3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5

3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5

Table Of Contents:

 1. 3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5
 2. Installere 3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5
 3. Parametere for 3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5
 4. Buffere av 3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5
 5. Hoveddeler av koden

3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5 er en forbedret versjon av sikksakk-indikatoren som trekker verdiene til 3 zigzags på diagrammet. De tre sikksakkene har forskjellig periode for kalkulasjonen. Derfor er en liten, en midtre og en stor sikksakk kalkulert. I stedet for å tegne sikksakk-linjene på diagrammet (som ville rotet diagrammet) tegner denne indikatoren prikker ved sikksakkpunktene. Prikkene har forskjellige størrelser slik at du kan skille mellom de forskjellige sikksakkene.

FREE 3_Level_ZZ_Semafor Indicator

Download the FREE 3_Level_ZZ_Semafor Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installere 3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5

Etter at du har lastet ned indikatoren via skjemaet over, må du pakke ut zip-filen. Deretter må du kopiere filen 3_level_zz_semafor.mq5 til mappen MQL5Indicators for din MT5 installasjon. Etter det kan du starte MT5 på nytt, så vil du kunne se indikatoren i listen over indikatorer.

Parametere for 3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5

3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5 har 15 parametere som skal konfigureres.

input int Period1=5; input int Deviation1=1; input int Backstep1=3; input int HighSymbol1=159; input int LowSymbol1=159; input int Period2=13; input int Deviation2=8; input int Backstep2=5; input int HighSymbol2=108; input int LowSymbol2=108; input int Period3=34; input int Deviation3=21; input int Backstep3=12; input int HighSymbol3=163; input int LowSymbol3=163; 

Buffere av 3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5

3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5 inneholder 6 buffere.

SetIndexBuffer(0,LowBuffer1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,HighBuffer1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,LowBuffer2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,HighBuffer2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,LowBuffer3,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(5,HighBuffer3,INDICATOR_DATA); 

Hoveddeler av koden

int OnCalculate(const int rates_total,  // number of bars in history at the current tick         const int prev_calculated,// number of bars calculated at previous call         const datetime &time[],         const double &open[],         const double& high[],   // price array of maximums of price for the indicator calculation         const double& low[],   // price array of minimums of price for the indicator calculation         const double &close[],         const long &tick_volume[],         const long &volume[],         const int &spread[])  { //---- checking the number of bars to be enough for the calculation  if(rates_total lt StartBar) return(0); //---- declarations of local variables   int limit,to_copy1,to_copy2,to_copy3; //---- calculation of the first starting index for the bars recalculation loop  if(prev_calculated gt rates_total || prev_calculated lt =0) // checking for the first start of calculation of an indicator   {    limit=rates_total-StartBar; // starting index for calculation of all bars    to_copy1=rates_total;    to_copy2=rates_total;    to_copy3=rates_total;   }  else   {    limit=rates_total-prev_calculated;    to_copy1=limit+StartBar1;    to_copy2=limit+StartBar2;    to_copy3=limit+StartBar3;   } //---- copy the newly appeared data in the indicator buffers  if(CopyBuffer(Handle1,1,0,to_copy1,HighBuffer1) lt =0) return(0);  if(CopyBuffer(Handle1,2,0,to_copy1,LowBuffer1) lt =0) return(0);  if(CopyBuffer(Handle2,1,0,to_copy2,HighBuffer2) lt =0) return(0);  if(CopyBuffer(Handle2,2,0,to_copy2,LowBuffer2) lt =0) return(0);  if(CopyBuffer(Handle3,1,0,to_copy3,HighBuffer3) lt =0) return(0);  if(CopyBuffer(Handle3,2,0,to_copy3,LowBuffer3) lt =0) return(0); //----     return(rates_total);  } //+------------------------------------------------------------------+ 

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.