Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5Table Of Contents:

  1. Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5
  2. Co to jest Retracement Fibonacciego?
  3. Jak interpretować Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5
  4. W jaki sposób Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 być zintegrowany z systemem handlowym
  5. Wniosek

Wskaźnik Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 automatycznie znajduje dwa znaczące punkty odwrócenia ceny na wykresie, a następnie rysuje linie Fibonacciego między nimi.

FREE Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator

Download the FREE Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Co to jest Retracement Fibonacciego?

Poziomy Fibonacciego odkrył włoski matematyk Leonardo „Fibonacci” Pisano w XIII wieku. Fibonacci jako pierwszy wprowadził użycie cyfr arabsko-hinduskich w Europie i opracował ciąg liczb - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 itd. Każda liczba w sekwencji to suma dwóch poprzedników. Innym niezwykłym aspektem tej sekwencji jest to, że każda liczba jest około 1,618 razy większa niż poprzednia liczba. Ten wspólny stosunek między każdą liczbą w sekwencji stanowi podstawę poziomów zniesienia stosowanych w obrocie finansowym.

Jak interpretować Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5

Wskaźnik Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 wybiera dwa ekstremalne punkty cenowe na wykresie, a następnie dzieli odległość pionową przez współczynniki Fibonacciego. Punkt początkowy wycofania to 0,00%, a 100,00% oznacza całkowite odwrócenie pierwotnego punktu ruchu. Najważniejsze poziomy Fibonacciego to 23,600%, 38,2% i 61,80%, które są wykreślane poziomo na siatce cen w celu zlokalizowania prawdopodobnych punktów odwrócenia cen.

Wskaźnik Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 może być stosowany w wielu innych analizach technicznych, takich jak teoria Elliotta, wzorce Gartleya i poziomy Tirone. Inną wyróżniającą cechą zniesienia Fibonacciego jest to, że w przeciwieństwie do średnich ruchomych, są to statyczne punkty cenowe. Ta statyczna natura poziomów Fibonacciego pomaga w łatwej i szybkiej identyfikacji, umożliwiając traderom i inwestorom przewidywanie odwrócenia akcji cenowej.

W jaki sposób Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 być zintegrowany z systemem handlowym

Poziomy zniesienia Fibonacciego są używane do wyzerowania na obszarach zakupów po wycofaniu się z hossy i strefach zwarć po wiecu na rynku niedźwiedzi. Zawsze rozsądnie jest dodawać wskaźniki pędu, takie jak MACD i Stochastics, aby zwiększyć szanse skutecznego wskazania najbardziej korzystnych pozycji. Kiedy poziom Fibonacciego pokrywa się z punktami zwrotnymi wskaźnika, oczekiwane wsparcie lub opór staje się jeszcze silniejsze.

W oparciu o głębokość wskaźnika Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 23,60% uważa się za stosunkowo płytkie, stwierdzone podczas wzorów konsolidacji flagi lub proporczyka. Płytkie wycofania zdarzają się często, ale korzystanie z nich wymaga ścisłego monitorowania i szybszego uruchomienia handlu. Wycofania w przedziale 38,20% -50,00% są uważane za umiarkowane i występują podczas wzorów trójkątów i klinów.

Najbardziej znaczący poziom Fibonacciego, na który inwestorzy niezmiennie zwracają uwagę, to 0,618, co jest odwrotnością złotego podziału (1,618). Zniesienie 0,618 zazwyczaj jest maksymalnym poziomem, do którego rozciąga się odwrócenie trendu, w którym ostateczni kupujący lub sprzedający rzucają ręcznik, aby cena mogła wrócić do szerszego trendu. Większość traderów czeka na uparty lub niedźwiedzi świecznik, aby ukończyć powyżej lub poniżej poziomu Fibonacciego, aby potwierdzić istnienie wsparcia lub oporu przed rozpoczęciem handlu.

Wniosek

Wskaźnik Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 może być użyty do określenia końca odbicia przeciwnego trendu. Odbicia w przeciwnych trendach zazwyczaj odtwarzają pewną część poprzedniego ruchu cenowego. Podczas gdy krótsze 23,60% retrospekcje są powszechne, 38,20% -61,80% zapewnia maksymalne możliwości zysku. Zalecane są inne sygnały analizy technicznej w celu potwierdzenia poziomu sugerowanego przez wskaźnik Auto Fibonacci Indicator (Auto Fibos) Indicator For MT5 . Obszary cofnięć można potwierdzić za pomocą wskaźników pędu, wzorów świeczników, wzorów wykresów lub analizy objętości. Im więcej zastosowanych czynników potwierdzających, tym bardziej niezawodny będzie odpowiedni sygnał.

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.