Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4 brukes for det meste for å finne trend reverseringssignalet i prislistene. Du vil finne et dristig glidende gjennomsnitt farget i rødt. Når prisene handler over den røde linjen, vil du merke at prisen rally sterkt. Tvert imot, når prisene handler under den røde linjen, må du se etter de korte handelssignalene. Forsøk å bruke dette verktøyet i en høyere periode, slik at du ikke trenger å takle den mindre trendendringen i markedet.

FREE Lsma Indicator

Download the FREE Lsma Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installere Lsma Indicator For MT4

Etter at du har lastet ned indikatoren via skjemaet over, må du pakke ut zip-filen. Deretter må du kopiere filen lsma.mq4 til mappen MQL4Indicators for din MT4 installasjon. Etter det kan du starte MT4 på nytt, så vil du kunne se indikatoren i listen over indikatorer.

Parametere for Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4 har 2 parametere som skal konfigureres.

extern int period=50;
extern int CountBars=10000;  // Êîëè÷åñòâî îòîáðàæàåìûõ áàðîâ

Buffere av Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4 inneholder 1 buffere.

SetIndexBuffer(0,buffer);

Hoveddeler av koden

void start()
 {
  int counted_bars=IndicatorCounted();
  int limit=Bars-counted_bars;
  if(counted_bars==0)
   {
   limit-=(period+1);
   limit=MathMin(CountBars,limit);
   }
  for(int i=0; i lt limit; i++)
   {
   buffer[i]=LSMA(period,i);
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double LSMA(int ma_period,int shift)
 {
  double lengthvar;
  double tmp;
  double sum=0;
  for(int i=ma_period; i gt =1; i--)
   {
   lengthvar=(ma_period+1)/3;
   tmp=(i-lengthvar)*Close[ma_period-i+shift];
   sum+=tmp;
   }
  double value=sum*6/(ma_period*(ma_period+1));
  return(value);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.