4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 analyserer det åpne, høye, lukkende og lave 4MA Candles Indicator For MT5 å lage et nytt sett med japansk lysestake. Når prisen trender høyere, er fargen på lysestaken brun. Tvert imot, når prisen trender lavere, er fargen på lysestaken farget i grønt. Basert på stearinlysens fargekode kan handelsmennene lett finne retningen på den største trenden. For å utføre handlene, må handelsmennene stole på det større bildet av markedet. Hvis du bruker avlesningen av denne indikatoren i den nedre tidsrammen, er sjansen stor for at du ikke vil kunne tjene et anstendig overskudd fra dette markedet. For å forbedre din handelsutføringsprosess, må du lære å analysere lysestake-mønstrene når prisen treffer det kritiske støttenivået og motstandsnivået. Basert på de kritiske nivåene, trenger handelsmennene å fokusere på den langsiktige prisbevegelsen slik at de ikke trenger å takle de falske piggene.

FREE 4MA Candles Indicator

Download the FREE 4MA Candles Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installere 4MA Candles Indicator For MT5

Etter at du har lastet ned indikatoren via skjemaet over, må du pakke ut zip-filen. Deretter må du kopiere filen 4_ma_candles.mq5 til mappen MQL5Indicators for din MT5 installasjon. Etter det kan du starte MT5 på nytt, så vil du kunne se indikatoren i listen over indikatorer.

Parametere for 4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 har 2 parametere som skal konfigureres.

input int    AvgPeriod = 25;    // Averages period
input enMaTypes AvgType  = avgEma;  // Averages method

Buffere av 4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 inneholder 5 buffere.

SetIndexBuffer(0,cano ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,canh ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,canl ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,canc ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

Hoveddeler av koden

int OnCalculate(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime& time[],
        const double& open[],
        const double& high[],
        const double& low[],
        const double& close[],
        const long& tick_volume[],
        const long& volume[],
        const int& spread[])
{ 
  int bars = Bars(_Symbol,_Period); if (bars lt rates_total) return(-1);
  for (int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++)
  {
   double mao = iCustomMa(AvgType,open[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,0);
   double mac = iCustomMa(AvgType,close[i],AvgPeriod,i,rates_total,1);
   double mah = iCustomMa(AvgType,high[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,2);
   double mal = iCustomMa(AvgType,low[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,3);
     canh[i] = MathMax(MathMax(MathMax(mao,mac),mal),mah);
     canl[i] = MathMin(MathMin(MathMin(mao,mac),mal),mah);
     cano[i] = mao;
     canc[i] = mac;
     colors[i] = mao gt mac ? 2 : mao lt mac ? 1 : 0; 
  }
  return(rates_total);
}

//------------------------------------------------------------------
//                                 
//------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

#define _maInstances 4
#define _maWorkBufferx1 1*_maInstances
#define _maWorkBufferx2 2*_maInstances

double iCustomMa(int mode, double price, double length, int r, int bars, int instanceNo=0)
{
  switch (mode)
  {
   case avgSma  : return(iSma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   case avgEma  : return(iEma(price,length,r,bars,instanceNo));
   case avgSmma : return(iSmma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   case avgLwma : return(iLwma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   default    : return(price);
  }
}

//
//
//
//
//

double workSma[][_maWorkBufferx2];
double iSma(double price, int period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workSma,0)!= _bars) ArrayResize(workSma,_bars); instanceNo *= 2; int k;

  //
  //
  //
  //
  //
   
  workSma[r][instanceNo+0] = price;
  workSma[r][instanceNo+1] = price; for(k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++) workSma[r][instanceNo+1] += workSma[r-k][instanceNo+0]; 
  workSma[r][instanceNo+1] /= 1.0*k;
  return(workSma[r][instanceNo+1]);
}

//
//
//
//
//

double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workEma,0)!= _bars) ArrayResize(workEma,_bars);

  //
  //
  //
  //
  //
   
  workEma[r][instanceNo] = price;
  double alpha = 2.0 / (1.0+period);
  if (r gt 0)
     workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
  return(workEma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workSmma[][_maWorkBufferx1];
double iSmma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workSmma,0)!= _bars) ArrayResize(workSmma,_bars);

  //
  //
  //
  //
  //

  if (r lt period)
     workSmma[r][instanceNo] = price;
  else workSmma[r][instanceNo] = workSmma[r-1][instanceNo]+(price-workSmma[r-1][instanceNo])/period;
  return(workSmma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workLwma[][_maWorkBufferx1];
double iLwma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workLwma,0)!= _bars) ArrayResize(workLwma,_bars);
  
  //
  //
  //
  //
  //
  
  workLwma[r][instanceNo] = price;
   double sumw = period;
   double sum = period*price;

   for(int k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++)
   {
     double weight = period-k;
        sumw += weight;
        sum  += weight*workLwma[r-k][instanceNo]; 
   }       
   return(sum/sumw);
}

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.