Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5Table Of Contents:

  1. Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5
  2. Hva er Fibonacci Retracement?
  3. Hvordan tolke Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5
  4. Hvordan kan Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 integreres i et handelssystem
  5. Konklusjon

Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 finner automatisk to viktige prisendringer på et diagram, og fortsetter deretter med å tegne Fibonacci-linjer mellom de to.

FREE Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator

Download the FREE Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Hva er Fibonacci Retracement?

Fibonacci-nivåer ble oppdaget av den italienske matematikeren Leonardo “Fibonacci” Pisano på 1200-tallet. Fibonacci var den første som introduserte bruken av arabisk-hinduiske tall i Europa, og utviklet en sekvens med tall - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Hvert nummer i sekvensen er summen av de to forgjengerne. Et annet bemerkelsesverdig aspekt ved denne sekvensen er at hvert tall er omtrent 1,618 ganger større enn det forrige tallet. Dette vanlige forholdet mellom hvert nummer i sekvensen er grunnlaget for retracement nivåene som brukes i finansiell handel.

Hvordan tolke Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5

Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 velger to ekstreme prispunkter på et diagram og deler deretter den vertikale avstanden med Fibonacci-forholdet. 0,00% er startpunktet for retracement, mens 100,00% representerer en fullstendig reversering til det opprinnelige punktet for flyttingen. De viktigste Fibonacci-nivåene er 23.600%, 38.2% og 61.80%, som er horisontalt plottet på prisnettet for å finne sannsynlige prisendringer.

Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 kan brukes i mange andre tekniske analysestudier som Elliott Wave-teori, Gartley-mønstre og Tirone-nivåer. En annen fremtredende funksjon ved Fibonacci retracement er at de, i motsetning til glidende gjennomsnitt, er statiske prispoeng. Denne statiske naturen til Fibonacci-nivåer hjelper til med enkel og rask identifisering, slik at handelsmenn og investorer kan forutse tilbakeføring i prisaksjonen.

Hvordan kan Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 integreres i et handelssystem

Fibonacci retracement-nivåer brukes til å nullstille på kjøp av områder etter et tilbaketrekking av oksemarkedet, og kortsone etter et bjørnemarkedsmøte. Det er alltid forsvarlig å legge til momentumindikatorer som MACD og Stochastics for å øke oddsen for å lykkes med å peke de mest fordelaktige oppføringene. Når et Fibonacci-nivå overlapper med vendepunkter i en indikator, blir den forventede støtten eller motstanden enda mer potent.

Basert på dybden på Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 , Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 en 23.60% retracement for å være relativt grunt, funnet under konsolideringsmønster for flagg eller vimpel. Grunne tilbaketrekninger skjer ofte, men for å tjene på dem krever nøye overvåking og en raskere utløsende handel. Pullbacks i området fra% 50-50,00% regnes som moderat, og skjer under trekant- og kilemønster.

Det viktigste Fibonacci-nivået som handelsmenn alltid passer på er 0.618, som er det inverse of golden ratio (1.618). 0,618 retracement vanligvis har en tendens til å være det maksimale nivået opp til hvilket en motsvingstrend reversering strekker seg, der de endelige kjøpere eller selgere kaster inn håndkleet for pris for å gjenoppta den bredere trenden. De fleste næringsdrivende venter på at en bullish eller bearish bearish lysestake skal fullføres over eller under et Fibonacci-nivå for å bekrefte eksistensen av støtte eller motstand før de setter i gang en handel.

Konklusjon

Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 kan brukes til å identifisere slutten på en mot-trend-avvisning. Mottrendsprett tilbakefører vanligvis en viss del av det forrige prisutviklingen. Selv om de kortere tilbaketrekningene på 23.60% er vanlige, gir 38.20% -61.80% de maksimale mulighetene for å tjene penger. Andre tekniske analysesignaler anbefales for å bekrefte et nivå som er foreslått av Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 . Omvendelsesområder kan bekreftes med momentumindikatorer, lysestakeoppskrifter, diagrammønstre eller volumanalyse. Jo mer bekreftende faktorer som brukes, desto mer robust blir det tilsvarende signalet.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.