Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4 används mest för att hitta trendomvändningsskylten i prislistorna. Du hittar ett djärvt rörligt medelvärde färgat i rött. När priset handlas över den röda linjen kommer du att märka att priset stiger kraftigt. Tvärtom, när priset handlas under den röda linjen måste du leta efter de korta handelssignalerna. Försök att använda detta verktyg under en högre period så att du inte behöver hantera den lilla trendförändringen på marknaden.

FREE Lsma Indicator

Download the FREE Lsma Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installera Lsma Indicator For MT4

När du har laddat ner indikatorn via formuläret ovan måste du packa upp zip-filen. Sedan måste du kopiera filen lsma.mq4 till mappen MQL4Indicators för din MT4 installation. Efter det kan du starta om MT4 så kan du se indikatorn i listan över indikatorer.

Parametrar för Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4 har parametrar för 2 att konfigurera.

extern int period=50;
extern int CountBars=10000;  // Êîëè÷åñòâî îòîáðàæàåìûõ áàðîâ

Buffertar från Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4 tillhandahåller 1 buffertar.

SetIndexBuffer(0,buffer);

Huvuddelar i koden

void start()
 {
  int counted_bars=IndicatorCounted();
  int limit=Bars-counted_bars;
  if(counted_bars==0)
   {
   limit-=(period+1);
   limit=MathMin(CountBars,limit);
   }
  for(int i=0; i lt limit; i++)
   {
   buffer[i]=LSMA(period,i);
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double LSMA(int ma_period,int shift)
 {
  double lengthvar;
  double tmp;
  double sum=0;
  for(int i=ma_period; i gt =1; i--)
   {
   lengthvar=(ma_period+1)/3;
   tmp=(i-lengthvar)*Close[ma_period-i+shift];
   sum+=tmp;
   }
  double value=sum*6/(ma_period*(ma_period+1));
  return(value);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.