Channels Indicator For MT4Table Of Contents:

  1. Channels Indicator For MT4
  2. Giao dịch liên tục theo xu hướng với Channels Indicator For MT4
  3. Giao dịch đảo ngược với Channels Indicator For MT4

Channels Indicator For MT4 là một chỉ số rất phức tạp với rất nhiều phép tính toán học. Nó vẽ các kênh xu hướng của tất cả các khung thời gian có sẵn hoàn toàn tự động vào biểu đồ của bạn. Trong MT4, đây là các khung thời gian M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và M1. Với sự trợ giúp của chỉ báo này, bạn có thể dễ dàng theo dõi bức tranh lớn hơn trong khi bạn đang kích hoạt giao dịch của mình trên các khung thời gian thấp hơn.

FREE Channels Indicator

Download the FREE Channels Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Với Channels Indicator For MT4 bạn có thể thực hiện giao dịch tiếp tục xu hướng và giao dịch đảo chiều.

Đối với giao dịch theo xu hướng, bạn có thể sử dụng 2 hoặc nhiều kênh xu hướng hướng vào cùng một hướng. Để giao dịch đảo chiều, bạn có thể sử dụng Channels Indicator For MT4 để phát hiện các điều kiện quá mua và quá mua bằng cách chờ giá di chuyển ra ngoài 2 kênh xu hướng trở lên cùng một lúc.

Giao dịch liên tục theo xu hướng với Channels Indicator For MT4

Như đã đề cập ở trên, bạn có thể sử dụng Channels Indicator For MT4 để phát hiện các cơ hội giao dịch theo xu hướng. Bạn nên sử dụng một công cụ giao dịch trong đó 2 hoặc 3 kênh tốt hơn của các khung thời gian cao hơn đang chỉ vào cùng một hướng.

Nếu bạn sử dụng 3 kênh thì kênh nhỏ nhất được sử dụng để thực hiện thời gian nhập. Như bạn có thể thấy từ ảnh chụp màn hình sau, hướng của 2 kênh xu hướng lớn hơn là hướng xuống.

Bây giờ bạn tìm kênh xu hướng nhỏ hơn tiếp theo. Nếu kênh xu hướng nhỏ hơn đó cũng đang hướng xuống thì bạn có một tình huống giao dịch theo xu hướng. Trong ảnh chụp màn hình của chúng tôi, chúng tôi đã tìm thấy chính xác tình huống này trong đó 3 kênh xu hướng hài hòa:

Tiếp thị đang đi xuống trên các kích cỡ xu hướng khác nhau. Sự dao động theo hướng của xu hướng trung bình lớn hơn và nhanh hơn so với sự dao động so với hướng của xu hướng. Những động thái mạnh mẽ này cũng là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch thích giao dịch theo xu hướng.

Bây giờ bạn đã xác định một công cụ hiển thị xu hướng giảm trên 3 kênh xu hướng khác nhau, bạn có thể sử dụng kênh xu hướng nhỏ nhất để xác định mục nhập của mình. Vị trí tốt nhất của một mục trong kênh xu hướng nhỏ nhất sẽ ở gần ranh giới trên của kênh xu hướng nhỏ nhất.

Mở một giao dịch gần ranh giới trên của kênh xu hướng sẽ mang lại cho bạn tiềm năng lợi nhuận lớn nhất vì có rất nhiều nhược điểm.

Đối với thiết lập mua, bạn sẽ tìm kiếm một công cụ hiển thị 3 kênh xu hướng đang hướng lên trên. Kênh xu hướng nhỏ nhất sẽ được sử dụng để kích hoạt lại mục nhập. Một mục mua tốt sẽ nằm ở ranh giới thấp hơn của kênh xu hướng nhỏ nhất, bởi vì sau đó có rất nhiều cơ hội để tạo ra một giao dịch thắng lớn.

Giao dịch đảo ngược với Channels Indicator For MT4

Channels Indicator For MT4 cũng có thể được sử dụng để phát hiện các giao dịch theo xu hướng truy cập. Giao dịch theo xu hướng ngược với xu hướng của xu hướng hiện tại.

Nếu bạn thực hiện các mục nhập của mình trong tình huống mua quá mức và bán quá mức, giao dịch theo xu hướng truy cập có xác suất thành công cao và tiềm năng lợi nhuận rất lớn.

Vậy làm thế nào để phát hiện các thiết lập xác suất cao này với Channels Indicator For MT4 ?

Channels Indicator For MT4 thực sự dễ dàng vì nó thu hút các kênh xu hướng ngay cả trong tương lai. Nếu bạn theo bản vẽ của các kênh xu hướng ở phía bên phải của biểu đồ thì bạn có thể dễ dàng phát hiện ra các khu vực nơi kênh xu hướng nhỏ hơn để lại kênh xu hướng lớn hơn.

Nếu giá theo kênh xu hướng nhỏ hơn thì giá sẽ tự động di chuyển ra ngoài kênh lớn hơn. Từ quan điểm của kênh lớn hơn, giá hiện đang trong tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Bây giờ bạn đợi cho đến khi giá di chuyển ra ngoài kênh nhỏ hơn. Trong thời điểm đó, giá nằm ngoài kênh nhỏ hơn VÀ bên ngoài kênh lớn hơn. Bây giờ bạn có thể nói về các điều kiện quá mua hoặc quá bán.

Bạn có thể phát hiện ra tình trạng mua quá mức và bán quá mức tiếp theo trong cùng biểu đồ mà chúng tôi đã sử dụng cho ví dụ giao dịch theo xu hướng của mình.

Vòng tròn bên trái phía dưới cho thấy một điều kiện quá bán. Nếu giá di chuyển vào khu vực đó thì có khả năng rất cao là giá sẽ bật lên.

Trong vòng tròn phía trên bên phải, bạn có thể thấy một điều kiện quá mua. Nếu giá di chuyển vào khu vực này thì bạn có thể mong đợi giá sẽ bị từ chối.

Hãy vui vẻ với chỉ số tuyệt vời này! Chúc bạn giao dịch vui vẻ :)

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.