ADXVMA Binary Indicator For MT5

ADXVMA Binary Indicator For MT5

Table Of Contents:

 1. ADXVMA Binary Indicator For MT5
 2. Installation af ADXVMA Binary Indicator For MT5
 3. Parametre for ADXVMA Binary Indicator For MT5
 4. Buffere af ADXVMA Binary Indicator For MT5
 5. Vigtigste dele af koden

ADXVMA Binary Indicator For MT5 er et meget unikt værktøj, der definerer uptrend med +1 værdi og downtrend med -1 værdi. Indikatoren giver dog ingen nøjagtige oplysninger til at udføre handlerne. Dette værktøj fungerer bedst, når du bruger bageste stoptab for at maksimere profitten. Da indikatordataene er meget følsomme over for svag prisbevægelse, skal du lære at bruge dette værktøj i den daglige og ugentlige tidsramme. Uanset hvor overbevisende handelsopsætningen er, skal du begrænse risikoen til 2% i hver handel. Åbn om nødvendigt en demokonto for at lære dens anvendelse uden at miste rigtige penge.

FREE ADXVMA Binary Indicator

Download the FREE ADXVMA Binary Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installation af ADXVMA Binary Indicator For MT5

Når du har hentet indikatoren via formularen ovenfor, skal du pakke zip-filen ud. Derefter skal du kopiere filen ADXVMA binary.mq5 til mappen MQL5Indicators for din MT5 installation. Efter dette skal du genstarte MT5, så vil du være i stand til at se indikatoren på listen over indikatorer.

Parametre for ADXVMA Binary Indicator For MT5

ADXVMA Binary Indicator For MT5 har 2 parametre, der skal konfigureres.

input double       inpPeriod = 14;      // Period input ENUM_APPLIED_PRICE inpPrice = PRICE_MEDIAN; // Price 

Buffere af ADXVMA Binary Indicator For MT5

ADXVMA Binary Indicator For MT5 leverer 2 buffere.

SetIndexBuffer(0,val,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,adxvma,INDICATOR_CALCULATIONS); 

Vigtigste dele af koden

int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,const datetime &time[],         const double &open[],         const double &high[],         const double &low[],         const double &close[],         const long &tick_volume[],         const long &volume[],         const int &spread[])  {  if(Bars(_Symbol,_Period) lt rates_total) return(prev_calculated);  for(int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++)   {    adxvma[i]=iAdxvma(getPrice(inpPrice,open,close,high,low,i,rates_total),inpPeriod,i,rates_total);    val[i] = (i gt 0) ?(adxvma[i] gt adxvma[i-1]) ? 1 :(adxvma[i] lt adxvma[i-1]) ? -1 : val[i-1]: 0;   }  return(rates_total);  } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom functions                         | //+------------------------------------------------------------------+ #define _adxVmaInstances 1 #define _adxVmaInstancesSize 7 double adxvmaWork[][_adxVmaInstances*_adxVmaInstancesSize]; #define _adxvmaWprc 0 #define _adxvmaWpdm 1 #define _adxvmaWmdm 2 #define _adxvmaWpdi 3 #define _adxvmaWmdi 4 #define _adxvmaWout 5 #define _adxvmaWval 6 //+------------------------------------------------------------------+ //|                                 | //+------------------------------------------------------------------+ double iAdxvma(double price,double period,int r,int bars,int instanceNo=0)  {  if(ArrayRange(adxvmaWork,0)!=bars) ArrayResize(adxvmaWork,bars); instanceNo*=_adxVmaInstancesSize; // //--- //  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc]=price;  if(r lt 1)   {    adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWval]=adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc];    return(adxvmaWork[r][_adxvmaWval]);   } // //--- //  double tpdm = 0;  double tmdm = 0;  double diff = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc]-adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWprc];  if(diff gt 0)    tpdm = diff;  else tmdm = -diff;  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdm] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWpdm]+tpdm)/period;  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdm] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWmdm]+tmdm)/period; // //--- //  double trueRange = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdm]+adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdm];  double tpdi   = 0;  double tmdi   = 0;  if(trueRange gt 0)   {    tpdi = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdm]/trueRange;    tmdi = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdm]/trueRange;   }  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWpdi]+tpdi)/period;  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWmdi]+tmdi)/period; // //--- //  double tout=0;  if((adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi]+adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi]) gt 0)    tout=MathAbs(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi]-adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi])/(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi]+adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi]);  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout]=((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWout]+tout)/period; // //--- //  double thi = MathMax(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout],adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWout]);  double tlo = MathMin(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout],adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWout]);  for(int j=2; j lt (int)period && r-j gt =0; j++)   {    thi = MathMax(adxvmaWork[r-j][instanceNo+_adxvmaWout],thi);    tlo = MathMin(adxvmaWork[r-j][instanceNo+_adxvmaWout],tlo);   }  double vi=0; if((thi-tlo) gt 0) vi=(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout]-tlo)/(thi-tlo); // //--- //  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWval]=((period-vi)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWval]+vi*adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc])/period;  return(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWval]);  } // //--- // double getPrice(ENUM_APPLIED_PRICE tprice,const double &open[],const double &close[],const double &high[],const double &low[],int i,int _bars)  {  if(i gt =0)    switch(tprice)     {     case PRICE_CLOSE:   return(close[i]);     case PRICE_OPEN:   return(open[i]);     case PRICE_HIGH:   return(high[i]);     case PRICE_LOW:    return(low[i]);     case PRICE_MEDIAN:  return((high[i]+low[i])/2.0);     case PRICE_TYPICAL:  return((high[i]+low[i]+close[i])/3.0);     case PRICE_WEIGHTED: return((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4.0);     }  return(0);  } //+------------------------------------------------------------------+ 

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.