ADXVMA Binary Indicator For MT5

ADXVMA Binary Indicator For MT5

Table Of Contents:

 1. ADXVMA Binary Indicator For MT5
 2. Installere ADXVMA Binary Indicator For MT5
 3. Parametere for ADXVMA Binary Indicator For MT5
 4. Buffere av ADXVMA Binary Indicator For MT5
 5. Hoveddeler av koden

ADXVMA Binary Indicator For MT5 er et veldig unikt verktøy som definerer uptrend med +1 verdi og downtrend med -1 verdi. Indikatoren gir imidlertid ingen nøyaktig informasjon for å utføre handlene. Dette verktøyet fungerer best når du bruker det etterfølgende stopptapet for å maksimere overskuddet. Siden indikatordataene er veldig følsomme for svak prisbevegelse, må du lære å bruke dette verktøyet i den daglige og ukentlige tidsrammen. Uansett hvor overbevisende handelsoppsettet er, bør du begrense risikoen til 2% i hver handel. Hvis det er nødvendig, kan du åpne en demokonto for å lære bruken av den uten å tape penger.

FREE ADXVMA Binary Indicator

Download the FREE ADXVMA Binary Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installere ADXVMA Binary Indicator For MT5

Etter at du har lastet ned indikatoren via skjemaet over, må du pakke ut zip-filen. Deretter må du kopiere filen ADXVMA binary.mq5 til mappen MQL5Indicators for din MT5 installasjon. Etter det kan du starte MT5 på nytt, så vil du kunne se indikatoren i listen over indikatorer.

Parametere for ADXVMA Binary Indicator For MT5

ADXVMA Binary Indicator For MT5 har 2 parametere som skal konfigureres.

input double       inpPeriod = 14;      // Period input ENUM_APPLIED_PRICE inpPrice = PRICE_MEDIAN; // Price 

Buffere av ADXVMA Binary Indicator For MT5

ADXVMA Binary Indicator For MT5 inneholder 2 buffere.

SetIndexBuffer(0,val,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,adxvma,INDICATOR_CALCULATIONS); 

Hoveddeler av koden

int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,const datetime &time[],         const double &open[],         const double &high[],         const double &low[],         const double &close[],         const long &tick_volume[],         const long &volume[],         const int &spread[])  {  if(Bars(_Symbol,_Period) lt rates_total) return(prev_calculated);  for(int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++)   {    adxvma[i]=iAdxvma(getPrice(inpPrice,open,close,high,low,i,rates_total),inpPeriod,i,rates_total);    val[i] = (i gt 0) ?(adxvma[i] gt adxvma[i-1]) ? 1 :(adxvma[i] lt adxvma[i-1]) ? -1 : val[i-1]: 0;   }  return(rates_total);  } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom functions                         | //+------------------------------------------------------------------+ #define _adxVmaInstances 1 #define _adxVmaInstancesSize 7 double adxvmaWork[][_adxVmaInstances*_adxVmaInstancesSize]; #define _adxvmaWprc 0 #define _adxvmaWpdm 1 #define _adxvmaWmdm 2 #define _adxvmaWpdi 3 #define _adxvmaWmdi 4 #define _adxvmaWout 5 #define _adxvmaWval 6 //+------------------------------------------------------------------+ //|                                 | //+------------------------------------------------------------------+ double iAdxvma(double price,double period,int r,int bars,int instanceNo=0)  {  if(ArrayRange(adxvmaWork,0)!=bars) ArrayResize(adxvmaWork,bars); instanceNo*=_adxVmaInstancesSize; // //--- //  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc]=price;  if(r lt 1)   {    adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWval]=adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc];    return(adxvmaWork[r][_adxvmaWval]);   } // //--- //  double tpdm = 0;  double tmdm = 0;  double diff = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc]-adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWprc];  if(diff gt 0)    tpdm = diff;  else tmdm = -diff;  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdm] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWpdm]+tpdm)/period;  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdm] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWmdm]+tmdm)/period; // //--- //  double trueRange = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdm]+adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdm];  double tpdi   = 0;  double tmdi   = 0;  if(trueRange gt 0)   {    tpdi = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdm]/trueRange;    tmdi = adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdm]/trueRange;   }  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWpdi]+tpdi)/period;  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi] = ((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWmdi]+tmdi)/period; // //--- //  double tout=0;  if((adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi]+adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi]) gt 0)    tout=MathAbs(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi]-adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi])/(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWpdi]+adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWmdi]);  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout]=((period-1.0)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWout]+tout)/period; // //--- //  double thi = MathMax(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout],adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWout]);  double tlo = MathMin(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout],adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWout]);  for(int j=2; j lt (int)period && r-j gt =0; j++)   {    thi = MathMax(adxvmaWork[r-j][instanceNo+_adxvmaWout],thi);    tlo = MathMin(adxvmaWork[r-j][instanceNo+_adxvmaWout],tlo);   }  double vi=0; if((thi-tlo) gt 0) vi=(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWout]-tlo)/(thi-tlo); // //--- //  adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWval]=((period-vi)*adxvmaWork[r-1][instanceNo+_adxvmaWval]+vi*adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWprc])/period;  return(adxvmaWork[r][instanceNo+_adxvmaWval]);  } // //--- // double getPrice(ENUM_APPLIED_PRICE tprice,const double &open[],const double &close[],const double &high[],const double &low[],int i,int _bars)  {  if(i gt =0)    switch(tprice)     {     case PRICE_CLOSE:   return(close[i]);     case PRICE_OPEN:   return(open[i]);     case PRICE_HIGH:   return(high[i]);     case PRICE_LOW:    return(low[i]);     case PRICE_MEDIAN:  return((high[i]+low[i])/2.0);     case PRICE_TYPICAL:  return((high[i]+low[i]+close[i])/3.0);     case PRICE_WEIGHTED: return((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4.0);     }  return(0);  } //+------------------------------------------------------------------+ 

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.