Price_Alert indikator foer MT4 (MED INDIKATOR DOWNLOAD)

Price_Alert Indicator For MT4

Price_Alert Indicator For MT4

Price_Alert Indicator For MT4 är ett avancerat verktyg som används för att automatisera handelsprocessen i viss utsträckning. De naiva handlarna stirrar ofta på sitt handelsdiagram bara för att hitta priset på en viss nivå. Men om du tittar på elithandlarna kommer du att märka att de använder prisalarmeringsindikatorerna. Använd det här verktyget så får du ett automatiskt meddelande när priset når dina fördefinierade nivåer.

FREE Price_Alert Indicator

Download the FREE Price_Alert Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installera Price_Alert Indicator For MT4

När du har laddat ner indikatorn via formuläret ovan måste du packa upp zip-filen. Sedan måste du kopiera filen PriceAlert.mq4 till mappen MQL4Indicators för din MT4 installation. Efter det kan du starta om MT4 så kan du se indikatorn i listan över indikatorer.

Parametrar för Price_Alert Indicator For MT4

Price_Alert Indicator For MT4 har parametrar för 4 att konfigurera.

extern double SoundWhenPriceGoesAbove = 0;
extern double SoundWhenPriceGoesBelow = 0;
extern double SoundWhenPriceIsExactly = 0;
extern bool SendEmail = false; //If true e-mail is sent to the e-mail address set in your MT4. E-mail SMTP Server settings should also be configured in your MT4

Buffertar från Price_Alert Indicator For MT4

Price_Alert Indicator For MT4 tillhandahåller 0 buffertar.

Huvuddelar i koden

int start()
{
  if ((Ask gt SoundWhenPriceGoesAbove) && (SoundWhenPriceGoesAbove gt 0))
  {
   Alert("Price above the alert level.");
   PlaySound("alert.wav");
   SendMail("Price for " + Symbol() + " above the alert level " + Ask, "Price for " + Symbol() + " reached " + Ask + " level, which is above your alert level of " + SoundWhenPriceGoesAbove);
   ObjectDelete("SoundWhenPriceGoesAbove");
   SoundWhenPriceGoesAbove = 0;
  }
  if ((Bid lt SoundWhenPriceGoesBelow) && (SoundWhenPriceGoesBelow gt 0))
  {
   Alert("Price below the alert level.");
   PlaySound("alert.wav");
   SendMail("Price for " + Symbol() + " below the alert level " + Bid, "Price for " + Symbol() + " reached " + Bid + " level, which is below your alert level of " + SoundWhenPriceGoesBelow);
   ObjectDelete("SoundWhenPriceGoesBelow");
   SoundWhenPriceGoesBelow = 0;
  }
  if ((Bid == SoundWhenPriceIsExactly) || (Ask == SoundWhenPriceIsExactly))
  {
   Alert("Price is exactly at the alert level.");
   PlaySound("alert.wav");
   SendMail("Price for " + Symbol() + " exactly at the alert level " + Ask, "Price for " + Symbol() + " reached " + Ask + "/" + Bid + " level, which is exactly your alert level of " + SoundWhenPriceIsExactly);
   ObjectDelete("SoundWhenPriceIsExactly");
   SoundWhenPriceIsExactly = 0;
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.