo zigzag Post này cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 được xây dựng dựa trên chỉ báo Zigzag và chỉ báo Độ lệch chuẩn dựa trên khung thời gian hiện tại của cặp tiền tệ và hành động giá trên khung thời gian hiện tại của nhà giao dịch và có thể dễ dàng được sử dụng bởi bất kỳ nhà giao dịch nào để xác định xu hướng và xác định các mục có lợi nhuận cũng như các lối thoát tiềm năng trên thị trường trong ngày giao dịch và giúp nhà giao dịch trong quá trình phân tích kỹ thuật trên thị trường.

Các nhà giao dịch có khả năng hưởng lợi nhiều nhất từ việc sử dụng Chỉ báo zigzag Post cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 là những nhà giao dịch sử dụng nền tảng biểu đồ cho biểu đồ của tất cả các khung thời gian khác nhau tạo nên sự lựa chọn của các nhà giao dịch và cặp tiền tệ trong giao dịch ngày giao dịch.

Các thương nhân cũng sử dụng nền tảng biểu đồ để thực hiện tất cả các phân tích kỹ thuật của họ về tất cả các cặp tiền tệ mà nhà giao dịch đã chọn để làm việc cũng như chủ động đưa ra quyết định giao dịch trong ngày giao dịch cũng sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng Chỉ báo zigzag cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4. Có rất nhiều lợi thế giao dịch khác nhau cũng như những hiểu biết có thể dễ dàng bắt nguồn từ việc sử dụng Chỉ báo zigzag Post cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 và một số hiểu biết và lợi thế giao dịch được nêu ra và thảo luận rất nhiều chi tiết dưới đây.

FREE Post zigzag Indicator

Download the FREE Post zigzag Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Một số ưu điểm và nhược điểm chính của việc sử dụng Chỉ báo zigzag Post cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4

Một trong những lợi thế lớn đầu tiên của việc sử dụng Chỉ báo zigzag cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 đáng được đề cập cho nhà giao dịch sử dụng nó trong ngày giao dịch là nó có thể giúp nhà giao dịch xác định hướng xu hướng chung trên khung thời gian hiện tại là gì cặp tài sản hoặc tiền tệ mà nhà giao dịch hiện đang làm việc trong ngày giao dịch.

Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có Chỉ số zigzag Post cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 được đính kèm với biểu đồ giao dịch của họ sẽ có thể hiểu ngay mức giá hiện đang hướng tới khi thị trường tiếp tục phát triển trong ngày giao dịch.

Điều này rất quan trọng đối với người giao dịch vì loại hiểu biết sâu sắc có thể giúp người giao dịch rút ra và những cải tiến khác nhau trong khả năng ra quyết định của nhà giao dịch là kết quả của những hiểu biết xuất phát này trong ngày giao dịch. Một trong những hiểu biết về giao dịch như vậy mà nhà giao dịch sử dụng Chỉ báo zigzag Post cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 có thể dễ dàng rút ra từ việc sử dụng chỉ báo là nó có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định đúng đắn về hướng mà nhà giao dịch sẽ điều chỉnh giao dịch của mình trong ngày giao dịch.

Điều này ngụ ý rằng người giao dịch sử dụng chỉ báo sẽ có thể dễ dàng biết được thiết lập giao dịch nào mà anh ta hoặc cô ta có thể làm việc trong ngày giao dịch và hướng nào các thiết lập này phải căn chỉnh để giao dịch được thực hiện đúng. Đây là một cái nhìn sâu sắc rất cần thiết vì nó có thể cứu một nhà giao dịch khỏi rất nhiều tổn thất giao dịch trong ngày giao dịch.

Khi người giao dịch có thể điều chỉnh các giao dịch của mình theo đúng hướng trong ngày giao dịch, thì người đó sẽ có thể tránh được các khoản lỗ lớn thường phát sinh do người giao dịch không giao dịch đúng hướng xu hướng chung trong ngày giao dịch. Thông thường, giá di chuyển theo xu hướng trên thị trường, do đó chúng ta có xu hướng tăng và xu hướng giảm. Các loại xu hướng khác nhau này thường bao gồm các sóng dễ dàng được mô tả là các xu hướng nhỏ hơn di chuyển theo cùng một cách với các xu hướng do thị trường là tự nhiên.

Một chút quan sát về phía người giao dịch sử dụng Chỉ báo zigzag Post cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 trên thị trường sẽ dễ dàng cho người giao dịch thấy rằng các sóng hoặc xu hướng nhỏ hơn cùng hướng với xu hướng chung trên thị trường là thường lớn hơn về kích thước pip và có xu hướng di chuyển với cường độ mạnh hơn nhiều so với các sóng di chuyển theo hướng ngược lại với hướng của xu hướng trong ngày giao dịch.

Do đó, một nhà giao dịch thông minh dễ dàng biết rằng nếu họ thực hiện giao dịch theo hướng của xu hướng, họ thường có nhiều khả năng thành công hơn so với khi nhà giao dịch đặt các giao dịch đó theo hướng ngược với xu hướng chung trong thị trường. Điều này là do giá sẽ có xu hướng mạnh theo hướng của xu hướng hơn là nó sẽ đi ngược lại với xu hướng.

Do đó, các giao dịch được đặt theo đúng hướng của xu hướng có xu hướng sinh lãi cao hơn nhiều so với các giao dịch được đặt so với hướng chung của xu hướng trong ngày giao dịch. Điều này sau đó sẽ giúp nhà giao dịch tạo ra nhiều lợi nhuận giao dịch hơn và phát triển tài khoản giao dịch của mình do kết quả trong ngày giao dịch. Một lợi thế rất quan trọng khác của việc sử dụng Chỉ báo zigzag Post cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 cho nhà giao dịch trong ngày giao dịch là nó có thể dễ dàng giúp cải thiện phân tích kỹ thuật của nhà giao dịch trên thị trường.

Điều này có nghĩa là người giao dịch sử dụng Chỉ báo zigzag Post cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 thường sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn để phân tích kỹ thuật của họ về các cặp tiền tệ và tài sản giao dịch mà nhà giao dịch làm việc trong ngày giao dịch trái ngược cho người giao dịch không sử dụng chỉ báo. Điều này là do Chỉ báo zigzag Post cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 nói chung sẽ cung cấp cho người giao dịch sử dụng gợi ý về hướng của thị trường trong ngày giao dịch.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.