UltraRSI Indicator For MT5

UltraRSI Indicator For MT5

UltraRSI Indicator For MT5 er en ypperlig indikator for å måle og vise styrken til en eiendel i sine respektive hausse og bearish trendingperioder i markedet - ved første øyekast er oscillatoren satt opp på en unormal måte som de fleste handelsmenn ikke er vant til å ha sa at selv om det fremdeles sørger for enkel tolkning. Denne indikatoren er en avansert versjon av den normale Relative Strength Index der den næringsdrivende har opptil ti forskjellige alternativer å velge mellom for å definere sin utjevningsalgoritme, men den resulterende svingningen er ikke i form av en linje, men i form av to forskjellige farger skyer som fungerer som en trendretningsindikator og som en trendstyrkebarometer. Den blå skyen er for bullish perioder i markedet, og de rosa skyene er for bearish perioder i markedet som er flott, og derfor bør handelsmenn se på å utnytte bruken av denne indikatoren fordi størrelsen på bredden til de respektive skyene tydelig definerer utgangs- og inngangspunkter for den næringsdrivende. Så når en ny trend dannes - som bekreftet av fargeendringen på de to skyene - kan handelsmannen bestemme seg for å åpne en handel på det tidspunktet, hvoretter skyen vil utvide seg i bredde i direkte forhold til trendstyrken og deretter vil den trekke seg sammen og reduseres i bredden - når skyen har sunket nesten fullstendig i bredden, kan den næringsdrivende stenge handelen som de er i.

FREE UltraRSI Indicator

Download the FREE UltraRSI Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Installere UltraRSI Indicator For MT5

Etter at du har lastet ned indikatoren via skjemaet over, må du pakke ut zip-filen. Deretter må du kopiere filen ultrarsi.mq5 til mappen MQL5Indicators for din MT5 installasjon. Etter det kan du starte MT5 på nytt, så vil du kunne se indikatoren i listen over indikatorer.

Parametere for UltraRSI Indicator For MT5

UltraRSI Indicator For MT5 har 16 parametere som skal konfigureres.

input int RSI_Period=13;              // RSI indicator period
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Applied price
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;       // Smoothing method
input int StartLength=3;              // Initial smoothing period
input int WPhase=100;                // Smoothing parameter
input uint Step=5;                 // Period change step
input uint StepsTotal=10;              // Number of period changes
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;     // Smoothing method
input int SmoothLength=3;              // Smoothing depth
input int SmoothPhase=100;             // Smoothing parameter
input uint UpLevel=80;               // Overbought level, %%
input uint DnLevel=20;               // Oversold level, %%
input color UpLevelsColor=Blue;           // Overbought level color
input color DnLevelsColor=Blue;           // Oversold level color
input STYLE Levelstyle=DASH_;            // Levels style
input WIDTH LevelsWidth=Width_1;          // Levels width

Buffere av UltraRSI Indicator For MT5

UltraRSI Indicator For MT5 inneholder 2 buffere.

SetIndexBuffer(0,BullsBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,BearsBuffer,INDICATOR_DATA);

Hoveddeler av koden

int OnCalculate(const int rates_total,  // number of bars in history at the current tick
        const int prev_calculated,// number of bars calculated at previous call
        const datetime &time[],
        const double &open[],
        const double& high[],   // price array of maximums of price for the indicator calculation
        const double& low[],   // price array of minimums of price for the indicator calculation
        const double &close[],
        const long &tick_volume[],
        const long &volume[],
        const int &spread[])
 {
//---- checking the number of bars to be enough for the calculation
  if(BarsCalculated(RSI_Handle) lt rates_total
   || rates_total lt min_rates_total)
   return(RESET);

//---- declaration of local variables 
  int to_copy,limit,bar,maxbar1,maxbar2;
  double RSI[],upsch,dnsch;

//---- calculation of maxbar initial index for the XMASeries() function
  maxbar1=rates_total-1-min_rates_wpr;
  maxbar2=rates_total-1-min_rates_xma;

//---- calculation of the limit starting index for the bars recalculation loop
  if(prev_calculated gt rates_total || prev_calculated lt =0)// checking for the first start of the indicator calculation
   limit=maxbar1;            // starting index for calculation of all bars
  else limit=rates_total-prev_calculated; // starting index for calculation of new bars
//----  
  to_copy=limit+2;
//--- copy newly appeared data in the arrays
  if(CopyBuffer(RSI_Handle,0,0,to_copy,RSI) lt =0) return(RESET);

//---- indexing elements in arrays as time series 
  ArraySetAsSeries(RSI,true);

//---- main indicator calculation loop
  for(bar=limit; bar gt =0 && !IsStopped(); bar--)
   {
   for(int sm=int(StepsTotal); sm gt =0 && !IsStopped(); sm--)
     xwpr0[sm]=XMA[sm].XMASeries(maxbar1,prev_calculated,rates_total,W_Method,WPhase,period[sm],RSI[bar],bar,true);

   if(bar gt maxbar2)
    {
     if(bar) ArrayCopy(xwpr1,xwpr0,0,0,WHOLE_ARRAY);
     continue;
    }

   upsch=0;
   dnsch=0;
   for(int sm=int(StepsTotal); sm gt =0 && !IsStopped(); sm--)
     if(xwpr0[sm] gt xwpr1[sm]) upsch++;
   else          dnsch++;

   BullsBuffer[bar]=XMA[StTot1].XMASeries(maxbar2,prev_calculated,rates_total,SmoothMethod,SmoothPhase,SmoothLength,upsch,bar,true);
   BearsBuffer[bar]=XMA[StTot2].XMASeries(maxbar2,prev_calculated,rates_total,SmoothMethod,SmoothPhase,SmoothLength,dnsch,bar,true);

   if(bar) ArrayCopy(xwpr1,xwpr0,0,0,WHOLE_ARRAY);
   }
//----   
  return(rates_total);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!