Chỉ báo cực đoan cho MT4Table Of Contents:

  1. Chỉ báo cực đoan cho MT4
  2. Một số thông số của chỉ báo cực đoan cho MT4
  3. Một số ưu điểm của việc sử dụng chỉ báo cực đoan cho MT4
  4. Một số nhược điểm của việc sử dụng Chỉ báo cực đoan cho MT4

Chỉ báo cực đoan cho MT4 là một biến thể của Chỉ báo sức mạnh tương đối có thể tự động in tín hiệu mua và bán trên bất kỳ cặp tiền tệ hoặc biểu đồ tài sản giao dịch nào trên Meta Trader 4 mà nó được áp dụng.

FREE Extreme RSI Indicator

Download the FREE Extreme RSI Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Một số thông số của chỉ báo cực đoan cho MT4

RSIPeriod: Chỉ báo cực đoan cho MT4 chỉ có một tham số duy nhất - RSIPeriod. Tham số RSIPeriod có thể được sử dụng bởi một nhà giao dịch để điều chỉnh mức độ nhạy cảm của chỉ báo với giá. Tham số này cũng có thể được nhà giao dịch sử dụng để tăng hoặc giảm tần số tín hiệu Mua hoặc Bán mà chỉ báo có thể tạo ra trên biểu đồ cặp tiền tệ được đính kèm.

Một số ưu điểm của việc sử dụng chỉ báo cực đoan cho MT4

Đính kèm Chỉ báo RSI cực đoan cho MT4 vào cặp tiền tệ hoặc biểu đồ tài sản giao dịch hiện có trên nền tảng Meta Trader 4 hoặc là một chỉ báo bổ sung cho hệ thống hiện có hoặc như một công cụ độc lập để tìm kiếm thị trường cho các thiết lập giao dịch có thể cung cấp cho nhà giao dịch rất nhiều lợi thế khác nhau.

Một lợi thế lớn của việc sử dụng Chỉ báo cực đoan cho MT4 là nó có thể dễ dàng giúp nhà giao dịch phát hiện ra các cực trị giá tiềm năng trong biểu đồ giao dịch của mình. Những mức giá cực đoan này là những điểm trong biểu đồ của thương nhân nơi chỉ báo đã xác định rằng thị trường có tiềm năng đảo ngược. Họ cũng có thể biểu thị một vùng giá nơi mà sự dao động giá trước đó có thể đã kết thúc và nơi một sự dao động giá mới có thể bắt đầu.

Một nhà giao dịch có Chỉ số RSI cực đoan cho MT4 được gắn vào biểu đồ của anh ấy hoặc cô ấy sẽ không cần phải tìm kiếm những khu vực cực đoan giá tiềm năng tồn tại trong biểu đồ của anh ấy hoặc cô ấy. Điều này là do chỉ báo sẽ tự động in mũi tên hướng lên hoặc mũi tên hướng xuống tại các điểm giá này trên biểu đồ của thương nhân.

Một khi các mức giá cực cao tiềm năng này đã được xác định bởi nhà giao dịch, sau đó anh ta hoặc cô ta có thể sử dụng chúng như một xu hướng định hướng cho giao dịch của mình. Người giao dịch cũng có thể sử dụng chúng làm tín hiệu Mua và Bán chủ động cho phương thức giao dịch của mình.

Những cực trị giá tiềm năng này có thể đặc biệt hữu ích cho nhà giao dịch có phương thức giao dịch liên quan đến việc xem xét hành động giá trên nhiều khung thời gian của cùng một cặp tiền hoặc tài sản giao dịch trước khi nhà giao dịch đưa ra quyết định là người mua hoặc người bán trên thị trường đó. Một nhà giao dịch như vậy có thể dễ dàng sử dụng Chỉ báo cực đoan cho MT4 trên biểu đồ khung thời gian cao hơn để xác định mức giá cực cao tiềm năng trên khung thời gian đó và sau đó chuyển xuống khung thời gian thấp hơn. Trên khung thời gian thấp hơn, nhà giao dịch có thể tìm kiếm các thiết lập giao dịch theo hướng mới của mức giá cực cao.

