Giới thiệu Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4

Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 , AKA. 'Dự báo' là một chỉ báo Forex kỹ thuật được sử dụng để dự báo giá và xu hướng trong tương lai trên thị trường. Chỉ báo này tạo ra các tín hiệu trước thời hạn để các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 so sánh giá đóng cửa của cặp tiền tệ với dự báo chuỗi thời gian của nó. Hàm chuỗi thời gian còn được gọi là 'tsf, và nó tính toán dự báo xu hướng giá cho thanh tiếp theo. Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 chấp nhận hai đối số. Cái đầu tiên là chuỗi thời gian, nó thường được sử dụng để dự báo giá đóng cửa của thanh tiếp theo và cái thứ hai là khoảng thời gian cụ thể. Về cơ bản, các chỉ báo chéo cho tín hiệu mua-bán. Khi chỉ báo này ở trên đường zero trong thời gian dài hơn, nó cho thấy xu hướng mua hàng lành mạnh và dự báo xu hướng tăng trong những ngày tới. Nếu chỉ báo này tiếp tục ở dưới mức 0 trong một thời gian dài hơn, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm mạnh và dự kiến biến động giá giảm trong tương lai gần.

FREE forecast osc Indicator

Download the FREE forecast osc Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng chỉ Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4

Chiến lược chéo cơ bản

Đây là một chiến lược giao dịch chính và nó hoạt động tốt khi thị trường đang trong tình trạng xu hướng. Chiến lược yêu cầu một vị trí dài khi chỉ báo đưa ra một chéo dưới đường zero. Ngược lại, khi Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 vượt lên trên đường zero và đưa ra một giao thoa, một nhà giao dịch nên vào một vị trí ngắn.

Ví dụ mua

Hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây để thấy tín hiệu chéo đang hoạt động.

Trong biểu đồ Forex GBP / AUD ở trên, Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 của chúng tôi đưa ra bốn tín hiệu mua khi chỉ báo đưa ra sự giao nhau dưới đường 0 trong thị trường xu hướng tăng. Tất cả bốn giao dịch đều có thể nắm bắt được các bước chuyển lớn trong cặp Forex. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này để giao dịch thị trường trong ngày. Luôn nhớ rằng giao dịch với xu hướng là rất quan trọng.

Trong hình ảnh bên dưới, Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 tạo ra một vài tín hiệu bán trong cùng một thị trường GBP / USD khi sự giao nhau xảy ra trên đường zero. Nhưng không có tín hiệu nào là chính hãng. Do đó, cố gắng tránh các động thái nhỏ và tập trung vào các động thái thị trường quan trọng. Ngoài ra, đây là lý do tại sao chúng tôi nói luôn luôn giao dịch thị trường với xu hướng.

Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 + đường trung bình

Đường trung bình động là một trong những chỉ số phổ biến nhất trong ngành Forex. Có rất nhiều đường trung bình di chuyển, nhưng đối với giao dịch trong ngày, hầu hết các nhà giao dịch sử dụng các MA nhỏ hơn. Trong chiến lược này, chúng tôi đã sử dụng đường trung bình động 20 kỳ, khá phổ biến và đáng tin cậy.

Chiến lược rất đơn giản. Khi đường trung bình di chuyển xuống dưới mức giá và đồng thời, nếu Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 đưa ra một giao thoa dưới đường 0, đó là một lời kêu gọi thực hiện giao dịch mua. Nếu bạn là một nhà giao dịch bảo thủ và bạn muốn xác nhận để thực hiện giao dịch, hãy kích hoạt giao dịch của bạn khi chỉ báo này vượt lên trên đường zero.

Ví dụ mua

Như bạn có thể thấy trong hình dưới đây, thị trường đang trong một xu hướng tăng. Khi đường trung bình động 20 kỳ ở dưới mức giá và Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 đưa ra sự giao nhau dưới đường zero, nó cho biết tín hiệu mua. Chúng tôi cũng đã nhấn mạnh mục nhập bảo thủ cho các nhà giao dịch muốn xác nhận. Thật dễ dàng để mở rộng vị trí của bạn trong các mục bảo thủ vì hầu hết các mục bảo thủ là các giao dịch bắn chắc chắn. Nếu Chỉ Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 giữ trên đường zero trong một xu hướng tăng, thì bạn có thể mở rộng vị trí của mình trong quá trình pullback. Đóng vị trí của bạn khi trung bình di chuyển vượt trên hành động giá.

Bán ví dụ

Chỉ cần làm ngược lại mua trong một xu hướng giảm. Khi đường trung bình động 20 kỳ xuống dưới mức giá và đồng thời, nếu chỉ báo này cũng in một đường chéo trên đường zero, đó là một cuộc gọi để kích hoạt giao dịch bán.

Trong cặp Forex New Zealand / CHF ở trên, chiến lược của chúng tôi đưa ra bốn tín hiệu bán liên tiếp và mỗi động thái tạo ra một số lượng khá lớn trên thị trường. Khi giao dịch theo xu hướng, bạn có thể dễ dàng mở rộng quy mô thị trường nhưng không mở rộng mọi cơ hội giao dịch. Chỉ mở rộng những cơ hội có vẻ khá tốt để mở rộng quy mô. Bạn cũng có thể so sánh hai chân gần đây nhất để xác định sức mạnh của xu hướng và đưa ra quyết định mở rộng cho phù hợp.

Dòng dưới cùng

Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 không phải là chỉ số phổ biến trong ngành nhưng sau khi kiểm tra lại, chúng ta có thể nói rằng đó là một trong những chỉ số đáng tin cậy nhất khi được sử dụng đúng. Nó hoạt động rất tốt trong tất cả các điều kiện thị trường, bạn có thể sử dụng Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 crossover Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 một mình để giao dịch thị trường. Nhưng khi được sử dụng cùng với các chỉ số khác, các tín hiệu được tạo ra đáng tin cậy hơn. Trong điều kiện xu hướng siêu mạnh, chỉ báo này đi ngang một số lần. Do đó, nó không tạo ra bất kỳ tín hiệu giao dịch nào cả. Nhưng nếu bạn có đủ kiên nhẫn, nó là công cụ tốt nhất để bạn tạo ra các tín hiệu giao dịch tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng bạn hiểu hoạt động của Forecast Osc Oscillator Indicator For MT4 . Hãy thử kết hợp chỉ số này trong các hoạt động giao dịch hàng ngày của bạn. Chúc bạn giao dịch vui vẻ!

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!