Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4 se většinou používá k nalezení znaménka zvratu trendu v cenových grafech. Najdete tu odvážný klouzavý průměr zbarvený červeně. Když se cena obchoduje nad červenou linkou, všimnete si, že cena silně roste. Naopak, když se cena obchoduje pod červenou linkou, musíte hledat krátké obchodní signály. Zkuste tento nástroj použít ve vyšším období, abyste nemuseli řešit drobné změny trendů na trhu.

FREE Lsma Indicator

Download the FREE Lsma Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Instalace Lsma Indicator For MT4

Po stažení indikátoru pomocí výše uvedeného formuláře je třeba rozbalit zip soubor. Pak musíte zkopírovat soubor lsma.mq4 do složky MQL4Indicators vaší instalace MT4 . Poté prosím restartujte MT4 a poté uvidíte indikátor v seznamu indikátorů.

Parametry Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4 obsahuje parametry 2 lze nakonfigurovat.

extern int period=50;
extern int CountBars=10000;  // Êîëè÷åñòâî îòîáðàæàåìûõ áàðîâ

Vyrovnávací Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4 1 Lsma Indicator For MT4 poskytuje vyrovnávací paměti 1 .

SetIndexBuffer(0,buffer);

Hlavní části Kodexu

void start()
 {
  int counted_bars=IndicatorCounted();
  int limit=Bars-counted_bars;
  if(counted_bars==0)
   {
   limit-=(period+1);
   limit=MathMin(CountBars,limit);
   }
  for(int i=0; i lt limit; i++)
   {
   buffer[i]=LSMA(period,i);
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double LSMA(int ma_period,int shift)
 {
  double lengthvar;
  double tmp;
  double sum=0;
  for(int i=ma_period; i gt =1; i--)
   {
   lengthvar=(ma_period+1)/3;
   tmp=(i-lengthvar)*Close[ma_period-i+shift];
   sum+=tmp;
   }
  double value=sum*6/(ma_period*(ma_period+1));
  return(value);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.