Complex Common goesterge icin MT4 (goestergesi ile indir)

Complex Common Indicator For MT4

Complex Common Indicator For MT4

Complex Common Indicator For MT4 size döviz çiftlerinin aşırı alım ve aşırı satım durumu hakkında doğru bilgi verir. Hesaplamalar temel ve kotasyon para birimlerini temel alır ve son fiyat hareketi fiyat hareketine vurgulanır. Göstergenin eğrisi genişlediğinde, trend bir pazar aramalısınız ve bu büyük bir kar alma fırsatı yaratabilir. Aksine, gösterge eğrileri referans çizginin yanında kaldığında yan çizgide kalmaya çalışın.

FREE Complex Common Indicator

Download the FREE Complex Common Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Complex Common Indicator For MT4 Yükleme

Göstergeyi yukarıdaki form aracılığıyla indirdikten sonra zip dosyasını açmanız gerekir. Ardından Complex_Common.mq4 dosyasını MT4 kurulumunuzun MQL4Indicators klasörüne kopyalamanız gerekir. Bundan sonra lütfen MT4'i yeniden başlatın, ardından göstergeyi göstergeler listesinde görebileceksiniz.

Complex Common Indicator For MT4 Parametreleri

Complex Common Indicator For MT4 , yapılandırılacak 0 parametrelerine sahiptir.

Complex Common Indicator For MT4

Complex Common Indicator For MT4 , 5 arabelleklerini sağlar.

SetIndexBuffer(0,USD);
SetIndexBuffer(1,EUR);
SetIndexBuffer(2,GBP);
SetIndexBuffer(3,CHF);
SetIndexBuffer(4,JPY);

Kodun Ana Bölümleri

int start()
 {
  int limit;
  int counted_bars=IndicatorCounted();
//---- ïðîâåðêà íà âîçìîæíûå îøèáêè
  if(counted_bars lt 0) return(-1);
//---- ïîñëåäíèé ïîñ÷èòàííûé áàð áóäåò ïåðåñ÷èòàí
  if(counted_bars gt 0) counted_bars-=10;
  limit=Bars-counted_bars;
//---- îñíîâíîé öèêë
  int Price=6;
  int Mode=3;
  int per1,per2;
  switch(Period())
   {
   case 1:   per1=m1_per; per2=m1_fast; break;
   case 5:   per1=m5_per; per2=m5_fast; break;
   case 15:  per1=m15_per;per2=m15_fast; break;
   case 30:  per1=m30_per;per2=m30_fast; break;
   case 60:  per1=h1_per; per2=h1_fast; break;
   case 240:  per1=h4_per; per2=h4_fast; break;
   case 1440: per1=d_per; per2=d_fast; break;
   case 10080: per1=w_per; per2=w_fast; break;
   case 43200: per1=mn_per; per2=mn_fast; break;
   }
  for(int i=0; i lt limit; i++)
   {
   USD[i]=
   (iMA("EURUSD",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURUSD",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPUSD",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPUSD",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("USDCHF",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDCHF",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("USDJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   EUR[i]=
   (iMA("EURUSD",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURUSD",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURGBP",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURGBP",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURCHF",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURCHF",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   GBP[i]=
   (iMA("GBPUSD",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPUSD",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURGBP",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURGBP",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPCHF",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPCHF",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   CHF[i]=
   (iMA("USDCHF",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDCHF",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURCHF",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURCHF",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPCHF",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPCHF",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("CHFJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("CHFJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   JPY[i]=
   (iMA("USDJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   +
   (iMA("EURJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   +
   (iMA("GBPJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   +
   (iMA("CHFJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("CHFJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   }
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.