Complex Common indikator for MT4 (MED INDIKATOR DOWNLOAD)

Complex Common Indicator For MT4

Complex Common Indicator For MT4

Den Complex Common Indicator For MT4 giver dig nøjagtige oplysninger om overkøb og oversolgt tilstand af valutapar. Beregningerne er baseret på basis- og citeringsvalutaerne, og den nylige prisbevægelse fremhæves på prisbevægelsen. Når kurven for indikatoren udvides, skal du kigge efter et trendmarked, og dette kan skabe en stor fortjensttagende mulighed. Tværtimod, prøv at forblive i sidelinjen, når indikatorkurverne forbliver i nærheden af referencelinjen.

FREE Complex Common Indicator

Download the FREE Complex Common Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installation af Complex Common Indicator For MT4

Når du har hentet indikatoren via formularen ovenfor, skal du pakke zip-filen ud. Derefter skal du kopiere filen Complex_Common.mq4 til mappen MQL4Indicators for din MT4 installation. Efter dette skal du genstarte MT4, så vil du være i stand til at se indikatoren på listen over indikatorer.

Parametre for Complex Common Indicator For MT4

Complex Common Indicator For MT4 har 0 parametre, der skal konfigureres.

Buffere af Complex Common Indicator For MT4

Complex Common Indicator For MT4 leverer 5 buffere.

SetIndexBuffer(0,USD);
SetIndexBuffer(1,EUR);
SetIndexBuffer(2,GBP);
SetIndexBuffer(3,CHF);
SetIndexBuffer(4,JPY);

Vigtigste dele af koden

int start()
 {
  int limit;
  int counted_bars=IndicatorCounted();
//---- ïðîâåðêà íà âîçìîæíûå îøèáêè
  if(counted_bars lt 0) return(-1);
//---- ïîñëåäíèé ïîñ÷èòàííûé áàð áóäåò ïåðåñ÷èòàí
  if(counted_bars gt 0) counted_bars-=10;
  limit=Bars-counted_bars;
//---- îñíîâíîé öèêë
  int Price=6;
  int Mode=3;
  int per1,per2;
  switch(Period())
   {
   case 1:   per1=m1_per; per2=m1_fast; break;
   case 5:   per1=m5_per; per2=m5_fast; break;
   case 15:  per1=m15_per;per2=m15_fast; break;
   case 30:  per1=m30_per;per2=m30_fast; break;
   case 60:  per1=h1_per; per2=h1_fast; break;
   case 240:  per1=h4_per; per2=h4_fast; break;
   case 1440: per1=d_per; per2=d_fast; break;
   case 10080: per1=w_per; per2=w_fast; break;
   case 43200: per1=mn_per; per2=mn_fast; break;
   }
  for(int i=0; i lt limit; i++)
   {
   USD[i]=
   (iMA("EURUSD",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURUSD",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPUSD",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPUSD",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("USDCHF",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDCHF",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("USDJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   EUR[i]=
   (iMA("EURUSD",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURUSD",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURGBP",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURGBP",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURCHF",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURCHF",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   GBP[i]=
   (iMA("GBPUSD",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPUSD",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURGBP",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURGBP",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPCHF",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPCHF",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   CHF[i]=
   (iMA("USDCHF",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDCHF",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURCHF",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURCHF",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPCHF",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPCHF",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("CHFJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("CHFJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   JPY[i]=
   (iMA("USDJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   +
   (iMA("EURJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   +
   (iMA("GBPJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   +
   (iMA("CHFJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("CHFJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   }
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.