4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 analyzuje otevřenou, vysokou, uzavírající a nízkou svíčku a vytváří novou sadu japonských svícnů. Když je cena trendu vyšší, barva svícnu je hnědá. Naopak, když cena klesá, barva svícnu je zbarvena zeleně. Na základě barevného kódu svíček mohou obchodníci snadno najít směr hlavního trendu. K provádění obchodů se obchodníci musí spoléhat na větší obrázek o trhu. Používáte-li čtení tohoto ukazatele v kratším časovém rámci, šance jsou velmi vysoké, že z tohoto trhu nebudete moci dosáhnout slušného zisku. Aby se zlepšil váš proces provádění obchodu, musíte se naučit analyzovat svícny, když cena zasáhne kritickou podporu a úroveň odporu. Na základě kritických úrovní se obchodníci musí zaměřit na dlouhodobý pohyb cen, aby se nemuseli vypořádat s falešnými výkyvy.

FREE 4MA Candles Indicator

Download the FREE 4MA Candles Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Instalace 4MA Candles Indicator For MT5

Po stažení indikátoru pomocí výše uvedeného formuláře je třeba rozbalit zip soubor. Pak musíte zkopírovat soubor 4_ma_candles.mq5 do složky MQL5Indicators vaší instalace MT5 . Poté prosím restartujte MT5 a poté uvidíte indikátor v seznamu indikátorů.

Parametry 4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 obsahuje parametry 2 lze nakonfigurovat.

input int    AvgPeriod = 25;    // Averages period
input enMaTypes AvgType  = avgEma;  // Averages method

Vyrovnávací 4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 5 4MA Candles Indicator For MT5 poskytuje vyrovnávací paměti 5 .

SetIndexBuffer(0,cano ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,canh ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,canl ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,canc ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

Hlavní části Kodexu

int OnCalculate(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime& time[],
        const double& open[],
        const double& high[],
        const double& low[],
        const double& close[],
        const long& tick_volume[],
        const long& volume[],
        const int& spread[])
{ 
  int bars = Bars(_Symbol,_Period); if (bars lt rates_total) return(-1);
  for (int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++)
  {
   double mao = iCustomMa(AvgType,open[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,0);
   double mac = iCustomMa(AvgType,close[i],AvgPeriod,i,rates_total,1);
   double mah = iCustomMa(AvgType,high[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,2);
   double mal = iCustomMa(AvgType,low[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,3);
     canh[i] = MathMax(MathMax(MathMax(mao,mac),mal),mah);
     canl[i] = MathMin(MathMin(MathMin(mao,mac),mal),mah);
     cano[i] = mao;
     canc[i] = mac;
     colors[i] = mao gt mac ? 2 : mao lt mac ? 1 : 0; 
  }
  return(rates_total);
}

//------------------------------------------------------------------
//                                 
//------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

#define _maInstances 4
#define _maWorkBufferx1 1*_maInstances
#define _maWorkBufferx2 2*_maInstances

double iCustomMa(int mode, double price, double length, int r, int bars, int instanceNo=0)
{
  switch (mode)
  {
   case avgSma  : return(iSma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   case avgEma  : return(iEma(price,length,r,bars,instanceNo));
   case avgSmma : return(iSmma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   case avgLwma : return(iLwma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   default    : return(price);
  }
}

//
//
//
//
//

double workSma[][_maWorkBufferx2];
double iSma(double price, int period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workSma,0)!= _bars) ArrayResize(workSma,_bars); instanceNo *= 2; int k;

  //
  //
  //
  //
  //
   
  workSma[r][instanceNo+0] = price;
  workSma[r][instanceNo+1] = price; for(k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++) workSma[r][instanceNo+1] += workSma[r-k][instanceNo+0]; 
  workSma[r][instanceNo+1] /= 1.0*k;
  return(workSma[r][instanceNo+1]);
}

//
//
//
//
//

double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workEma,0)!= _bars) ArrayResize(workEma,_bars);

  //
  //
  //
  //
  //
   
  workEma[r][instanceNo] = price;
  double alpha = 2.0 / (1.0+period);
  if (r gt 0)
     workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
  return(workEma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workSmma[][_maWorkBufferx1];
double iSmma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workSmma,0)!= _bars) ArrayResize(workSmma,_bars);

  //
  //
  //
  //
  //

  if (r lt period)
     workSmma[r][instanceNo] = price;
  else workSmma[r][instanceNo] = workSmma[r-1][instanceNo]+(price-workSmma[r-1][instanceNo])/period;
  return(workSmma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workLwma[][_maWorkBufferx1];
double iLwma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workLwma,0)!= _bars) ArrayResize(workLwma,_bars);
  
  //
  //
  //
  //
  //
  
  workLwma[r][instanceNo] = price;
   double sumw = period;
   double sum = period*price;

   for(int k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++)
   {
     double weight = period-k;
        sumw += weight;
        sum  += weight*workLwma[r-k][instanceNo]; 
   }       
   return(sum/sumw);
}

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.