4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 analyserer det åbne, høje, lukke og lave lys for at skabe et nyt sæt japansk lysestage. Når prisen er stigende, er farven på lysestagen brun. Tværtimod, når prisen er lavere, er farven på lysestagen farvet i grønt. Baseret på stearinlysens farvekode kan de erhvervsdrivende let finde retningen for den største tendens. For at gennemføre handlerne skal de erhvervsdrivende stole på det større billede af markedet. Hvis du bruger læsningen af denne indikator i den nedre tidsramme, er chancerne meget store for, at du ikke vil være i stand til at opnå et anstændigt overskud fra dette marked. For at forbedre din handelsudførelsesproces skal du lære at analysere lysestage-mønstre, når prisen rammer det kritiske support- og modstandsniveau. Baseret på de kritiske niveauer er de erhvervsdrivende nødt til at fokusere på den langsigtede prisbevægelse, så de ikke behøver at tackle de falske pigge.

FREE 4MA Candles Indicator

Download the FREE 4MA Candles Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installation af 4MA Candles Indicator For MT5

Når du har hentet indikatoren via formularen ovenfor, skal du pakke zip-filen ud. Derefter skal du kopiere filen 4_ma_candles.mq5 til mappen MQL5Indicators for din MT5 installation. Efter dette skal du genstarte MT5, så vil du være i stand til at se indikatoren på listen over indikatorer.

Parametre for 4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 har 2 parametre, der skal konfigureres.

input int    AvgPeriod = 25;    // Averages period
input enMaTypes AvgType  = avgEma;  // Averages method

Buffere af 4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 leverer 5 buffere.

SetIndexBuffer(0,cano ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,canh ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,canl ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,canc ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

Vigtigste dele af koden

int OnCalculate(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime& time[],
        const double& open[],
        const double& high[],
        const double& low[],
        const double& close[],
        const long& tick_volume[],
        const long& volume[],
        const int& spread[])
{ 
  int bars = Bars(_Symbol,_Period); if (bars lt rates_total) return(-1);
  for (int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++)
  {
   double mao = iCustomMa(AvgType,open[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,0);
   double mac = iCustomMa(AvgType,close[i],AvgPeriod,i,rates_total,1);
   double mah = iCustomMa(AvgType,high[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,2);
   double mal = iCustomMa(AvgType,low[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,3);
     canh[i] = MathMax(MathMax(MathMax(mao,mac),mal),mah);
     canl[i] = MathMin(MathMin(MathMin(mao,mac),mal),mah);
     cano[i] = mao;
     canc[i] = mac;
     colors[i] = mao gt mac ? 2 : mao lt mac ? 1 : 0; 
  }
  return(rates_total);
}

//------------------------------------------------------------------
//                                 
//------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

#define _maInstances 4
#define _maWorkBufferx1 1*_maInstances
#define _maWorkBufferx2 2*_maInstances

double iCustomMa(int mode, double price, double length, int r, int bars, int instanceNo=0)
{
  switch (mode)
  {
   case avgSma  : return(iSma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   case avgEma  : return(iEma(price,length,r,bars,instanceNo));
   case avgSmma : return(iSmma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   case avgLwma : return(iLwma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   default    : return(price);
  }
}

//
//
//
//
//

double workSma[][_maWorkBufferx2];
double iSma(double price, int period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workSma,0)!= _bars) ArrayResize(workSma,_bars); instanceNo *= 2; int k;

  //
  //
  //
  //
  //
   
  workSma[r][instanceNo+0] = price;
  workSma[r][instanceNo+1] = price; for(k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++) workSma[r][instanceNo+1] += workSma[r-k][instanceNo+0]; 
  workSma[r][instanceNo+1] /= 1.0*k;
  return(workSma[r][instanceNo+1]);
}

//
//
//
//
//

double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workEma,0)!= _bars) ArrayResize(workEma,_bars);

  //
  //
  //
  //
  //
   
  workEma[r][instanceNo] = price;
  double alpha = 2.0 / (1.0+period);
  if (r gt 0)
     workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
  return(workEma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workSmma[][_maWorkBufferx1];
double iSmma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workSmma,0)!= _bars) ArrayResize(workSmma,_bars);

  //
  //
  //
  //
  //

  if (r lt period)
     workSmma[r][instanceNo] = price;
  else workSmma[r][instanceNo] = workSmma[r-1][instanceNo]+(price-workSmma[r-1][instanceNo])/period;
  return(workSmma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workLwma[][_maWorkBufferx1];
double iLwma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workLwma,0)!= _bars) ArrayResize(workLwma,_bars);
  
  //
  //
  //
  //
  //
  
  workLwma[r][instanceNo] = price;
   double sumw = period;
   double sum = period*price;

   for(int k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++)
   {
     double weight = period-k;
        sumw += weight;
        sum  += weight*workLwma[r-k][instanceNo]; 
   }       
   return(sum/sumw);
}

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.