Complex Common indicator voor MT4 (MET INDICATOR DOWNLOADEN)

Complex Common Indicator For MT4

Complex Common Indicator For MT4

De Complex Common Indicator For MT4 geeft u nauwkeurige informatie over de overbought en oververkochte toestand van de valutaparen. De berekeningen zijn gebaseerd op de basis- en noteringsvaluta en de recente prijsbeweging wordt benadrukt op de prijsbeweging. Wanneer de curve van de indicator breder wordt, moet u op zoek gaan naar een trendmarkt en dit kan een grote winstkansen creëren. Probeer integendeel in de zijlijn te blijven wanneer de indicatorcurven in de buurt van de referentielijn blijven.

FREE Complex Common Indicator

Download the FREE Complex Common Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Complex Common Indicator For MT4 installeren

Nadat u de indicator via het bovenstaande formulier heeft gedownload, moet u het zip-bestand uitpakken. Vervolgens moet u het bestand Complex_Common.mq4 naar de map MQL4Indicators van uw MT4 installatie kopiëren. Start daarna MT4 opnieuw op en dan kunt u de indicator zien in de lijst met indicatoren.

Parameters van het Complex Common Indicator For MT4

Het Complex Common Indicator For MT4 moet de parameters 0 configureren.

Buffers van het Complex Common Indicator For MT4

Het Complex Common Indicator For MT4 biedt 5 buffers.

SetIndexBuffer(0,USD);
SetIndexBuffer(1,EUR);
SetIndexBuffer(2,GBP);
SetIndexBuffer(3,CHF);
SetIndexBuffer(4,JPY);

Hoofddelen van de code

int start()
 {
  int limit;
  int counted_bars=IndicatorCounted();
//---- ïðîâåðêà íà âîçìîæíûå îøèáêè
  if(counted_bars lt 0) return(-1);
//---- ïîñëåäíèé ïîñ÷èòàííûé áàð áóäåò ïåðåñ÷èòàí
  if(counted_bars gt 0) counted_bars-=10;
  limit=Bars-counted_bars;
//---- îñíîâíîé öèêë
  int Price=6;
  int Mode=3;
  int per1,per2;
  switch(Period())
   {
   case 1:   per1=m1_per; per2=m1_fast; break;
   case 5:   per1=m5_per; per2=m5_fast; break;
   case 15:  per1=m15_per;per2=m15_fast; break;
   case 30:  per1=m30_per;per2=m30_fast; break;
   case 60:  per1=h1_per; per2=h1_fast; break;
   case 240:  per1=h4_per; per2=h4_fast; break;
   case 1440: per1=d_per; per2=d_fast; break;
   case 10080: per1=w_per; per2=w_fast; break;
   case 43200: per1=mn_per; per2=mn_fast; break;
   }
  for(int i=0; i lt limit; i++)
   {
   USD[i]=
   (iMA("EURUSD",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURUSD",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPUSD",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPUSD",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("USDCHF",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDCHF",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("USDJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   EUR[i]=
   (iMA("EURUSD",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURUSD",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURGBP",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURGBP",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURCHF",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURCHF",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   GBP[i]=
   (iMA("GBPUSD",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPUSD",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURGBP",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURGBP",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPCHF",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPCHF",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   CHF[i]=
   (iMA("USDCHF",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDCHF",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURCHF",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURCHF",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPCHF",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPCHF",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("CHFJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("CHFJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   JPY[i]=
   (iMA("USDJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   +
   (iMA("EURJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   +
   (iMA("GBPJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   +
   (iMA("CHFJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("CHFJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   }
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.