Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4

De Lsma Indicator For MT4 wordt meestal gebruikt om het Lsma Indicator For MT4 de Lsma Indicator For MT4 te vinden. U vindt een vetgedrukt voortschrijdend gemiddelde rood gekleurd. Wanneer de prijs boven de rode lijn wordt verhandeld, zult u merken dat de prijs sterk stijgt. Integendeel, wanneer de koers onder de rode lijn wordt verhandeld, moet u uitkijken naar de korte handelssignalen. Probeer deze tool in een hogere periode te gebruiken, zodat u niet te maken krijgt met de kleine trendverandering in de markt.

FREE Lsma Indicator

Download the FREE Lsma Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Lsma Indicator For MT4 installeren

Nadat u de indicator via het bovenstaande formulier heeft gedownload, moet u het zip-bestand uitpakken. Vervolgens moet u het bestand lsma.mq4 naar de map MQL4Indicators van uw MT4 installatie kopiëren. Start daarna MT4 opnieuw op en dan kunt u de indicator zien in de lijst met indicatoren.

Parameters van het Lsma Indicator For MT4

Het Lsma Indicator For MT4 moet de parameters 2 configureren.

extern int period=50;
extern int CountBars=10000;  // Êîëè÷åñòâî îòîáðàæàåìûõ áàðîâ

Buffers van het Lsma Indicator For MT4

Het Lsma Indicator For MT4 biedt 1 buffers.

SetIndexBuffer(0,buffer);

Hoofddelen van de code

void start()
 {
  int counted_bars=IndicatorCounted();
  int limit=Bars-counted_bars;
  if(counted_bars==0)
   {
   limit-=(period+1);
   limit=MathMin(CountBars,limit);
   }
  for(int i=0; i lt limit; i++)
   {
   buffer[i]=LSMA(period,i);
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double LSMA(int ma_period,int shift)
 {
  double lengthvar;
  double tmp;
  double sum=0;
  for(int i=ma_period; i gt =1; i--)
   {
   lengthvar=(ma_period+1)/3;
   tmp=(i-lengthvar)*Close[ma_period-i+shift];
   sum+=tmp;
   }
  double value=sum*6/(ma_period*(ma_period+1));
  return(value);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.