ADXVMA Binary Indicator For MT5

ADXVMA Binary Indicator For MT5

Table Of Contents:

 1. ADXVMA Binary Indicator For MT5
 2. Instalace ADXVMA Binary Indicator For MT5
 3. Parametry ADXVMA Binary Indicator For MT5
 4. Vyrovnávací ADXVMA Binary Indicator For MT5
 5. Hlavní části Kodexu

ADXVMA Binary Indicator For MT5 je velmi jedinečný nástroj, který definuje uptrend s hodnotou +1 a downtrend s hodnotou -1. Ukazatel však neposkytuje žádné přesné informace k provádění obchodů. Tento nástroj funguje nejlépe, když k dosažení maximálního zisku použijete koncovou stop stop. Protože údaje ukazatele jsou velmi citlivé na mírný pohyb cen, musíte se naučit používat tento nástroj v denním a týdenním časovém rámci. Bez ohledu na to, jak přesvědčivé je nastavení obchodu, byste měli v každém obchodu omezit riziko na 2%. V případě potřeby otevřete demo účet, abyste se naučili jeho používání, aniž byste ztratili žádné skutečné peníze.

FREE ADXVMA Binary Indicator

Download the FREE ADXVMA Binary Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Instalace ADXVMA Binary Indicator For MT5

Po stažení indikátoru pomocí výše uvedeného formuláře je třeba rozbalit zip soubor. Pak musíte zkopírovat soubor ADXVMA binary.mq5 do složky MQL5Indicators vaší instalace MT5 . Poté prosím restartujte MT5 a poté uvidíte indikátor v seznamu indikátorů.

Parametry ADXVMA Binary Indicator For MT5

ADXVMA Binary Indicator For MT5 obsahuje parametry 2 lze nakonfigurovat.

input double       inpPeriod = 14;      // Period input ENUM_APPLIED_PRICE inpPrice = PRICE_MEDIAN; // Price 

Vyrovnávací ADXVMA Binary Indicator For MT5

ADXVMA Binary Indicator For MT5 2 ADXVMA Binary Indicator For MT5 poskytuje vyrovnávací paměti 2 .

SetIndexBuffer(0,val,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,adxvma,INDICATOR_CALCULATIONS); 

Hlavní části Kodexu

int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,const datetime &time[],         const double &open[],         const double &high[],         const double &low[],         const double &close[],         const long &tick_volume[],         const long &volume[],         const int &spread[])  {  if(Bars(_Symbol,_Period) lt rates_total) return(prev_calculated);  for(int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++)   {    adxvma[i]=iAdxvma(getPrice(inpPrice,open,close,high,low,i,rates_total),inpPeriod,i,rates_total);    val[i] = (i gt 0) ?(adxvma[i] gt adxvma[i-1]) ? 1 :(adxvma[i] lt adxvma[i-1]) ? -1 : val[i-1]: 0;   }  return(rates_total);  } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom functions                         | //+------------------------------------------------------------------+ #define _adxVmaInstances 1 #define _adxVmaInstancesSize 7 double adxvmaWork[][_adxVmaInstances*_adxVmaInstancesSize]; #define _adxvmaWprc 0 #define _adxvmaWpdm 1 #define _adxvmaWmdm 2 #define _adxvmaWpdi 3 #define _adxvmaWmdi 4 #define _adxvmaWout 5 #define _adxvmaWval 6 //+------------------------------------------------------------------+ //|                                 | //+------------------------------------------------------------------+ double iAdxvma(double price,double period,int r,int bars,int instanceNo=0)  {  if(ArrayRange(adxvmaWork,0)!=bars) ArrayResize(adxvmaWork,bars); instanceNo*=_adxVmaInstancesSize; // //--- //  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc]=price;  if(r lt 1)   {    adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWval]=adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc];    return(adxvmaWork[r][_adxvmaWval]);   } // //--- //  double tpdm = 0;  double tmdm = 0;  double diff = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc]-adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWprc];  if(diff gt 0)    tpdm = diff;  else tmdm = -diff;  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdm] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWpdm]+tpdm)/period;  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdm] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWmdm]+tmdm)/period; // //--- //  double trueRange = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdm]+adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdm];  double tpdi   = 0;  double tmdi   = 0;  if(trueRange gt 0)   {    tpdi = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdm]/trueRange;    tmdi = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdm]/trueRange;   }  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWpdi]+tpdi)/period;  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWmdi]+tmdi)/period; // //--- //  double tout=0;  if((adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi]+adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi]) gt 0)    tout=MathAbs(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi]-adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi])/(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi]+adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi]);  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout]=((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWout]+tout)/period; // //--- //  double thi = MathMax(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout],adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWout]);  double tlo = MathMin(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout],adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWout]);  for(int j=2; j lt (int)period && r-j gt =0; j++)   {    thi = MathMax(adxvmaWork[r-j][instanceNo+_adxvmaWout],thi);    tlo = MathMin(adxvmaWork[r-j][instanceNo+_adxvmaWout],tlo);   }  double vi=0; if((thi-tlo) gt 0) vi=(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout]-tlo)/(thi-tlo); // //--- //  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWval]=((period-vi)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWval]+vi*adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc])/period;  return(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWval]);  } // //--- // double getPrice(ENUM_APPLIED_PRICE tprice,const double &open[],const double &close[],const double &high[],const double &low[],int i,int _bars)  {  if(i gt =0)    switch(tprice)     {     case PRICE_CLOSE:   return(close[i]);     case PRICE_OPEN:   return(open[i]);     case PRICE_HIGH:   return(high[i]);     case PRICE_LOW:    return(low[i]);     case PRICE_MEDIAN:  return((high[i]+low[i])/2.0);     case PRICE_TYPICAL:  return((high[i]+low[i]+close[i])/3.0);     case PRICE_WEIGHTED: return((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4.0);     }  return(0);  } //+------------------------------------------------------------------+ 

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.