SL TP Values Indicator For MT4Table Of Contents:

  1. SL TP Values Indicator For MT4
  2. Ít lỗi giao dịch hơn với SL TP Values Indicator For MT4
  3. Lợi thế về cảm xúc với SL TP Values Indicator For MT4

SL TP Values Indicator For MT4 có thể là một công cụ có giá trị trong quá trình giao dịch của bạn. Nó cung cấp cho bạn ngay lập tức thông tin về mức độ rủi ro của đồng đô la và phần thưởng có thể có của giao dịch thực tế. Với thông tin đó bạn có một số lợi thế.

FREE SL TP Values Indicator

Download the FREE SL TP Values Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Ít lỗi giao dịch hơn với SL TP Values Indicator For MT4

Biết được rủi ro đồng đô la và lợi nhuận tiềm năng của giao dịch lớn như thế nào có một số lợi thế. Các giá trị của SL TP Values Indicator For MT4 cung cấp cho bạn thông tin phản hồi nếu bạn đã điều chỉnh đúng vị trí của mình theo quy tắc quản lý tiền của bạn.

Bạn có mở được một vị trí quá lớn kết hợp với khoảng cách dừng đã chọn không, sau đó bạn sẽ thấy trực tiếp điều đó thông qua các giá trị chỉ báo. Bạn sẽ thấy thông tin đó trực tiếp sau khi vị trí được mở.

Ngay sau khi bạn mở vị thế, lãi / lỗ thả nổi của giao dịch gần bằng không. Trong khi lãi / lỗ thả nổi bằng không, tâm trí bạn không bị che mờ bởi nỗi sợ hãi hay lòng tham. Ở giai đoạn đầu của giao dịch này, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ về việc đóng cửa giao dịch và mở một vị thế nhỏ hơn. Hoặc bạn cũng có thể quyết định thực hiện một lối thoát một phần.

Nếu không có thông tin về SL TP Values Indicator For MT4 có lẽ bạn sẽ nhận ra kích thước vị trí quá lớn quá muộn. Bạn sẽ nhận ra lỗi chỉ sau khi thị trường thực hiện một động thái lớn hơn so với vị trí của bạn. Sau đó, bạn sẽ tự hỏi tại sao tổn thất nổi của bạn lớn hơn nhiều so với bạn mong đợi.

Nếu bạn trải nghiệm một khoản lỗ lớn hơn dự kiến thì bạn có cảm xúc gắn bó với giao dịch. Bạn sẽ trải qua nỗi sợ hãi và quá trình ra quyết định của bạn sẽ bị che mờ. Sau đó, bạn sẽ lo sợ các lỗi giao dịch dựa trên việc giữ giao dịch cho đến khi đạt được mức dừng lỗ mặc dù bạn biết rằng quy mô vị trí quá lớn.

Bạn có thể tránh những vấn đề như vậy bằng cách sử dụng SL TP Values Indicator For MT4 .

Lợi thế về cảm xúc với SL TP Values Indicator For MT4

SL TP Values Indicator For MT4 cũng có thể giúp bạn nếu bạn gặp vấn đề trong việc giữ các giao dịch của mình cho đến khi đạt được mục tiêu lợi nhuận. Bạn có thể thường trải nghiệm rằng bạn đã thoát khỏi giao dịch vì bạn sợ rằng giá sẽ quay trở lại và thậm chí chạm mức dừng lỗ.

Nếu đó là vấn đề của bạn, thì một giải pháp khả thi là chuyển điểm dừng sang mức hòa vốn hoặc thậm chí có thể vào vùng lợi nhuận. Nhưng xin lưu ý rằng bạn cần cung cấp cho phòng giao dịch đủ chỗ để tiến xa hơn theo hướng mục tiêu lợi nhuận. Do đó, vui lòng không đặt mức dừng lỗ gần với giá thực tế. Một sự tăng giá đột ngột so với vị trí của bạn có thể đẩy bạn ra khỏi một giao dịch có lợi nhuận trước khi mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ đạt được.

Không phụ thuộc vào mức giá mà bạn chuyển mức dừng lỗ trong khi giao dịch, với sự trợ giúp của SL TP Values Indicator For MT4 bạn sẽ luôn biết chính xác số tiền mà bạn đang gặp rủi ro hoặc nếu giao dịch của bạn di chuyển xa vào vùng lợi nhuận, sau đó bạn thậm chí sẽ thấy bạn đã khóa bao nhiêu lợi nhuận.

Thông tin này có thể giúp bạn kiên nhẫn hơn trong các giao dịch của mình. Hoặc giao dịch đạt giá mục tiêu hoặc giá dừng lỗ. Nhưng bạn sẽ luôn biết kết quả đô la trước đó. Điều này có thể giúp ngăn chặn bộ não của bạn xoay quanh câu hỏi rằng SL TP Values Indicator For MT4 đã trả lời cho bạn.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.