Better Volume Indicator For MT5

Better Volume Indicator For MT5

Pokazatelj Better Volume Indicator For MT5 poznat je kao korisnici tehničkih trgovaca. Za analizu ključnih trendova koristi algoritam pokazatelja glasnoće, zajedno s podacima SMA. Oni koji se oslanjaju na ovu ručnu metodu trgovanja mogu imati veliku prednost s ovim alatom jer uz visoku razinu preciznosti može pokazati trend cijena.

Sve dok cijena ide prema sjeveru, pojavit ćete česte zelene trake u okviru indikatora. Suprotno tome, česte će se crvene trake tiskati u okviru indikatora sve dok prodavači guraju cijenu prema jugu. Postavke narudžbe morate pronaći u kritičnoj razini opskrbe ili otpora, a zatim biste trebali koristiti traku indikatora.

Ali budite sigurni da ne popravljate grafikon pomoću još nekoliko pokazatelja glasnoće, zajedno s ovim alatom. Neka stvari budu jednostavne i postavite šipke u D1 okvir. Upotrijebite račun prakse ako vam se stvari čine teškim u startu.

FREE Better Volume Indicator

Download the FREE Better Volume Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Instaliranje riječi Better Volume Indicator For MT5

Nakon što preuzmete indikator preko gornjeg obrasca, morate raspakirati zip datoteku. Tada morate kopirati datoteku Minions.BetterVolume.mq5 u mapu MQL5Indicators vaše MT5 instalacije. Nakon toga ponovno pokrenite MT5 i tada ćete indikator moći vidjeti na popisu pokazatelja.

Parametri Better Volume Indicator For MT5

Better Volume Indicator For MT5 ima 2 parametre za konfiguriranje.

input ENUM_APPLIED_VOLUME inpAppliedVolume = VOLUME_REAL; // Volume Type
input int         inpBarsToAnalyze = 20;     // N past bars to analyze

Puferi Better Volume Indicator For MT5

Better Volume Indicator For MT5 osigurava 2 međuspremnike.

SetIndexBuffer( 0, bufferVolume, INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer( 1, bufferColors, INDICATOR_COLOR_INDEX );

Glavni dijelovi kodeksa

int OnCalculate(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime &time[],
        const double &open[],
        const double &high[],
        const double &low[],
        const double &close[],
        const long &tick_volume[],
        const long &volume[],
        const int &spread[])
  {
  int  start=prev_calculated-1;
  long SMA;

  if (rates_total lt 2) { return(0); }   // check for rates total

  if (start lt 1) { start=1; }       // correct position

  // calculates the volumes histogram...
  for(int i=start; i lt rates_total && !IsStopped(); i++) {

    bufferVolume[i] = (double)(paramAppliedVolume==VOLUME_REAL ? volume[i] : tick_volume[i]);   // calculates the indicator...

    if(paramAppliedVolume==VOLUME_REAL) {
      SMA = SMAOnArray(volume, paramBarsToAnalyze, i );
    } else {
      SMA = SMAOnArray(tick_volume, paramBarsToAnalyze, i );
    }
    
    // change candle colors accordingly...
    if   (open[i] lt close[i] && bufferVolume[i] gt SMA) { bufferColors[i]=1.0; } 
    else if (open[i] gt close[i] && bufferVolume[i] gt SMA) { bufferColors[i]=2.0; }
    else                       { bufferColors[i]=0.0; }
  
  }

  return(rates_total);
 }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculates a SMA over an indicator array...           |
//+------------------------------------------------------------------+
long SMAOnArray( const long &array[], int period, int position ) {
  long sum = 0;

  if (position-period lt = 0) { return false; }

  for (int i = position-period+1; i lt =position; i++) {
    sum += array[i];
  }

  return sum / period;
}
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.