HMA Indicator For MT5

HMA Indicator For MT5

HMA Indicator For MT5 er ikke som et klassisk glidende gennemsnit, der altid har problemer med beregning i realtid. Ved hjælp af skroget bevægende gennemsnit, kan du finde en unik HMA, ofte kendt som skrog bevægende gennemsnit, der reagerer på prisbevægelsen på en meget præcis måde. Når prisen på handelsinstrumentet falder, vil det glidende gennemsnit også gå mod syd for at bekræfte etableringen af den bearish trend. Tværtimod, når prisen begynder at få bullish momentum, vil det glidende gennemsnit begynde at handle i det nordlige. For at maksimere profitfaktorerne ved at bruge dette værktøj, skal du bruge det i den daglige tidsramme. De, der kender handelshandelsstrategien for prishandlinger, kan også se efter prishandlingssignalerne i Hull Moving Average for at placere deres handel. Men sørg for, at du aldrig bruger for stramme stop eller store volumen, mens du handler markedet med denne indikator.

FREE HMA Indicator

Download the FREE HMA Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installation af HMA Indicator For MT5

Når du har hentet indikatoren via formularen ovenfor, skal du pakke zip-filen ud. Derefter skal du kopiere filen HMA.mq5 til mappen MQL5Indicators for din MT5 installation. Efter dette skal du genstarte MT5, så vil du være i stand til at se indikatoren på listen over indikatorer.

Parametre for HMA Indicator For MT5

HMA Indicator For MT5 har 2 parametre, der skal konfigureres.

input uint         InpPeriod     = 20;      // Period
input ENUM_APPLIED_PRICE  InpAppliedPrice  = PRICE_CLOSE;  // Applied price

Buffere af HMA Indicator For MT5

HMA Indicator For MT5 leverer 4 buffere.

SetIndexBuffer(0,BufferHMA,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,BufferRAW,INDICATOR_CALCULATIONS);
SetIndexBuffer(2,BufferMAP,INDICATOR_CALCULATIONS);
SetIndexBuffer(3,BufferMAL,INDICATOR_CALCULATIONS);

Vigtigste dele af koden

int OnCalculate(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime &time[],
        const double &open[],
        const double &high[],
        const double &low[],
        const double &close[],
        const long &tick_volume[],
        const long &volume[],
        const int &spread[])
 {
//--- @ gt 25@:0 =0 lt 8=8 lt 0;L= gt 5 : gt ;85AB2 gt 10@ gt 2 4;O @0AGQB0
  if(rates_total lt period_ma) return 0;
//--- @ gt 25@:0 8 @0AGQB : gt ;8G5AB20 ?@ gt AG8BK205 lt KE 10@ gt 2
  int limit=rates_total-prev_calculated;
  if(limit gt 1)
   {
   limit=rates_total-period_ma-1;
   ArrayInitialize(BufferHMA,EMPTY_VALUE);
   ArrayInitialize(BufferRAW,0);
   ArrayInitialize(BufferMAP,0);
   ArrayInitialize(BufferMAL,0);
   }
//--- gt 43 gt B gt 2:0 40==KE
  int copied=0,count=(limit==0 ? 1 : rates_total);
  copied=CopyBuffer(handle_maP,0,0,count,BufferMAP);
  if(copied!=count) return 0;
  copied=CopyBuffer(handle_maL,0,0,count,BufferMAL);
  if(copied!=count) return 0;
  for(int i=limit; i gt =0 && !IsStopped(); i--)
   BufferRAW[i]=2*BufferMAL[i]-BufferMAP[i];
//--- 0AGQB 8=48:0B gt @0
  for(int i=limit; i gt =0 && !IsStopped(); i--)
   BufferHMA[i]=MAOnArray(BufferRAW,0,period_sqrt,0,MODE_LWMA,i);

//--- return value of prev_calculated for next call
  return(rates_total);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iMAOnArray() https://www.mql5.com/ru/articles/81         |
//+------------------------------------------------------------------+
double MAOnArray(double &array[],int total,int period,int ma_shift,int ma_method,int shift)
 {
  double buf[],arr[];
  if(total==0) total=ArraySize(array);
  if(total gt 0 && total lt =period) return(0);
  if(shift gt total-period-ma_shift) return(0);
//---
  switch(ma_method)
   {
   case MODE_SMA :
    {
     total=ArrayCopy(arr,array,0,shift+ma_shift,period);
     if(ArrayResize(buf,total) lt 0) return(0);
     double sum=0;
     int  i,pos=total-1;
     for(i=1;i lt period;i++,pos--)
      sum+=arr[pos];
     while(pos gt =0)
      {
      sum+=arr[pos];
      buf[pos]=sum/period;
      sum-=arr[pos+period-1];
      pos--;
      }
     return(buf[0]);
    }
   case MODE_EMA :
    {
     if(ArrayResize(buf,total) lt 0) return(0);
     double pr=2.0/(period+1);
     int  pos=total-2;
     while(pos gt =0)
      {
      if(pos==total-2) buf[pos+1]=array[pos+1];
      buf[pos]=array[pos]*pr+buf[pos+1]*(1-pr);
      pos--;
      }
     return(buf[shift+ma_shift]);
    }
   case MODE_SMMA :
    {
     if(ArrayResize(buf,total) lt 0) return(0);
     double sum=0;
     int  i,k,pos;
     pos=total-period;
     while(pos gt =0)
      {
      if(pos==total-period)
       {
        for(i=0,k=pos;i lt period;i++,k++)
         {
         sum+=array[k];
         buf[k]=0;
         }
       }
      else sum=buf[pos+1]*(period-1)+array[pos];
      buf[pos]=sum/period;
      pos--;
      }
     return(buf[shift+ma_shift]);
    }
   case MODE_LWMA :
    {
     if(ArrayResize(buf,total) lt 0) return(0);
     double sum=0.0,lsum=0.0;
     double price;
     int  i,weight=0,pos=total-1;
     for(i=1;i lt =period;i++,pos--)
      {
      price=array[pos];
      sum+=price*i;
      lsum+=price;
      weight+=i;
      }
     pos++;
     i=pos+period;
     while(pos gt =0)
      {
      buf[pos]=sum/weight;
      if(pos==0) break;
      pos--;
      i--;
      price=array[pos];
      sum=sum-lsum+price*period;
      lsum-=array[i];
      lsum+=price;
      }
     return(buf[shift+ma_shift]);
    }
   default: return(0);
   }
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.