3C JRSX H indikator for MT4 (MED INDIKATOR DOWNLOAD)

3C JRSX H Indicator For MT4

3C JRSX H Indicator For MT4

3C JRSX H Indicator For MT4 er en veldig avansert oscillator som mest brukes til å filtrere de korte og lange handelsoppsettene. Når oscillatorkurven skriver ut histogrammelinjer på den positive siden, bør du være forberedt på å takle de lange handlene. Tvert imot når det skriver ut histogrammelinjer på den negative siden, gjør deg klar til å se noe bearish handling. Forsøk å stole på bekreftelsessignalene for prishandling når du bruker denne indikatoren når det gjelder handelsfilterverktøyene dine.

FREE 3C JRSX H Indicator

Download the FREE 3C JRSX H Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installere 3C JRSX H Indicator For MT4

Etter at du har lastet ned indikatoren via skjemaet over, må du pakke ut zip-filen. Deretter må du kopiere filen 3c_JRSX_H.mq4 til mappen MQL4Indicators for din MT4 installasjon. Etter det kan du starte MT4 på nytt, så vil du kunne se indikatoren i listen over indikatorer.

Parametere for 3C JRSX H Indicator For MT4

3C JRSX H Indicator For MT4 har 2 parametere som skal konfigureres.

extern int    Lengh=14;
extern int  CountBars=300;

Buffere av 3C JRSX H Indicator For MT4

3C JRSX H Indicator For MT4 inneholder 3 buffere.

SetIndexBuffer(0,JRSX_Up);
SetIndexBuffer(1,JRSX_Down);
SetIndexBuffer(2,JRSX_St);

Hoveddeler av koden

int start()
 {
  counted_bars=IndicatorCounted();
  if (counted_bars lt 0) return(-1);
  if (counted_bars gt Lengh) shift=Bars-counted_bars-1;
  else shift=Bars-Lengh-1;
//----
  Tnew=Time[shift+1];
  //--- âîññòàíîâëåíèå ïåðåìåííûõ ----------
  if((Tnew!=T0)&&(shift lt Bars-Lengh-1))
   {
   if (Tnew==T1)
    {
     f28=F28; f30=F30; f38=F38; f40=F40; f48=F48; f50=F50;
     f58=F58; f60=F60; f68=F68; f70=F70; f78=F78; f80=F80;
    } else return(-1);
   }
  //-------------------------
  if (Lengh-1 gt =5)w=Lengh-1;else w=5; Kg=3/(Lengh+2.0); Hg=1.0-Kg;
  while(shift gt =0)
   {
   //-------------------
   if (r==0){r=1; k=0;}
   else
    {
     //-----------------------
     if (r gt =w) r=w+1; else r=r+1;
//----
     v8=Close[shift]-Close[shift+1]; v8A=MathAbs(v8);
     //---- âû÷èñëåíèå V14 ------
     f28=Hg * f28 + Kg * v8;
     f30=Kg * f28 + Hg * f30;
     v0C=1.5 * f28 - 0.5 * f30;
     f38=Hg * f38 + Kg * v0C;
     f40=Kg * f38 + Hg * f40;
     v10=1.5 * f38 - 0.5 * f40;
     f48=Hg * f48 + Kg * v10;
     f50=Kg * f48 + Hg * f50;
     v14=1.5 * f48 - 0.5 * f50;
     //---- âû÷èñëåíèå V20 ------
     f58=Hg * f58 + Kg * v8A;
     f60=Kg * f58 + Hg * f60;
     v18=1.5 * f58 - 0.5 * f60;
     f68=Hg * f68 + Kg * v18;
     f70=Kg * f68 + Hg * f70;
     v1C=1.5 * f68 - 0.5 * f70;
     f78=Hg * f78 + Kg * v1C;
     f80=Kg * f78 + Hg * f80;
     v20=1.5 * f78 - 0.5 * f80;
     //-------wwwwwwwwww---------
     if ((r lt =w) && (v8!= 0)) k=1;
     if ((r==w) && (k==0)) r=0;
    }
    //----------------------
   if ((r gt w)&&(v20 gt 0.0000000001)){v4=(v14/v20+1.0)*50.0;if(v4 gt 100.0)v4=100.0;if(v4 lt 0.0)v4=0.0;}else v4=50.0;
//----
   JRSX=(v4/50)-1;
   //--- Ñîõðàíåíèå ïåðåìåííûõ -----------------
   if (shift==1)
    {
     T1=Time[1];T0=Time[0];
     F28=f28; F30=f30; F38=f38; F40=f40; F48=f48; F50=f50;
     F58=f58; F60=f60; F68=f68; F70=f70; F78=f78; F80=f80;
    }
   //--------------------------------------------
   minuse=JRSX - JRSX_Up[shift+1]-JRSX_Down[shift+1]-JRSX_St[shift+1];
   JRSX_Up[shift]=0.0;JRSX_Down[shift]=0.0;JRSX_St[shift]=0.0;
   if (minuse gt 0.0)JRSX_Up[shift]=JRSX;else{if (minuse lt 0.0)JRSX_Down[shift]=JRSX;else JRSX_St[shift]=JRSX;}
   //---------------------------------------------------------------------------------------------------
   shift--;
   }
  //-------------------
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.