3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5

3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5

Table Of Contents:

 1. 3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5
 2. 3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5 Yükleme
 3. 3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5 Parametreleri
 4. 3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5
 5. Kodun Ana Bölümleri

3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5 , zikzak göstergesinin grafikteki 3 zikzak değerini çeken geliştirilmiş bir versiyonudur. 3 zikzak kireçlenme için farklı sürelere sahiptir. Bu nedenle bir küçük, bir orta ve bir büyük zikzak kalsuallanır. Grafik üzerinde zikzak çizgileri çizmek yerine (grafiği bozacak) bu gösterge zikzak noktalarında noktalar çizer. Noktaların farklı boyutları vardır, böylece farklı zikzakları ayırt edebilirsiniz.

FREE 3_Level_ZZ_Semafor Indicator

Download the FREE 3_Level_ZZ_Semafor Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5 Yükleme

Göstergeyi yukarıdaki form aracılığıyla indirdikten sonra zip dosyasını açmanız gerekir. Ardından 3_level_zz_semafor.mq5 dosyasını MT5 kurulumunuzun MQL5Indicators klasörüne kopyalamanız gerekir. Bundan sonra lütfen MT5'i yeniden başlatın, ardından göstergeyi göstergeler listesinde görebileceksiniz.

3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5 Parametreleri

3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5 , yapılandırılacak 15 parametrelerine sahiptir.

input int Period1=5; input int Deviation1=1; input int Backstep1=3; input int HighSymbol1=159; input int LowSymbol1=159; input int Period2=13; input int Deviation2=8; input int Backstep2=5; input int HighSymbol2=108; input int LowSymbol2=108; input int Period3=34; input int Deviation3=21; input int Backstep3=12; input int HighSymbol3=163; input int LowSymbol3=163; 

3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5

3_Level_ZZ_Semafor Indicator For MT5 , 6 arabelleklerini sağlar.

SetIndexBuffer(0,LowBuffer1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,HighBuffer1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,LowBuffer2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,HighBuffer2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,LowBuffer3,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(5,HighBuffer3,INDICATOR_DATA); 

Kodun Ana Bölümleri

int OnCalculate(const int rates_total,  // number of bars in history at the current tick         const int prev_calculated,// number of bars calculated at previous call         const datetime &time[],         const double &open[],         const double& high[],   // price array of maximums of price for the indicator calculation         const double& low[],   // price array of minimums of price for the indicator calculation         const double &close[],         const long &tick_volume[],         const long &volume[],         const int &spread[])  { //---- checking the number of bars to be enough for the calculation  if(rates_total lt StartBar) return(0); //---- declarations of local variables   int limit,to_copy1,to_copy2,to_copy3; //---- calculation of the first starting index for the bars recalculation loop  if(prev_calculated gt rates_total || prev_calculated lt =0) // checking for the first start of calculation of an indicator   {    limit=rates_total-StartBar; // starting index for calculation of all bars    to_copy1=rates_total;    to_copy2=rates_total;    to_copy3=rates_total;   }  else   {    limit=rates_total-prev_calculated;    to_copy1=limit+StartBar1;    to_copy2=limit+StartBar2;    to_copy3=limit+StartBar3;   } //---- copy the newly appeared data in the indicator buffers  if(CopyBuffer(Handle1,1,0,to_copy1,HighBuffer1) lt =0) return(0);  if(CopyBuffer(Handle1,2,0,to_copy1,LowBuffer1) lt =0) return(0);  if(CopyBuffer(Handle2,1,0,to_copy2,HighBuffer2) lt =0) return(0);  if(CopyBuffer(Handle2,2,0,to_copy2,LowBuffer2) lt =0) return(0);  if(CopyBuffer(Handle3,1,0,to_copy3,HighBuffer3) lt =0) return(0);  if(CopyBuffer(Handle3,2,0,to_copy3,LowBuffer3) lt =0) return(0); //----     return(rates_total);  } //+------------------------------------------------------------------+ 

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.