UltraWPR_HTF Indicator For MT5

UltraWPR_HTF Indicator For MT5

UltraWPR_HTF Indicator For MT5 er mest kjent for sine forskjellige valg av tidsrammer. Ultra WPR-verktøyet for høyere tidsramme kan vise deg det nøyaktige stedet når kjøperne eller selgerne begynner å miste kreftene. Det kritiske nivået for kjøperne er merket med tallet 8 siden de begynner å miste hastigheten.

For selgerne er hovednivået merket med tallet 2. Etter at lesningen av indikatoren traff nummer 2, tar kjøperne sakte kontroll over trenden. Olivenfargeskyen dannes etter at kjøperne får kontroll og lavendelfargeskyen viser kontrollen til selgerne. Men fargen er ikke den eneste måten du kan handle på. Du bør ha den analytiske evnen til å finne kritisk støtte og motstand i en 4-timers tidsramme og over.

Etter å ha funnet SR-sonen, se etter signalene. Når handelsoppsettet er bekreftet, bruk indikatoren til å filtrere falske signaler. Men unngå å ta lesningen fra denne indikatoren på kritiske politiske nyheter, da det kan føre til store svingninger i pris.

FREE UltraWPR_HTF Indicator

Download the FREE UltraWPR_HTF Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Installere UltraWPR_HTF Indicator For MT5

Etter at du har lastet ned indikatoren via skjemaet over, må du pakke ut zip-filen. Deretter må du kopiere filen ultrawpr_htf.mq5 til mappen MQL5Indicators for din MT5 installasjon. Etter det kan du starte MT5 på nytt, så vil du kunne se indikatoren i listen over indikatorer.

Parametere for UltraWPR_HTF Indicator For MT5

UltraWPR_HTF Indicator For MT5 har 17 parametere som skal konfigureres.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indicator chart period
input int WPR_Period=13;           // WPR indicator period
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;   // Method of averaging
input int StartLength=3;           // Initial averaging period
input int WPhase=100;            // Averaging parameter
input uint Step=5;              // Period change step
input uint StepsTotal=10;          // Number of period changes
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Smoothing method
input int SmoothLength=3;          // Smoothing depth
input int SmoothPhase=100;          // Smoothing parameter (-100..+100)
input uint UpLevel=80;            // Overbought level (%)
input uint DnLevel=20;            // Oversold level (%)
input color UpLevelsColor=Blue;       // Overbought level color
input color DnLevelsColor=Blue;       // Oversold level color
input STYLE Levelstyle=DASH_;        // Style of the levels
input WIDTH LevelsWidth=Width_1;      // Depth of the levels
input int  Shift=0;            // Horizontal shift of the indicator in bars

Buffere av UltraWPR_HTF Indicator For MT5

UltraWPR_HTF Indicator For MT5 inneholder 1 buffere.

SetIndexBuffer(Number,Buffer,INDICATOR_DATA);

Hoveddeler av koden

int OnCalculate(const int rates_total,  // number of bars in history at the current tick
        const int prev_calculated,// amount of history in bars at the previous tick
        const datetime &time[],
        const double &open[],
        const double &high[],
        const double &low[],
        const double &close[],
        const long &tick_volume[],
        const long &volume[],
        const int &spread[])
 {
//--- checking if the number of bars is enough for the calculation
  if(rates_total lt min_rates_total) return(RESET);
  if(BarsCalculated(Ind_Handle) lt Bars(Symbol(),TimeFrame)) return(prev_calculated);
//--- indexing elements in arrays as in timeseries 
  ArraySetAsSeries(time,true);
//---
  if(!CountIndicator(0,Symbol(),TimeFrame,Ind_Handle,0,Ind1Buffer,1,Ind2Buffer,
              time,rates_total,prev_calculated,min_rates_total)) return(RESET);
//---   
  return(rates_total);
 }
//---
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator buffer initialization                 |
//+------------------------------------------------------------------+  
void IndInit(int Number,double &Buffer[])
 {
//--- Set dynamic array as an indicator buffer
  SetIndexBuffer(Number,Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- Indexing elements in the buffer as in timeseries
  ArraySetAsSeries(Buffer,true);
//---
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| CountLine                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CountIndicator(uint   Numb,      // The number of the CountLine function in the list in the indicator code (starting number - 0)
          string  Symb,      // Chart symbol
          ENUM_TIMEFRAMES TFrame,  // Chart period
          int   IndHandle,    // The handle of the processed indicator
          uint   UpBuffNumb,   // The number of the buffer of the processed indicator for an uptrend
          double& UpIndBuf[],   // Receiving buffer of the indicator for an uptrend
          uint   DnBuffNumb,   // The number of the buffer of the processed indicator for a downtrend
          double& DnIndBuf[],   // Receiving buffer of the indicator for a downtrend
          const datetime& iTime[], // Timeseries of time
          const int Rates_Total,  // Amount of history in bars on the current tick
          const int Prev_Calculated,// amount of history in bars at the previous tick
          const int Min_Rates_Total)// minimum amount of history in bars for calculation
 {
//---
  static int LastCountBar[SIZE];
  datetime IndTime[1];
  int limit;
//--- calculations of the necessary amount of data to be copied
//--- and the limit starting index for the bars recalculation loop
  if(Prev_Calculated gt Rates_Total || Prev_Calculated lt =0)// Checking for the first start of the indicator calculation
   {
   limit=Rates_Total-Min_Rates_Total-1; // Starting index for calculation of all bars
   LastCountBar[Numb]=limit;
   }
  else limit=LastCountBar[Numb]+Rates_Total-Prev_Calculated; // Starting index for calculation of new bars 
//--- main indicator calculation loop
  for(int bar=limit; bar gt =0 && !IsStopped(); bar--)
   {
   //---- reset the contents of the indicator buffers for calculation
   UpIndBuf[bar]=EMPTYVALUE;
   DnIndBuf[bar]=EMPTYVALUE;

   //---- Copy new data to the IndTime array
   if(CopyTime(Symbol(),TFrame,iTime[bar],1,IndTime) lt =0) return(RESET);

   if(iTime[bar] gt =IndTime[0] && iTime[bar+1] lt IndTime[0])
    {
     LastCountBar[Numb]=bar;
     double Arr[1];

     //--- Copy new data to the Arr array
     if(CopyBuffer(IndHandle,UpBuffNumb,iTime[bar],1,Arr) lt =0) return(RESET); UpIndBuf[bar]=Arr[0];
     if(CopyBuffer(IndHandle,DnBuffNumb,iTime[bar],1,Arr) lt =0) return(RESET); DnIndBuf[bar]=Arr[0];
    }
   else
    {
     UpIndBuf[bar]=UpIndBuf[bar+1];
     DnIndBuf[bar]=DnIndBuf[bar+1];
    }
   }
//---   
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TimeFramesCheck()                        |
//+------------------------------------------------------------------+  
bool TimeFramesCheck(string IndName,
           ENUM_TIMEFRAMES TFrame) //Indicator 1 chart period (smallest timeframe)
 {
//--- Checking correctness of the chart periods
  if(TFrame lt Period() && TFrame!=PERIOD_CURRENT)
   {
   Print("Chart period for the "+IndName+" indicator cannot be less than the period of the current chart!");
   Print ("You must change the indicator input parameters!");
   return(RESET);
   }
//---
  return(true);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!