A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

Indikátor A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4 nakreslí čtyři cenové řádky do cenových grafů. Čára while je nakreslena na základě 8 EMA a dává obchodníkům jasnou představu o směru trendu. A zbývající tři řádky ukazují sílu trendu, uzavřený a největší cíl pro určité obchodní nastavení.

FREE A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator

Download the FREE A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Instalace A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

Po stažení indikátoru pomocí výše uvedeného formuláře je třeba rozbalit zip soubor. Pak musíte zkopírovat soubor Priliv.mq4 do složky MQL4Indicators vaší instalace MT4 . Poté prosím restartujte MT4 a poté uvidíte indikátor v seznamu indikátorů.

Parametry A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4 obsahuje parametry 0 lze nakonfigurovat.

Vyrovnávací A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4 4 A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4 poskytuje vyrovnávací paměti 4 .

SetIndexBuffer(0,Buf_1);
SetIndexBuffer(1,Buf_2);
SetIndexBuffer(2,Buf_3);
SetIndexBuffer(3,Buf_4);

Hlavní části Kodexu

int start()
  {
  int counted_bars=IndicatorCounted();
  if(counted_bars lt 0) return(-1);
  if(counted_bars gt 0) counted_bars--;
  int limit=Bars-counted_bars;
  if(counted_bars==0) limit--;
  i=limit;  
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  for (n=2;n lt =Kol_Line;n++)
   {
   k=n-1;  
   Polzun_1[n]=Polzun_1[k]/KK;
   Polzun_2[n]=Polzun_2[k]/KK;
   Polzun_3[n]=Polzun_3[k]/KK;
   }
//====================================================================================================================
  while(i gt =0)
   {
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   MA_0 = iMA( NULL, 0, Period_MA_0, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i        );   
   Buf_1[i]=MA_0;                            // Îïîðíàÿ ÌÀ
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Buf_2[i]= 0;
   MA_11 = iMA( NULL, 0, Period_MA_1, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i       ); 
   for (n=1;n lt =Kol_Line;n++)
     {
     MA_12 = iMA( NULL, 0, Period_MA_1, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i +Polzun_1[n]);
     Line[n] = MA_11-MA_12;                  
     Buf_2[i] = Buf_2[i]+Line[n];
     }
   Buf_2[i]= MA_0 + K*Buf_2[i]/Kol_Line;
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Buf_3[i]= 0;
   MA_11 = iMA( NULL, 0, Period_MA_2, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i       ); 
   for (n=1;n lt =Kol_Line;n++)
     {
     MA_12 = iMA( NULL, 0, Period_MA_2, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i +Polzun_2[n]);
     Line[n] = MA_11-MA_12;                  
     Buf_3[i] = Buf_3[i]+Line[n];
     }
   Buf_3[i]= iMA( NULL, 0, Period_MA_0*K2, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i) + K*Buf_3[i]/Kol_Line;
   if (K2==0)Buf_3[i]=0;
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Buf_4[i]= 0;
   MA_11 = iMA( NULL, 0, Period_MA_3, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i       ); 
   for (n=1;n lt =Kol_Line;n++)
     {
     MA_12 = iMA( NULL, 0, Period_MA_3, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i +Polzun_3[n]);
     Line[n] = MA_11-MA_12;                  
     Buf_4[i] = Buf_4[i]+Line[n];
     }
   Buf_4[i]= iMA( NULL, 0, Period_MA_0*K3, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i) + K*Buf_4[i]/Kol_Line;
   if (K3==0)Buf_4[i]=0;
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   i--;
   }
//====================================================================================================================
  return(0);
  }
//ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ
int deinit()
  {
  return(0);
  }
//ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.