Chỉ số thật của kênh SHI cho MT4

Chỉ báo thực sự của Kênh SHI cho MT4 là một chỉ báo được xây dựng dựa trên nền tảng biểu đồ và giao dịch của Meta Trader 4. Chỉ báo thực sự của Kênh SHI cho MT4 được xây dựng bằng cách sử dụng hành động giá và các đường xu hướng đơn giản. Điều này làm cho các chức năng được thực hiện bởi Chỉ số thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 nhằm vẽ các kênh giá xung quanh và dựa trên hành động giá gần đây nhất có thể cho chỉ báo.

Các nhà giao dịch có khả năng hưởng lợi nhiều nhất từ việc sử dụng Chỉ số thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 là những nhà giao dịch sử dụng nền tảng biểu đồ cho tất cả các biểu đồ thời gian khác nhau tạo nên sự lựa chọn tài sản giao dịch của người giao dịch và cặp tiền trong ngày giao dịch.

Ngoài ra, những nhà giao dịch sử dụng nền tảng biểu đồ cho tất cả các phân tích kỹ thuật của họ về lựa chọn cặp tiền tệ và tài sản giao dịch cũng như chủ động đưa ra quyết định giao dịch sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng Chỉ số thực tế cho Kênh SHI của Meta Trader

Có rất nhiều lợi thế và hiểu biết giao dịch khác nhau có thể dễ dàng bắt nguồn từ việc sử dụng Chỉ số thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 và một số lợi thế và hiểu biết về giao dịch này được nêu ra và thảo luận chi tiết hơn dưới đây.

FREE SHI Channel true Indicator

Download the FREE SHI Channel true Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Một số ưu điểm và nhược điểm chính của việc sử dụng Chỉ báo thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4

Một trong những lợi thế lớn đầu tiên của việc sử dụng Chỉ số thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 đáng được đề cập cho nhà giao dịch trong ngày giao dịch là nhà giao dịch có thể dễ dàng sử dụng chỉ báo để xác định mục tiêu giá khi giá phát triển. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có Chỉ số thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 được đính kèm với biểu đồ giao dịch của họ sẽ ngay lập tức có thể xác định hướng mà giá đang di chuyển trong ngày giao dịch dựa trên kênh mà chỉ báo rút ra xung quanh giá trong ngày giao dịch.

Điều này rất quan trọng đối với một nhà giao dịch vì nó có thể giúp anh ta hoặc cô ta đưa ra một số quyết định rất nhạy cảm trong ngày giao dịch. Một số trong những quyết định nhạy cảm này là những thứ như nơi mà nhà giao dịch nên mua hoặc bán, cho dù nhà giao dịch nên mua hay bán, những điểm có khả năng giá có thể đảo ngược hoặc thay đổi hướng trên biểu đồ khung thời gian hiện tại dựa trên gần đây nhất hành động giá trong ngày giao dịch và như vậy.

Khi một nhà giao dịch có thể đưa ra hầu hết các quyết định giao dịch dựa trên Chỉ báo thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4, anh ta hoặc cô ta sẽ nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của việc sử dụng chỉ báo và cũng nhận ra rằng một chỉ báo dễ dàng là một công cụ không thể thiếu trong hộp công cụ của thương nhân trong ngày giao dịch. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào Chỉ số thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 có thể dễ dàng giúp nhà giao dịch đạt được từng hiểu biết giao dịch sau đây đã được đề cập ở trên.

Chỉ báo thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 có thể dễ dàng giúp các nhà giao dịch biết liệu nhà giao dịch có nên mua hoặc bán tại một điểm cụ thể trong giá hay không. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch sử dụng Chỉ báo thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 sẽ biết vị trí phù hợp trên thị trường là gì trong ngày giao dịch. Nhà giao dịch sẽ có thể biết vì bất cứ khi nào giá được giao dịch trong một kênh, bất cứ khi nào giá đạt đến đỉnh của kênh, giá sẽ bắt đầu di chuyển xuống phía dưới của kênh giá.

Do đó, nhà giao dịch sử dụng Chỉ báo thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 sẽ cần phải nhạy cảm để quan sát hướng mà giá hiện đang di chuyển trong kênh giá và phía của kênh giá mà giá hiện đang ở điều này sẽ cho phép anh ấy hoặc cô ấy có thể đưa ra quyết định đúng đắn liên quan đến giao dịch của mình. Một điều rất quan trọng khác là Chỉ số thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 có thể giúp nhà giao dịch xác định chính xác nơi người giao dịch nên là người mua hoặc người bán trong ngày giao dịch.

Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có Chỉ số thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 được đính kèm với biểu đồ giao dịch của họ có thể xác định ngay hành động phù hợp tại mỗi điểm trong giá. Ví dụ, nhà giao dịch có Chỉ số thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 được đính kèm với biểu đồ giao dịch của họ sẽ biết ngay rằng họ nên tham gia giao dịch bán khi giá đạt đến đỉnh của kênh giao dịch và nên nhập giao dịch mua bất cứ khi nào giá chạm đáy của kênh giao dịch.

Bằng cách này, người giao dịch sẽ ngay lập tức có thể xác định hành động giao dịch chính xác mà mình phải thực hiện trong ngày giao dịch liên quan đến giao dịch của mình. Các nhà giao dịch đang sử dụng Chỉ báo thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 cũng có thể ưu tiên chính xác nơi giá có thể đảo ngược trên khung thời gian cụ thể của bất kỳ cặp tiền tệ hoặc tài sản giao dịch nào mà nhà giao dịch đã gắn chỉ báo trong ngày giao dịch.

Điều này có nghĩa là nhà giao dịch đang sử dụng Chỉ báo thực sự của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 sẽ có thể xác định giá mà tình cảm có nhiều khả năng thay đổi từ mua sang bán hoặc bán sang mua.

Điều này thường có thể xảy ra do các đường xu hướng đã được tạo bởi Chỉ số thực của Kênh SHI cho Nền tảng biểu đồ Meta Trader 4 có xu hướng đóng vai trò là điểm hỗ trợ và kháng cự cho giá hiện tại và thậm chí trong tương lai. Do đó, khi người giao dịch sử dụng nó, anh ta hoặc cô ta có thể dự đoán rằng giá sẽ bật ra khỏi bất kỳ điểm nào mà nó chạm vào trong ngày giao dịch.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.