Một lợi thế rất quan trọng khác của việc sử dụng Chỉ báo cực đoan cho MT4 là nó có thể giúp nhà giao dịch quản lý đúng các giao dịch hiện tại của mình. Điều này có nghĩa là vì nhà giao dịch có chỉ báo gắn liền với biểu đồ hiện tại của mình sẽ có thể phát hiện các giai đoạn trên thị trường nơi có khả năng cao giá đảo ngược sang hướng mới, anh ta hoặc cô ta có thể đóng tất cả hoặc một phần của vị trí đã có lợi nhuận sau khi Chỉ báo cực đoan cho MT4 in một mũi tên mới theo hướng ngược lại với hướng giao dịch của người đó.

Bằng cách này, nhà giao dịch sẽ có thể đảm bảo rằng phần lớn các giao dịch có lợi nhuận của họ được đóng trong lợi nhuận vì họ có thể dễ dàng phát hiện khi giá bắt đầu di chuyển so với vị thế giao dịch bằng chỉ báo.

Chỉ báo cực đoan cho MT4 cũng có thể mang lại lợi nhuận cho người giao dịch vì nó có thể giúp anh ta hoặc cô ta có thể chọn cùng một hướng qua nhiều khung thời gian. Điều này ngụ ý rằng nếu các phương thức của nhà giao dịch liên quan đến việc nhà giao dịch cần đảm bảo hướng của xu hướng là giống nhau trên một số khung thời gian khác nhau của cùng một cặp tiền trước khi họ có thể đưa ra quyết định giao dịch, nhà giao dịch có thể dễ dàng sử dụng chỉ báo để đạt được điều này.

Một trong những cách mà nhà giao dịch có thể đạt được điều này là nếu nhà giao dịch có thể phát hiện ra các mũi tên đang chỉ cùng hướng trên tất cả các khung thời gian khác nhau của cặp tiền tệ hoặc tài sản giao dịch của mình. Nếu người giao dịch có thể làm điều này, anh ta hoặc cô ta sẽ có thể có cùng một hướng trên tất cả các cặp tiền tệ đó và sau đó có thể thực hiện giao dịch thiên về hướng mới này. Điều này thường sẽ giúp tăng độ chính xác của bất kỳ phương thức giao dịch nào.

Một số nhược điểm của việc sử dụng Chỉ báo cực đoan cho MT4

Sử dụng chỉ báo cực đoan cho MT4 đòi hỏi người giao dịch phải có chiến lược quản lý rủi ro vững chắc. Các quy tắc của chiến lược quản lý rủi ro này được sử dụng bởi nhà giao dịch phải nêu rõ số tiền chính xác, quy mô lô hoặc tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu mà họ sẽ gặp rủi ro trên mỗi giao dịch liên tiếp. Chiến lược này cũng phải bao gồm nơi người giao dịch phải rời khỏi giao dịch thua lỗ và phải làm gì trong tình huống như vậy.

Điều này là do Chỉ báo cực đoan cho MT4 có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu không hoạt động hoàn hảo. Chỉ báo có xu hướng tạo ra rất nhiều tín hiệu sai này vì Chỉ số sức mạnh tương đối mà chỉ báo là một biến thể của, được xây dựng để rất nhạy cảm với giá.

Do đó, nếu một nhà giao dịch sẽ sử dụng Chỉ báo cực đoan cho MT4, anh ta hoặc cô ta không chỉ phải có một chiến lược mạnh mẽ mà còn sẵn sàng và có thể tuân thủ chiến lược quản lý rủi ro này để có lợi nhuận. Chẳng hạn, một trong những lý do khiến nhà giao dịch không thể thực hiện chiến lược quản lý rủi ro, chỉ sử dụng 1% cho mỗi giao dịch trên một tài khoản giao dịch rất nhỏ có thể là giới hạn của nhà môi giới đối với quy mô lô yêu cầu tối thiểu trên mỗi giao dịch. Do đó, chiến lược quản lý rủi ro cũng phải được xây dựng xung quanh quy mô tài khoản của nhà giao dịch.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.