ADXVMA Binary Indicator For MT5

ADXVMA Binary Indicator For MT5

Table Of Contents:

 1. ADXVMA Binary Indicator For MT5
 2. Instaliranje riječi ADXVMA Binary Indicator For MT5
 3. Parametri ADXVMA Binary Indicator For MT5
 4. Puferi ADXVMA Binary Indicator For MT5
 5. Glavni dijelovi kodeksa

ADXVMA Binary Indicator For MT5 vrlo je jedinstven alat koji definira uzlazni trend sa +1 vrijednošću, a silazni trend s -1. Međutim, pokazatelj ne daje precizne podatke o izvršavanju obrta. Ovaj alat najbolje radi kada koristite najveći gubitak za zaustavljanje kako biste maksimizirali dobit. Budući da su podaci pokazatelja vrlo osjetljivi na lagano kretanje cijena, morate naučiti koristiti ovaj alat u dnevnom i tjednom vremenskom okviru. Bez obzira koliko uvjerljivi bili uvjeti trgovanja, rizik bi trebali ograničiti na 2% u svakoj trgovini. Ako je potrebno, otvorite demo račun kako biste naučili njegovu upotrebu bez gubitka stvarnog novca.

FREE ADXVMA Binary Indicator

Download the FREE ADXVMA Binary Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Instaliranje riječi ADXVMA Binary Indicator For MT5

Nakon što preuzmete indikator preko gornjeg obrasca, morate raspakirati zip datoteku. Tada morate kopirati datoteku ADXVMA binary.mq5 u mapu MQL5Indicators vaše MT5 instalacije. Nakon toga ponovno pokrenite MT5 i tada ćete indikator moći vidjeti na popisu pokazatelja.

Parametri ADXVMA Binary Indicator For MT5

ADXVMA Binary Indicator For MT5 ima 2 parametre za konfiguriranje.

input double       inpPeriod = 14;      // Period input ENUM_APPLIED_PRICE inpPrice = PRICE_MEDIAN; // Price 

Puferi ADXVMA Binary Indicator For MT5

ADXVMA Binary Indicator For MT5 osigurava 2 međuspremnike.

SetIndexBuffer(0,val,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,adxvma,INDICATOR_CALCULATIONS); 

Glavni dijelovi kodeksa

int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,const datetime &time[],         const double &open[],         const double &high[],         const double &low[],         const double &close[],         const long &tick_volume[],         const long &volume[],         const int &spread[])  {  if(Bars(_Symbol,_Period) lt rates_total) return(prev_calculated);  for(int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++)   {    adxvma[i]=iAdxvma(getPrice(inpPrice,open,close,high,low,i,rates_total),inpPeriod,i,rates_total);    val[i] = (i gt 0) ?(adxvma[i] gt adxvma[i-1]) ? 1 :(adxvma[i] lt adxvma[i-1]) ? -1 : val[i-1]: 0;   }  return(rates_total);  } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom functions                         | //+------------------------------------------------------------------+ #define _adxVmaInstances 1 #define _adxVmaInstancesSize 7 double adxvmaWork[][_adxVmaInstances*_adxVmaInstancesSize]; #define _adxvmaWprc 0 #define _adxvmaWpdm 1 #define _adxvmaWmdm 2 #define _adxvmaWpdi 3 #define _adxvmaWmdi 4 #define _adxvmaWout 5 #define _adxvmaWval 6 //+------------------------------------------------------------------+ //|                                 | //+------------------------------------------------------------------+ double iAdxvma(double price,double period,int r,int bars,int instanceNo=0)  {  if(ArrayRange(adxvmaWork,0)!=bars) ArrayResize(adxvmaWork,bars); instanceNo*=_adxVmaInstancesSize; // //--- //  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc]=price;  if(r lt 1)   {    adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWval]=adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc];    return(adxvmaWork[r][_adxvmaWval]);   } // //--- //  double tpdm = 0;  double tmdm = 0;  double diff = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc]-adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWprc];  if(diff gt 0)    tpdm = diff;  else tmdm = -diff;  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdm] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWpdm]+tpdm)/period;  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdm] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWmdm]+tmdm)/period; // //--- //  double trueRange = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdm]+adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdm];  double tpdi   = 0;  double tmdi   = 0;  if(trueRange gt 0)   {    tpdi = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdm]/trueRange;    tmdi = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdm]/trueRange;   }  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWpdi]+tpdi)/period;  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWmdi]+tmdi)/period; // //--- //  double tout=0;  if((adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi]+adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi]) gt 0)    tout=MathAbs(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi]-adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi])/(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi]+adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi]);  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout]=((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWout]+tout)/period; // //--- //  double thi = MathMax(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout],adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWout]);  double tlo = MathMin(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout],adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWout]);  for(int j=2; j lt (int)period && r-j gt =0; j++)   {    thi = MathMax(adxvmaWork[r-j][instanceNo+_adxvmaWout],thi);    tlo = MathMin(adxvmaWork[r-j][instanceNo+_adxvmaWout],tlo);   }  double vi=0; if((thi-tlo) gt 0) vi=(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout]-tlo)/(thi-tlo); // //--- //  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWval]=((period-vi)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWval]+vi*adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc])/period;  return(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWval]);  } // //--- // double getPrice(ENUM_APPLIED_PRICE tprice,const double &open[],const double &close[],const double &high[],const double &low[],int i,int _bars)  {  if(i gt =0)    switch(tprice)     {     case PRICE_CLOSE:   return(close[i]);     case PRICE_OPEN:   return(open[i]);     case PRICE_HIGH:   return(high[i]);     case PRICE_LOW:    return(low[i]);     case PRICE_MEDIAN:  return((high[i]+low[i])/2.0);     case PRICE_TYPICAL:  return((high[i]+low[i]+close[i])/3.0);     case PRICE_WEIGHTED: return((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4.0);     }  return(0);  } //+------------------------------------------------------------------+ 

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.