Better Volume Indicator For MT5

Better Volume Indicator For MT5

Better Volume Indicator For MT5 er kjent som brukere av tekniske handelsmenn. Den bruker algoritmen til volumindikatoren sammen med SMA-data for analyse av nøkkeltrenden. De som er avhengige av denne manuelle handelsmetoden, kan ha en stor fordel med dette verktøyet, da det kan vise prisutviklingen med det høye presisjonsnivået.

Så lenge prisen går nordover, vil du oppleve hyppige grønne søyler i indikatorrammen. Tvert imot, hyppige røde søyler kommer til å bli skrevet ut i indikatorrammen så lenge selgerne presser prisen sørover. Du må finne ordreoppsettene dine i det kritiske tilførsels- eller motstandsnivået, og deretter skal indikatorstangen brukes.

Men pass på at du ikke roter opp diagrammet ved å bruke noen flere volumindikatorer sammen med dette verktøyet. Hold ting enkelt og sett stengene i D1-rammen. Bruk praksisregnskapet hvis ting virker vanskelig i starten.

FREE Better Volume Indicator

Download the FREE Better Volume Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installere Better Volume Indicator For MT5

Etter at du har lastet ned indikatoren via skjemaet over, må du pakke ut zip-filen. Deretter må du kopiere filen Minions.BetterVolume.mq5 til mappen MQL5Indicators for din MT5 installasjon. Etter det kan du starte MT5 på nytt, så vil du kunne se indikatoren i listen over indikatorer.

Parametere for Better Volume Indicator For MT5

Better Volume Indicator For MT5 har 2 parametere som skal konfigureres.

input ENUM_APPLIED_VOLUME inpAppliedVolume = VOLUME_REAL; // Volume Type
input int         inpBarsToAnalyze = 20;     // N past bars to analyze

Buffere av Better Volume Indicator For MT5

Better Volume Indicator For MT5 inneholder 2 buffere.

SetIndexBuffer( 0, bufferVolume, INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer( 1, bufferColors, INDICATOR_COLOR_INDEX );

Hoveddeler av koden

int OnCalculate(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime &time[],
        const double &open[],
        const double &high[],
        const double &low[],
        const double &close[],
        const long &tick_volume[],
        const long &volume[],
        const int &spread[])
  {
  int  start=prev_calculated-1;
  long SMA;

  if (rates_total lt 2) { return(0); }   // check for rates total

  if (start lt 1) { start=1; }       // correct position

  // calculates the volumes histogram...
  for(int i=start; i lt rates_total && !IsStopped(); i++) {

    bufferVolume[i] = (double)(paramAppliedVolume==VOLUME_REAL ? volume[i] : tick_volume[i]);   // calculates the indicator...

    if(paramAppliedVolume==VOLUME_REAL) {
      SMA = SMAOnArray(volume, paramBarsToAnalyze, i );
    } else {
      SMA = SMAOnArray(tick_volume, paramBarsToAnalyze, i );
    }
    
    // change candle colors accordingly...
    if   (open[i] lt close[i] && bufferVolume[i] gt SMA) { bufferColors[i]=1.0; } 
    else if (open[i] gt close[i] && bufferVolume[i] gt SMA) { bufferColors[i]=2.0; }
    else                       { bufferColors[i]=0.0; }
  
  }

  return(rates_total);
 }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculates a SMA over an indicator array...           |
//+------------------------------------------------------------------+
long SMAOnArray( const long &array[], int period, int position ) {
  long sum = 0;

  if (position-period lt = 0) { return false; }

  for (int i = position-period+1; i lt =position; i++) {
    sum += array[i];
  }

  return sum / period;
}
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.