A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

De A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4 trekt vier belangrijke lijnen in de A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4 . De While-lijn wordt getekend op basis van de 8 EMA en geeft de handelaren een duidelijk idee van de richting van de trend. En de resterende drie lijnen tonen de sterkte van de trend, het gesloten en grootste doel voor bepaalde handelsopstellingen.

FREE A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator

Download the FREE A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4 installeren

Nadat u de indicator via het bovenstaande formulier heeft gedownload, moet u het zip-bestand uitpakken. Vervolgens moet u het bestand Priliv.mq4 naar de map MQL4Indicators van uw MT4 installatie kopiëren. Start daarna MT4 opnieuw op en dan kunt u de indicator zien in de lijst met indicatoren.

Parameters van het A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

Het A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4 moet de parameters 0 configureren.

Buffers van het A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

Het A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4 biedt 4 buffers.

SetIndexBuffer(0,Buf_1);
SetIndexBuffer(1,Buf_2);
SetIndexBuffer(2,Buf_3);
SetIndexBuffer(3,Buf_4);

Hoofddelen van de code

int start()
  {
  int counted_bars=IndicatorCounted();
  if(counted_bars lt 0) return(-1);
  if(counted_bars gt 0) counted_bars--;
  int limit=Bars-counted_bars;
  if(counted_bars==0) limit--;
  i=limit;  
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  for (n=2;n lt =Kol_Line;n++)
   {
   k=n-1;  
   Polzun_1[n]=Polzun_1[k]/KK;
   Polzun_2[n]=Polzun_2[k]/KK;
   Polzun_3[n]=Polzun_3[k]/KK;
   }
//====================================================================================================================
  while(i gt =0)
   {
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   MA_0 = iMA( NULL, 0, Period_MA_0, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i        );   
   Buf_1[i]=MA_0;                            // Îïîðíàÿ ÌÀ
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Buf_2[i]= 0;
   MA_11 = iMA( NULL, 0, Period_MA_1, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i       ); 
   for (n=1;n lt =Kol_Line;n++)
     {
     MA_12 = iMA( NULL, 0, Period_MA_1, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i +Polzun_1[n]);
     Line[n] = MA_11-MA_12;                  
     Buf_2[i] = Buf_2[i]+Line[n];
     }
   Buf_2[i]= MA_0 + K*Buf_2[i]/Kol_Line;
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Buf_3[i]= 0;
   MA_11 = iMA( NULL, 0, Period_MA_2, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i       ); 
   for (n=1;n lt =Kol_Line;n++)
     {
     MA_12 = iMA( NULL, 0, Period_MA_2, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i +Polzun_2[n]);
     Line[n] = MA_11-MA_12;                  
     Buf_3[i] = Buf_3[i]+Line[n];
     }
   Buf_3[i]= iMA( NULL, 0, Period_MA_0*K2, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i) + K*Buf_3[i]/Kol_Line;
   if (K2==0)Buf_3[i]=0;
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Buf_4[i]= 0;
   MA_11 = iMA( NULL, 0, Period_MA_3, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i       ); 
   for (n=1;n lt =Kol_Line;n++)
     {
     MA_12 = iMA( NULL, 0, Period_MA_3, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i +Polzun_3[n]);
     Line[n] = MA_11-MA_12;                  
     Buf_4[i] = Buf_4[i]+Line[n];
     }
   Buf_4[i]= iMA( NULL, 0, Period_MA_0*K3, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i) + K*Buf_4[i]/Kol_Line;
   if (K3==0)Buf_4[i]=0;
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   i--;
   }
//====================================================================================================================
  return(0);
  }
//ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ
int deinit()
  {
  return(0);
  }
//ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.